Sidebar

  • Škola aplikovanej etikoterapie - Hvar 2021

    7. Intenzívny zážitkový etikoterapeutický výcvik na ostrove Hvar nielen pre študentov Školy etikoterapeutických zručností Advaita  - Hvar 2021, ale aj pre účastníkov kurzov,  seminárov a záujemcov o etikoterapiu.  Sebapoznávanie odkrývaním bludných presvedčení a programov a rozpoznávanie  sub osobností v odpore.  1. 09. – 14. 09...
  • Škola etikoterapie Advaita, skupina V, 1. stupeň, 10. - 12. 06. 2022

    Aktuálne prebiehajúci zápis. Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita. Viac informácií o systéme výuky v škole etikoterapie nájdete tu. Zápis do skupiny V,  4. ročný modul otvoríme   termín 10. - 12. jún 2022 Miesto: Střílky na Morave V krásnom prostredí Stříleckeho zámku. GPS: 17.207064415313653  N 17.207064415313653...

PONDELOK AŽ NEDEĽA, stále dookola tie isté dni s tými istými energiami, ale naše žitie v nich je iné. Jedinečné, autentické, neopakovateľné. Prečo? ... lebo sila jednotlivých dní sa spája buď s tvojou osobnou silou alebo tvojím nejakým pocitom bezmocnosti, pocitom obete. Buď si v daný deň vo vysokých vibráciách, alebo upadáš, alebo žiješ niečo medzi tým. Vždy tvoj deň závisí od tvojho postoja, od priestoru, v ktorom si a od schopnosti prijať či neprijať deň taký, aký je.

Ak však poznáš silu jednotlivých dní a vieš si ju spojiť so svojím myslením, hovorením i konaním, môžeš si pískať na vlne osudu. Len tak zľahka si plynúť a pískať si.

Od pondelka do nedele každý deň má svojho patróna, ktorý mu ponúka svoje dary. Len v súvislosti s tvojím nastavením (napr. na nespokojnosť, strach, ľútosť, hnev, agresivitu, odpor...) sa dary jednotlivých dní môžu meniť na nedary. Apropo, píšem od pondelka do nedele, ale len v roku 1978 OSN návrhom zjednotila, že prvým dňom v týždni je pondelok. Nájdeš však aj dnes kalendáre, v ktorých je to inak.

Aké dary dni v týždni nesú cez planéty, ktoré k nim prislúchajú? Vybrala som taliančinu, lebo v nej v názvoch dní najviac cítiť spojenie s pomenovaním planét. Podobne to má aj franzúština.

Lunedì (pondelok) – deň Luny (Mesiaca), cez Lunu a ženskú energiu hrá prim intuícia, správne rozhodovanie, emócie, citlivosť...

Martedì (utorok) – deň planéty Mars, cez mužskú energiu sa dotýkame odvahy, správnej sily, jasnosti konania...

Mercoledì (streda) – deň planéty Merkúr, komunikácia, spájanie sa cez porozumenie, pochopenie, rozoznávanie pravdivosti...

Giovedì (štvrtok) – deň planéty Jupiter ponúka nové možnosti cez učenie, múdrosť, tvorivosť, otvára dvere šťastným rozhodnutiam...

Venerdì (piatok) – deň planéty Venuša svieti schopnosťou vytvárať priateľstvá, spojenia cez blízkosť sŕdc, vnímať silu spojenia cez priateľstvo a lásku...
Sabato (sobota) – sabat, deň oddychu a modlitieb...
Domenica (nedeľa) – deň Pána, deň nádychu...

V angličtine nájdeme sobotu a nedeľu jasne spojenú s planétami:
Saturday (sobota) – deň planéty Saturn, deň múdrosti, prísnosti, správneho rozhodovania, nadhľadu a múdreho pokoja, múdrej spokojnosti - Saturn’s day...
Sunday (nedeľa) – deň Slnka, deň svetla, štedrosti, obohacovania, jasných myšlienok, slnečných žiarivých nápadov - Sun’s day...

OBRÁZKY s charakteristikou dní som vybrala z Hviezdnych kariet Lindy Goodmanovej.

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita