Sidebar

  • Kurz základy etikoterapie, jarný semester 2023 LIVE - Naživo ON LINE

    Začíname  verejnou prednáškou: Úvod do etikoterapie úvodná prednáška  vám pomôže vytvoriť si obraz o  kurze základy etikoterapie, na ktorý sa môžete po prednáške prihlásiť. Kurz začne od 16. 02. 2023. Kurz sa uskutoční   virtuálne naživo  ON LINE. Prístupové údaje obdržíte po zaslaní prihlášky. Úvodná prednáška LIVE 7. 02. 2023 o 17.00...
  • DagmaRA Sarita Poliaková: ETIKOTERAPIA S VLADIMÍROM ČERVENÁKOM - ROZHOVORY

      DagmaRA Sarita Poliaková: ETIKOTERAPIA S VLADIMÍROM ČERVENÁKOM ROZHOVORY    Knihu  si môžete objednať  na stránke e-schopu vydavateľa CADPRESS.   cena za ks 21 €   Keď sa stretnú dvaja rovnako naladení, vznikajú krásne rozhovory smerujúce k hĺbke duše. Keď sa stretne celá skupina ľudí rovnako naladených, rodia sa kľúče pasujúce do...

PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 21. 12. 2022 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomnepriťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma : MANIPULÁCIA 

- manipulácia ako stratégia, pri ktorej sa nám niekto snaží podsunúť názor či dokonca
postoj, s cieľom ovplyvnenia,
- manipulácia odoberá manipulovanému slobodnú vôľu konať,
- konzumovanie zážitkov pre radosť a vyústenie do celospoločenskej manipulácie ako
prejavu globálnej krízy a krízy morálky ľudstva,
- strata schopnosti rozpoznávať, v čom sa skutočne cítime dobre a opúšťanie
schopnosti prevzatia zodpovednosť za seba, vedome sa rozhodovať sa a byť
autentickými bytosťami,
- príčina manipulácie – strach, je to obranná reakcia,
- vplyv výchovy a výuky na tvorbu programov a vzorcov,
- obranné mechanizmy ako zautomatizované interakcie správania,
- znížená obranyschopnosť proti manipuláciám,
- odovzdávanie energetického a tvorivého potenciálu v prospech systému,
- manipulovaný a manipulátor vs. obeť a tyran,
- spôsoby manipulácie v spoločnosti a na pracovisku: zatajovanie a zadržovanie
informácií, vyvolávanie nedostatku, médiá, manipulácia budúcou slasťou alebo
tlakom,
- nové formy manipulácie na pracovisku - mobbing, bossing, gaslighting,
- techniky obrany a ich použitie ako prejav strachu a nedôvery,
- ako z toho von – sebakoučing a zvedomenie vo vzťahu k sebe, rozvinúť schopnosť
rozlišovať a objaviť zdroj svojej vnútornej inteligencie ako zdroj múdrosti a vnútorného
vedenia,
- vymedzenie sa voči manipulácii, nastavenie hraníc vo vzťahu k druhým,
- manipulácia z pohľadu etikoterapie ako cesta k posilňovaniu sebadôvery,

 

sebauvedomenia a sebaprijatia.

Pripojte sa k tomuto kanálu a získajte prístup k výhodám: https://www.youtube.com/channel/UCZZ7RsHeEqceFjVNB7rBOlA/join

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita