Sidebar

Aby sme mohli mať Vianoce pokojné, aby sme sa navzájom cítili, stíšme sa a vzdajme sa potreby trestať seba aj iných - od-pustime -si. Požehnané Sviatky všetkým prajem.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS