Sidebar

  • Mužský etikoterapeutický kruh (MEK01) 3. - 5. 04. 2020

    Mužský etikoterapeutický kruh. Ako byť skutočne silným mužom a ako ukončiť hry, keď sa na silných hráme? Slovo robí muža, integrita človeka. Byť šľachetným rytierom je vec rozhodnutia. Zodpovednosť z priestoru spojenia znamená život, z priestoru odporu znamená smrť. Seminár pre mužov, ktorí popri tom, že vedia, majú odvahu svoju...

Rozhovor v  Rádiu Liptov 12.10.2018 s Dagmar Saritou Poliakovou na tému Etikoastrológia.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita