Sám sebe lekárom etikoterapiou - 25. - 30. september 2020 
 
Vzhľadom na epidemické opatrenia bude seminár na Slovensku. 
 
Vyliečte si vzťahy  a vyliečite si dušu i telo,
doprajte si balzam na ubolenú dušu   25. - 30. september 2020
 
Sebapoznávací seminár, na ktorom sa budete metódou etikoterapie učiť, ako byť sám sebe lekárom.
 
Príchod 25.09. 2020 ubytovanie od 15.00 do 17.00. Začiatok seminára  o 17.00  Ukončenie seminára 30. 09. 2020 o 16.00.
 
Pokiaľ bol náš život plný násilia a naša myseľ bola zmietaná emóciami, ako sú zloba, odpor, pripútanosť, lipnutie alebo strach, nemôžeme dúfať, že zomrieme v pokoji. Pokiaľ si teda prajeme dobre zomrieť, musíme sa učiť, ako správne žiť. Aby sme mohli dúfať v pokojnú smrť, musíme v našej mysli a spôsobe života pestovať mier.
Dalajlama
 
Intenzívne liečenie vzťahov a sebaliečenie etikoterapiou na  týždňovom etikoterapeutickom pobyte pre tých, ktorí sa rozhodli prevziať zodpovednosť za svoj život a zdravie.
Jedinečná príležitosť, ako si bez  doteraz hlbších znalostí  etikoterapie liečiť telo i dušu prostredníctvom liečenia vzťahov so sebou samým i s inými.
 
Zážitkovo - sebapoznávací a regeneračný  seminár v krásnom prostredí 
Rekreačné stredisko
Miesto: TESÁRE - Nové Mlyny
pri Topoľčanoch
GPS: 48° 37´10,2" N
18° 04´15,9"   E 
POZOR - účastníci zo zahraničia sa musia na hraniciach preukázať negatívnym testom na Covid19, nie starším ako 72 hodín.
 
 
 
Trápia váš vaše narušené vzťahy?
Chcete sa naučiť liečiť ich?
Prežili ste emočné zranenia a stále cítite bolesť?
Chcete zažiť pokoj v duši a radosť v srdci?

Etikoterapia je archeológiou duše. Postupne odkrýva vrstvu po vrstve, hlboké príčiny ochorení, smútku, strachu; neschopnosť zažívať radosť nachádza v narušených vzťahoch k sebe a iným.

Intenzívny pobyt je zameraný na praktický nácvik a osvojenie si techník a zručností etikoterapie, ktorými sa naučíte liečiť narušené vzťahy so sebou samým aj s inými.

Práve akékoľvek narušenie vzťahov sa odráža na fyzickom tele, ktoré cez nepohodu v nás, cez choroby alebo úrazy upozorňuje, že niečo robíme proti sebe tak, že si ubližujeme. 

Počas pobytu sa naučíte rozpoznávať zdravie poškodzujúce myšlienky, emócie a návyky a aplikovať techniky, pomocou ktorých si osvojíte nové, zdravie a vitalitu podporujúce návyky, myšlienky a pocity. Naučíte sa, ako odpúšťať sebe aj iným a ako lepšie porozumieť konfliktom v živote.

Vzťahy môžeme vnímať ako mapu nášho vnútra. Keď si dovolíme vidieť vo vzťahoch zrkadlo vlastného vnútra, môžu nám odhaliť pravdu o nás.  Môžu transformovať náš život  smerom k sebaprijatiu, uzemniť nás. Keď si dovolíme prijať zodpovednosť za všetko, čo sa nám v živote stalo, deje a aj za to, ako sa bude vyvíjať naša budúcnosť, smerujeme k väčšiemu uvoľneniu. Keď pochopíme, že koreň všetkého je v nás, pomôže nám to vystúpiť z role obete a začať vedome pracovať so svojim životom.

Obviňovanie iných je márnením vlastného života. kto nedokáže rozpoznať, že všetky situácie si vytvára sám, zostane slepý, nevedomý a premárni svoj vzácny ľudský život. To je tragédia života. Kto popiera svoju zodpovednosť a nedokáže prevziať zodpovednosť za to aký život žije, zostane uviaznutý v pocite obete. Najväčšou prekážkou v neobmedzených možnostiach v našom živote je obviňovanie iných v vlastnej bezmocnosti.
Etikoterapia učí, ako to robiť.
Kto nedokáže s láskou prijať svoj odpor a negatívne emócie, ten ich potom s nenávisťou musí žiť.

Cez uvedomenie a nácvik zdravie podporujúceho myslenia, komunikácie i konania budú účastníci trénovať komunikačné stratégie a zručnosti, ktoré vedú k lepšiemu porozumeniu seba a iných, k zdravším vzťahom.

Súčasťou pobytu bude cvičenie jogy, jogových techník, nácvik relaxovaného stavu, uvoľnenia napätia a stresu.

Účastníci si  osvoja základné etikoterapeutické zručnosti:

  • správny zámer pre život,
  • schopnosť uvoľniť sa,
  • schopnosť prijímať životné situácie,
  • odpúšťať sebe aj iným,
  • ukončovať zdravie poškodzujúce presvedčenia a návyky,
  • zručnosť vytvárať porozumenie sebe aj iným,
  • zažívať pocit celistvosti, úplnosti, naplnenia.

Odbornú časť programu vedie Mgr. Vladimír Červenák, etikoterapeut, životný kouč a PaedDr. DagmaRA Sarita Poliaková, etikoterapeutka, astrologička a učiteľka jogy. Prítomný bude aj masér Bruno, ktorý vás naučí základy automasáže a bude k dispozícii na masáže počas celého pobytu. Masáže nie sú v cene pobytu. 

Pobyt je určený komukoľvek, kto sa zaujíma o príčiny svojich ťažkostí v živote a hľadá ich v sebe.

Nevyžadujú sa znalosti z etikoterapie.

Strava:

Súčasťou programu bude osvojenie si stravovacích návykov podporujúcich alkalický (zásaditý) životný štýl.

Podávaná bude  zdravá vegetariánska strava, 3x denne, ktorá očisťuje organizmus, a tak  naštartujete  v rámci pobytu detoxikáciu organizmu prostredníctvom stravy a mentálnej práce na svojich vzťahoch. 

Prvé jedlo  večera 25. 09. 2020, ostatné - obed 30. 09. 2020.

Pokiaľ požaduje špeciálnu diétu, napr. bezlepkovú, bezmliečnu... uveďte to, prosím, v prihláške.

 
POZOR
Prineste si pohodlné oblečenie,  2 deky, vankúšik na sedenie, hrubšiu karimatku, zošit na poznámky, pero, USB kľúč aspoň 16 GB, sadu farebných ceruziek. Väčšiu šatku alebo šál na uviazanie očí. Fotografie predkov, rodičov a starých rodičov.

Celý seminár prebieha v sede na karimatkách, preto rešpektujte, prosím, vyššie uvedené odporúčania a preberte zodpovednosť za vaše pohodlie.

Denný rozvrh.

7.00 - 8.00 Ranné  stíšenie 

10.00-12.00 Denný workshop: etikoterapia – archeológia duše, liečenie vzťahov, nácvik techník a zručností.

14.00  reláxačné cvičenie

15.00 - 17.00 Individuálny program, masáže a rezonančná terapia

17.00 - 18.00 Cvičenie: uvoľnenie a očistné techniky - kapalabhati, néti a dhauti, cvičenie jogy, dychové cvičenie - pránajáma. 

19.00 - 21.00 Večerné zdieľanie, skupinový koučing, modelové  situácie metódou etikoterapie.

Večer:  Kreatívny program.

Cena pobytu vrátane stravy a ubytovania :

590.- € - odborný program, strava a ubytovanie  (5 nocí)

Údaje k úhrade zálohy 190€ budú zaslané po potvrdení prihlášky.

Stornopoplatok, v čase do 2 týždňov 50%,  2 týždne  a menej pred konaním seminára 100% uhradenej zálohy.

Doprava: 

IndividuálneRekreačné stredisko

Miesto: TESÁRE - Nové Mlynky

pri Topoľčanoch

GPS: 48° 37´10,2" N

18° 04´15,9"   E 

Zmena miesta konania vyhradená, podľa aktuálnej epidemickej situácie.

Prihláška na seminár: 

 

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS