Rozhovor Petra Faltusa s etikoterapeutom Vladimírom Červenákom

 

Ak by ťa náhodný okoloidúci poprosil o jednu radu. Chcel by počuť niečo, čo má robiť. Niečo čo by z tvojej skúsenosti mohlo mať najväčší dopad na kvalitu jeho života. Čo by si mu poradil?

Neradil by som mu. Skôr by som ho podporil. To je rozdiel medzi poradenstvom a koučingom. A keďže sa definujem ako kouč, radšej podporujem ľudí, ako im radím. Poradiť pre mňa znamená podriadiť. Čiže komu radím, toho si nejakým spôsobom podriaďujem. Keď niekomu radím, často si aj nárokujem, aby sa mojou radou riadil. Na energetickej úrovni ide o vzťah nadriadeného a podriadeného.

Čo ak by ťa požiadal o podporu vo forme takejto rady?
Ak by som mal odpovedať jednou vetou, poradil by som mu, aby zapracoval na zlepšení svojich vzťahov.

Ako súvisia vzťahy s etikoterapiou?
Veľmi úzko. Doktor Ctibor Bezděk, zakladateľ etikoterapie, niekedy v 30. rokoch minulého storočia definoval etikoterapiu ako metódu, ktorá vidí príčinnú súvislosť medzi ochoreniami ľudí a kvalitou ich vzťahov. V tom čase stanovil hypotézu, že príčinou chorôb sú narušené vzťahy. Čiže človek, ktorý má narušené vzťahy, sa dopracuje k ochoreniu. Jedna z najdlhšie trvajúcich štúdii v dejinách ľudstva prebiehajúca na Harvardskej univerzite na vzorke 750 ľudí potvrdzuje, že šťastnejší, radostnejší a spokojnejší život vedú tí, ktorí majú zmysluplnejšie a láskyplnejšie vzťahy.

Čo je to etikoterapia?
Etikoterapia je sebapoznávacia metóda, ktorou človek v sebe odkrýva také vrstvy a také miesta, o ktorých ani netuší, že ich v sebe má.

Aké napríklad?
Veľmi významné je napríklad dedičstvo po predkoch. Všetko čo zažili naši predkovia je zapísané v dedičstve našich buniek. Veľmi často nás to determinuje, ale mi si to neuvedomujeme. Môžeme mať rôzne pocity. Tušíme, že v sebe máme nejaký konflikt, že sa nevieme so sebou dohodnúť, že sa nevieme rozhodovať. Príčinou takéhoto stavu je, že nedostatočne poznáme samých seba. Etikoterapia je Ctiborom Bezděkom definovaná ako rozpoznávanie pravdy o sebe samom.

Čo je to pravda?

Pravda je to, čo je univerzálne. Koreň celého je rozpoznávanie pravdy o sebe a rozpúšťanie iluzórnych predstáv o sebe a svete. Čiže rozpoznávanie toho čo pravda je a čo pravda nie je. Pravda je univerzálne platná. Pravda je to, čo nikto nemôže spochybniť alebo zmeniť.

Read more

Etikoterapiou od odporu k spojeniu alebo od reaktivity k proaktivite.

Ako rozpoznať či sme v priestore odporu alebo v priestore spojenia. Symptómy odporu a spojenia. Osobná transformáčná cesta autognostickou metódou  - etikoterapiou.

Mgr. Vladimír Červenák, METT, etikoterapeut a životný kouč
Úvodná prednáška k vzdelávaciemu cyklu Kurz etikoterapie v Bratislave, záznam z 29.09.2016.

 

Zdravé vzťahy znamenajú zdravý, zmysluplne žitý život

Etikoterapia hľadá príčiny ochorenia v narušených vzťahoch človeka. Takto to rozpoznal už začiatkom minulého stroročia MUDr. Ctibor  Bezděk, zakladateľ etikoterapie. Narušené vzťahy  prinášajú  vnútornú nespokojnosť, smútok,  žiaľ, a to je dôsledok nízkej frekvenčnej hladiny v dôsledku blokovanej  energie  v toroidálnom poli človeka. 

Tieto jeho závery sú dnes už vedecky potvrdené. Nedávno  bola prezentovaná štúdia  Harvardskej univerzity, ktorej vedúcim je psychiater Robert Waldinger. Štúdia sa realizuje už 75 rokov na vzorke 724 mužov, s cieľom zistiť:

Čo nás robí šťastnými a zdravými počas našej cesty životom?

Jej výsledkom je jednoznačný záver:

Šťastných a zdravých nás nečiní bohatstvo, ani  pracovná kariéra, ani sláva. Jednoznačným záverom tejto štúdie je, že šťastnejšími a zdravšími nás udržujú kvalitné vzťahy.

 

Read more

Etikoterapia vo vysielaní Slobodného vysielača - Sám sebe lekárom

1. Etikoterapia — archeológia duše, 27.04. 2014
hosť: Mgr. Vladimír Červenák, Bratislava,

ďalšie diskusie v relácii Sám sebe lekárom...  

Read more

Vedomé počúvanie

Na úvod celkom  jednoduchá otázka: „Dokážeš počúvať?“ môže vyvolať vo vás úsmev a okamžitú odpoveď, áno, samozrejme, uši mám v poriadku, počujem dobre.

Počuť dobre môže naozaj každý, kto má uši a sluch v poriadku, počúvať a počuť s porozumením dokáže len ten, kto dokáže byť ticho.

Umenie stíšiť sa, umenie počuť aj ticho, patrí k vyšším etikoterapeutickým zručnostiam, ktoré umožňujú aplikovať  poznatky z etikoterapeutickej teórie do praktického života.  Je teda zručnosťou etikoterapeutickej praxe, schopnosti žiť život vedome.

 

 

Vedomý život

Človek, ktorý žije vedomý život, alebo inak, prebudený  človek, si plne uvedomuje príčiny a následky svojho myslenia i konania. Uvedomuje si, že vonkajší život a vzťahy mu zrkadlia  vnútorný život subosobností v ňom.  Ako scenárista, režisér i hlavná postava svojho vlastného životného príbehu  sa rozhoduje,  aký postoj zaujme, ak na seba narazia dve alebo viac jeho subosobností, ktoré majú rozličné zámery, ciele, túžby či potreby.

Rozpoznať, aký postoj zaujať, je práve vysoká etikoterapeutická zručnosť. Je majstrovstvom života.  Naučiť sa myslieť kauzálne, teda v reťazci príčin a dôsledkov je  vysokým majstrovstvom. Naučiť sa to dá  vedomým učením a tréningom alebo nevyhnutne prežitím v živote.

Ktorú z tých možností ste si vybrali vy?

 

Čítať ďalej

Zdroje a pramene etikoterapie

Etikoterapia, archeológia duše - Vladimír Červenák

Etikoterapia cesta k celistvosti

Etikoterapia ako cesta, k celistvoti, k  blaženosti, šťastiu, hojnosti a zdraviu.

Pozrite si záznam prednášky o Etikoterapii, ako ceste  k celistvosti, tak ako ju učím v Škole etikoterapie.

V škole v ktorej sa naučíte, ako spoznať seba samého, ako prebrať zodpovednosť  za svoj život, ako sa stať scenáristom, režisérom aj hlavnou postavou vo svojom životnom príbehu. Ako  liečiť seba samého na úrovni fyzického i mentálneho tela.

Od liečenia k uzdraveniu tela i duše

Diskusný večer z cyklu:
Kto som, odkiaľ a kam idem, aké mám možnosti?
Hosťom večera bol MUDr. Ivan Rusnák.

O etikoterapii s MUDr. Vladimírom Vogeltanzom

Všetko je súčasťou všetkého, sme prepojení

Hoc žijeme v duálnom hmotnom svete, naše vedomie sa nachádza v priestore nedvojnosti, pokiaľ sme vnútorne spojení, celiství. Opačným stavom je oddelenosť nášho individuálneho vedomia, pýcha. Sme súčasťou kvantového poľa, kde každý bod tohto poľa si uvedomuje seba samého ako celok, ktorým sme.

Na týchto stánkach píšem o tom, ako etikoterapia, kráľovná sebauzdravenia, nazerá na človeka a na svet. Som veľmi rád, že čoraz viac ľudí objavuje, akým užitočným nástrojom sebapoznávania je.

Napĺňa ma hlboká vďaka, že MUDr. Ctibor Bezděk, lekár, ktorý pôsobil aj na Slovensku, nám v etikoterapii zanechal posolstvo, ktoré sa dotýka duše.

Som vďačný za tento priestor, za to, že články si našli svojich čitateľov, robí mi radosť, keď dostávam na ne veľmi pozitívnu spätnú väzbu.

Etikoterapia patrí medzi kráľovské disciplíny sebapoznávania, dotýka sa nebies, nepoznaného tajomného v nás, ale zároveň je pevne ukotvená v zemi, racionálna a logická. Tak ako Tao, spája Nebo a Zem. Etikoterapeut alebo autoetikoterappeut prepája to, čo má na povrchu vo vedomí s tým, čo má hlboko v sebe. Prepája Nebesá i Zem.

Nie je to ľahká disciplína, vyžaduje vôľu a vytrvalosť. Vyžaduje hlboké odhodlanie spoznať pravdu o sebe, nech je akákoľvek, vyžaduje istú dávku odvahy dať dole masky, ktorými sme sa roky chránili. Odhaliť srdce. Vyžaduje stopercentnú ochotu zmeniť seba samého. Povedať životu, napriek všetkému, áno!

Pokročilí žiaci školy etikoterapie už dokážu rozumieť tomu, čo je človek ako multidimenzionálna bytosť. Dokážu sa orientovať v hre odrazov zrkadiel, kde nie všetky majú kvalitu tých Benátskych. Mnoho krivých zrkadiel nám tú pravdu zastiera, zneostruje, kriví. Tak radi podliehame ilúzii, a tak radi vidíme seba v lepších farbách, než aká je realita.

Nie je to však často tá skutočná pravda o nás. Všetky chyby, omyly, zlyhania, sú len ďalšia maska, nánosy procesu sebapoznávania, procesu učenia sa, procesu nášho rastu.

Učíme sa aj cez chyby a omyly. Učíme sa ako viac veci nekaziť, ako nerozbíjať naše vzťahy, ako byť múdrejšími, láskavejšími, súcitnejšími, duchovnejšími a pritom zostať človekom.

Škola etikoterapie je vysokou školou života, chodíme do nej všetci, dostali sme do nej pozvanie. Niektorí ju navštevujeme vedome, iní nevedome, ale ideme ňou všetci.

Sarita sa so školou etikoterapie stretla pred troma rokmi. Odvtedy v každodennom živote veľmi intenzívne vníma moje slová, Etikoterapia je rozpoznávanie pravdy o sebe samom v prítomnom okamžiku na rôznych úrovniach a poschodiach našej bytosti a rôznych uhlov pohľadu.

Ako sa pozrieť sám sebe do očí?

 

Read more

Ruediger Dahlke - Zákony osudu

Ruediger Dahlke - Skutočné príčiny chorôb

Ľudské telo

Read more

Zákon rezonancie, podobné priťahuje podobné

Ako funguje  Vesmírny zákon rezonancie? Ako  zrkadlo, ale nie hocijaké:

Predstavte si pred sebou čiaru. Tá čiara bude predstavovať nulu, nadhľad, vyrovnaný stav, pokoj. Na čiaru teraz zakreslíme náš vzťah k rôznym oblastiam života ako graf. Je tam bod pre vzťahy so známymi, bod pre vzťah s partnerom/partnerkou, vzťah s deťmi, vzťah k peniazom, vzťah k zdraviu, vzťah k duchovnu, k vzdelaniu, k svokre… Čím máme so vzťahom k danej oblasti väčší problém, tým je bod nižšie pod nulou. Čím máme lepší vzťah k danej oblasti, tým je bod vyššie nad nulou.

V dôsledku zákona  rezonancie si do života pritiahneme presne tie veci, ktoré máme extrémne vysoko a extrémne nízko.  Tak hľadáme prirodzenú rovnováhu, a tak sa učíme, ako naše vzťahy harmonizovať, liečiť.

Ak naozaj neznášate, keď niekto fajčí,  svojím hnevom si pritiahnete fajčiarov, aby ste si svoj narušený vzťah vyriešili. Ak ani to nezaberie, osud vám pošle partnerku alebo partnera, do ktorej sa zamilujete a ona/on bude fajčiť.  Dostanete sa akoby do slepej uličky, kde sa budete musieť rozhodnúť, či sa svojho extrému vzdáte a prijmete situáciu takú, aká je – na bode nula, alebo ju odmietnete a bude vás to stáť narušený vzťah.

Cieľom osobného rozvoja teda nie je dostať všetky body vysoko nad nulovú čiaru. Úlohou osobného rozvoja je dostať čo najviac bodov čo najbližšie k bodu nula. Len vtedy budete vyrovnaní a naozaj šťastní – šťastní v nadhľade, šťastní v bode nula – pretože táto oblasť už nebude mať vplyv na vaše šťastie.

Vzťahy sú pre nás zrkadlom, ktoré nám odzrkadľuje naše extrémy, naše narušené vzťahy a upozorňuje na ne takým spôsobom, aby sme si ich mohli vyriešiť.

 

Read more

Vladimír Červenák: Chorobou nás telo upozorňuje na narušené vzťahy

"Ak chcete vedieť, aké ste mali včera myšlienky, všimnite si, ako sa dnes cíti vaše telo."

Indické príslovie

 

Hľadanie duchovných príčin chorôb je súčasťou každej celostnej terapie, ktorá chápe človeka ako multidimenzionálnu bytosť. Etikoterapia vidí príčinu chorôb v chorých vzťahoch k sebe,  druhým i celku, ktorého sme súčasťou, a ktorý nás presahuje. Ubližujeme si teda narušenými vzťahmi. Narušené vzťahy poukazujú na neporiadok v našej duši, na vnútorné konflikty, ktoré sa potom vo vzťahoch zrkadlia.

 

Etikoterapia je nástrojom sebapoznávania s cieľom uvoľniť bariéru, ktorá človeku bráni žiť zmysluplný šťastný život.

 

Tou bariérou, zátkou v toku energie, je narušený vzťah na niektorej úrovni. To spôsobuje blokáciu energie, ktorá sa na fyzickej úrovni prejavuje ako ochorenie orgánu.

Ak človek dôveruje svojim vnútorným zdrojom,ak je vnímavý k svojej intuícii, potom vnútorné zdroje podporujú jeho sebavedomie, sebadôveru a sebaúctu. Ich rast mu otvára nové možnosti. Zvyšuje si tým osobnú slobodu a intenzitu prežívaného šťastia a radosti. Je pozorovateľom i pozorovaným, terapeutom i klientom v jednej osobe. Nevytvára závislosť na vonkajších faktoroch. Významne zvyšuje mieru osobnej slobody, čo je jeden zo základných predpokladov pre pocit šťastia. Človek môže byť sám sebou.


Je teda transformačnou metódou, ktorá zmení nefunkčné stratégie za také, ktoré podporujú vnútorné ciele života, stratégie, ktoré hovoria životu ANO!

 

Ako etikoterapeut pracujem metódou intuitívneho koučingu, ktorá je v našich podmienkach ojedinelou. Vedený intuíciou, dodržiavajúc zásady koučovacieho rozhovoru, sa klient postupne otvára, vytvára sa bezpečné prostredie, ktoré umožní, aby sa zablokovaná energia uvoľnila a klient už počas prvého stretnutia môže významne zmeniť svoje toxické postoje.

 

Akoby z neho spadla ťažoba, narovná sa, má pocit, že je ľahší. Je to často spôsobené len tým, že sa stretol s niekým, kto je k nemu priatelský, kto je tu preňho. Mnohí od detstva nezažili nikoho, kto by ich mal skutočne rád. Je to tak v každej rozprávke, najväčším liekom je láska.

 

Read more

Prekyslenie organizmu - príčina chôrob na fyzickej úrovni

Až prekvapivo šokujúce je zaujímavé zistenie

Prečo sme vlastne chorí a prečo umierame na choroby? Zaujímavá otázka, ktorú si určite položil takmer každý z vás. Odpoveď na ňu sa snažil získať aj americký biochemik Dr. Robert Young, ktorý na základe výskumu prišiel k zaujímavému záveru. Svojím opodstatneným tvrdením však šokoval verejnosť.

Po 25 rokoch výskumu ľudského tela v rovine ľudských buniek prišiel Dr. Robert Young na prekvapujúce zistenie. Tvrdí, že v skutočnosti neexistuje viacero chorôb, ale len jedna choroba - prekyslenosť organizmu. Ako ďalej vysvetlil, život človeka je závislý na rovnováhe medzi kyselinami a zásadami v organizme, pričom na meranie kyslosti tekutín sa používa stupnica pH v intervaloch 0-14. Ak má človek viac ako 7.00, má zásadité hodnoty, ak menej, tak kyslé.

Môže za to jedlo?

A čo spôsobuje kyslosť a zásaditosť organizmu? Potrava. Po skonzumovaní potravín a následnom trávení zostáva v organizme odpad, ktorý je kyslý alebo zásaditý. Záleží to od minerálnych látok, ktoré sa v danom jedle nachádzajú.

Tieto potraviny sú kyslé a zásadité

Ako sa uvádza na portáli Voxvictims.com, medzi kyslé a zásadité jedlá patria:

Kyslé potraviny: produkty živočíšnej výroby (mäso, vajce, mliečne výrobky atď.), spracované jedlá, výrobky s obsahom droždia, obilniny, pšeničné výrobky, kvasené potraviny, umelé sladidlá, cukor (aj fruktóz v ovociach), takisto alkohol, káva, čierny čaj, čokoláda, sýtené minerálky.

Zásadité (alkalické) potraviny: zelenina, avokádo, paradajky, kyslé citrusové plody (síce majú kyslú chuť, ale po rozklade zanechávajú zásaditý odpad), klíčky obilnín, strukovín, orechov a semien.

Pozor na negatívne myšlienky

Budete prekvapení, stres či hnev  fyzicky vplývajú na organizmus. Negatívne myšlienky vyvolávajú produkciu kyseliny chlorovodíkovej, čo je vysvetlením, prečo ľudia, ktorí sú nervózni, trpia žalúdočnými problémami. Negatívne myšlienky  majú vplyv na zakyslenie organizmu až 80%. Zvyšok 20% zakyslujeme jedlom.

Ako udržuje telo rovnováhu medzi kyselinami a zásadami?

 

Read more

Mapa orgánov nášho tela na chodidlách

Úspešní - neúspešní

Prameň živej vody, prameň poznania a múdrosti

 

Žiak sa pýta majstra:

 

Kedy vieme, že sa z človeka stáva osvietený človek?“ „Z človeka sa stáva osvietený jedinec vtedy, keď je schopný rozpoznávať,“ odpovedal majster. „Keď je schopný rozpoznávať čo?“ opýtal sa žiak. „Keď je schopný rozpoznávať človeka v embryu, tvár Krista v odpornom človeku a zdroj osobného rastu v kríži života.“

 

Ak hľadáš svetlo, ak hľadáš pokoj v duši, otvor si srdce, oči i uši.

 

 

 

Čo ma urobí  lepším?"  Dalajláma odpovedal:


Čokoľvek, čo ťa urobí  viac

- súcitným,

- citlivým,

- objektívnym,

- milujúcim,

- ľudským,

- zodpovedným,

- etickým.

 

Náboženstvo, ktoré toto dokáže, je pre teba tým najlepším."

 

Úcta a rešpekt brána k laskyplným vzťahom

 

Ak sa navzájom rešpektujeme, nedochádza ku konfliktom. Keď sa nebojíme lásky a nekladieme pre svoju lásku podmienky, všetko sa zmení.  Ľudia majú málo úcty jeden k druhému, lebo nemajú úctu k sebe.

Ak niekomu hovoríme, čo má robiť a aký je, znamená to, že si ho nevážime, je to prejav nedôvery a absencia úcty.

 

Ak niekoho ľutujeme, prejavujeme nedostatok úcty. Ak ľutujeme seba, prejavujeme nedostatok sebaúcty. Ľútosť nie je súcit.

 

Keď niekoho ľutujeme, vyvoláva to našu vlastnú sebaľútosť. Pokiaľ vás ľutujem, znamená to, že si myslím, že nie ste dosť inteligentný či silný, aby ste situáciu zvládli sám. Ak ľutujete vy mňa, nevážite si ma alebo si myslíte, že nie som dosť inteligentný či silný, aby som všetko zvládol sám. Je vo vás pýcha, myslíte si, že ste lepší ako ja.

 

Keď sa snažíme pre druhého niečo urobiť  bez toho, aby nás o to žiadal, ukazuje to na nedostatok úcty, čo  zas ukazuje na neprítomnosť sebaúcty a prítomnosť pýchy.

 

Človek sa musí naučiť flexibilite pružne meniť svoje  postoje, dovtedy, kým mu  jeho vnútorná autorita cez viaceré cesty, (pocity, myšlienky, sny...) začne prinášať  pozitívnu spätnú väzbu. Tak spozná, že nadobudol postoj, ktorý  ho vedie k životu naplneného šťastím, zdravým, hojnosťou a láskou.  

 

Naučí sa  prijímať okolnosti také, aké sú a nie aké ich chce mať,  akceptovať všetko živé, žiť v súlade,  porozumení  a mieri s ostatnými formami života.  Naučí sa oceniť to, čo má, rozvíjaním pocitu dostatku a hojnosti  a  byť vďačný za dar života  predovšetkým rodičom, ktorý mu  dali telo a Bohu za dar existencie.  Potom si naplno uvedomí, že sme stvorení k láske.

 

 

 

 

Horus, ten čo prešiel kolobehom inkarnacií, cestou zverokruhu spoznal všetky protiklady, pozná dôsledky svojich rozhodnití, je flexibilný, spoznal kým je, vždy bol a vždy bude.

 

 

Som duchovnou silou vo svojom vnútri.


Som v tvojom vnútri.  Nie som v jednej duši o nič viac než v druhej, je to iba  otázka  miery uvedomenia. Niektoré duše sú vnímavejšie k božstvu v sebe než iné a sú schopné čerpať z tohto prameňa a žíť z neho. Preto sa môžu zdať ich činy nadprirozené, žijú  podľa Mojich zákonov a správne používajú silu, ktorú má v sebe každý. Vzduch je tu, aby bol dýchaný, ale záleží na tebe, či ho vdýchneš. Elektrika je tu, aby bola využitá, ale musí byť  najskôr spútaná, a potom  pripojená. Inak aj keď tu je, neprejaví svoju silu, čakajúcu na uvoľnenie.  Rovnaké  je to s duchovnou silou  v tebe. Je tu na tvoj úžitok, ale  pokým ju nezapojíš, zostane tam, kde je.

 

Eileen Caddy

 

Read more

Advaita - nedvojnosť

Jill BolteTaylor

Pozoruhodná výpoveď Jill BolteTaylor, neurologičky, ktorá prekonala mozgovú porážku, pričom sa sama venovala výskumu mozgu. Pozornému divákovi ponúka autentickú výpoveď a odpoveď na mnohé otázky.

Jedinečné zdieľanie zážitku spočívania v pravej hemisfére, kde zažívala pocit jednoty - advaity alebo Nirvánu,  pocit prepojenia so všetkým okolo.Vyvracia základný omyl, ktorému podliehame, že sme oddelení. Naopak, sme návzájom prepojení na energetickej úrovni, na urovni ducha.

Duchovní příčiny nemocíZákladem nemocí jsou dlouhodobé negativní emoce, a to i ty neuvědomované. Akutní silné negativní emoce způsobují akutní zdravotní potíže emoční stres. Je několik základních skupin emocí, které ovlivňují biologii těla. První skupinou jsou emoce zlosti. Jí je podobný hněv, zuřivost, popuzenost, rozhořčení, nenávist.
Další skupině negativních emocí dominuje smutek, a patří tam 
žal, zármutek, sklíčenost, melancholie, sebeobviňování, pocit osamělosti, zoufalost. 
Takové pocity vědomé či neuvědomované blokují tělesnou energii. Smutek je spojený s depresí, s nízkým tlakem, malou energií a sníženou imunitou. Do skupiny strachu patří úzkost, nervozita, obavy, zděšení, podezíravost, pochybnost, fobie, panika.Emocionálním konfliktem rozumíme chronické emocionální, nevyřešené a nezpracované, vnitřní trauma - neustálé vnitřní napětí vyvolané vnitřním konfliktem, které odebírá mnoho životní energie. "Sžírá" nejdříve naši mysl a potom i naše tělo 
To je velmi zjednodušený výčet toho, jak působí dlouhodobé negativní emocionální vyladění na naše zdraví a jaké nemoci nám způsobuje. 

Úvahy o nemoci 
Úvod přednášky Dr. Med. Antona Wille „Gedanken über Gesundheit und Krankheit“ (Úvahy o zdraví a nemoci) 
Zkusme se podívat na příznaky nemocí jako na posly, kteří nás na něco upozorňují. Nemoc jako existenciální stav člověka poukazuje ke zdraví. Nemoc mi umožňuje uvědomit si skutečnost, že se mi něčeho nedostává, skutečnost, že neprožívám to, čím jsem ve své podstatě. A tak právě nemoc mě může do hloubky upamatovat na mé bytí a uvědomit si sebe sama. Čím méně sám sebe vnímám, tím více se zaplétám a uchyluji do světa hmoty. Z nejhlubšího trojjediného spojení těla, duše a ducha se dostávám do svázanosti s hmotným světem, s pouhou tělesností.


Read more

UBUNTU - Ja som, pretože My Sme

Antropológ navrhol hru pro deti z afrického kmeňa:

Položil koš plný ovocia k stromu a  povedal  deťom,

že kto sa tam dostane prvý, vyhrá všetko sladké  ovocie.

Keď im povedal, aby vybehli, všetci sa chytli za ruky a bežali spolu.

Potom spolu sedeli a užívali si dary Zeme.

 

Keď  sa ich opýtal, prečo nebežali tak, aby niekto z nich mal všetko  ovocie sám pre seba, povedali:

"UBUNTU,  ako  by niekto z nás mohol býť šťastný, keď by všetci  ostatní boli smutní?"

 

"UBUNTU" v Hosa  jazyku znamená: "Ja som, pretože my sme."

 

Ktorú hemisféru máš dominantnú?

 

Ak vidíš postavu točiť sa proti smeru hodinových ručičiek, tvojou dominantnou hemisférou je ľavá, ktorej sa pripisujú tieto atribúty :

 • logika
 • racionalita
 • analitický prístup k veciam
 • pozeráš sa na veci po častiach
 • si dobrý v matematike a iných vedách
 • si praktický
 • vieš, uvedomuješ si veci
 • chápeš realitu, žiješ v reálnom svete

 

Ak sa točí v smere hodinových ručičiek, dominantná je pravá hemisféra, ktorej atribútmi sú:

 • viac cítiš
 • pozeráš sa na veci ako na celky
 • chápeš podstatu systémov
 • vyjadruješ sa v symboloch
 • si zameraný na filozofiu a náboženstvo
 • cítiš,že robíš správne veci
 • tvoje konanie je často nepredvídateľné
 • abstraktné myslenie, rád fantazíruješ
 • si zameraný na prítomnosť a budúcnosť

 

Vyskúšaj si prepínať otáčanie zo strany na stranu,naučiš sa aktívne používať obe hemisféry.

 

 

JAN HNÍZDIL: ABYCH MOHL PACIENTA LÉČIT, MUSÍM ZNÁT JEHO ŽIVOT

Dostat se do jeho ordinace znamená počkat si pár měsíců. Tak má plno.  Nebojí se prohlásit, že naše vláda je přehlídkou psychiatrických diagnóz. Lékař, který opustil klasickou medicínu a své pacienty léčí jinak. Komplexním přístupem.

Říká o sobě, že není zázračný lékař.

Read more

Mantra mieru - Tina Turner - Sarvesham Svastir bhavatu

Bezmocnosť, strata životnej sily

Bezmocnosť znamená nemať vôľu a moc žiť. Preto nemať moc znamená mať ne-moc.

Etikoterapia je autognostická, sebapoznávacia metóda, ktorá umožňuje tomu, kto pozná jej techniky a má osvojené zručnosti s ňou pracovať, objaviť skryté, programy, vzorce, ktoré riadia jeho životné postoje, reakcie. Tieto sú prevažne automatické a majú za následok bolesť, utrpenie, narušené vzťahy. Etikoterapia vidí príčinu ochorení, nespokojnosti v živote práve v narušených vzťahoch.

Na pozadí príbehov uvediem niekoľko príkladov z praxe, ako možno odkrytím vrstvy po vrstve objaviť aj hlboké koreňové vzorce, programy, ktoré potom riadia postoje človeka. Na jednom stretnutí v etikoterapeutickom kruhu Sarita objavila svoj silný koreňový vzorec bezmocnosti. Potom ako si ho uvedomila s údivom niekoľko týždňov pozorovala, ako veľmi ovplyvňoval celý jej doterajší život.

Postupným odkrývaním vrstvy po vrstve sa jej podarilo vďaka presne miereným otázkam odkryť koreň programu, ktorý ju robil bezmocnou. Príčiny toho, prečo sa často cítila ako paralyzovaná obeť. Bola to bezmocnosť, ktorú porozumela ako naučený vzorec, program, a ktorému dovolila ovplyvňovať celý jej život. Je presvedčená, že aj životy minulé. Keď sa spätne pozrela na roky svojho života, videla veľmi zreteľne, ako sa v premnohých situáciách cítila bezmocná, ako bezmocnosť schovávala v sebe, ako v nej následne budila agresivitu, ktorú potom zas len potláčala v sebe. Uzavretý kruh deštrukčných programov, uviaznutá v pasci, konkrétnych malých či veľkých situácií, rozhodnutí, ktoré roky poškodzovali jej zdravie.

Spomenula si, ako si aj z regresnej terapii vybavila jasné obrazy, keď tiež cítila bezmocnosť. Napríklad jeden z nich: muž na koni jej vzal malé dieťa, ležala v prachu na zemi, šaty roztrhnuté, cítila, že dostala bitku a, navyše, ten muž ju dal uväzniť. Strašná bezmocnosť.

Strach bol silno schovaný za myšlienkami o nestrachu

Bezmocnosť ako koreňový vzorec ukončila až teraz, keď prekročila šestdesiatku. Našla svoju životnú silu, zdroj, čo jej zvýšilo sebadôveru a sebavedomie. Súčasne s ukončením tohto vzorca alebo programu (bludného presvedčenia) v sebe našla ďalšieho sebapoškodzujúceho záškodníka. Strach. Bol dôsledkom nízkej sebaúcty a sebadôvery. Uvedomila si, ako v sebe aj navonok roky prezentovala, že sa nebojí. Takmer ničoho. Presviedčala tak sama seba i druhých, že to, čo kdesi v hĺbke cítila, nie je pravda.

Read more

Nachádzaš sa tu: Vitajte doma Etikoterapia