Sidebar

Aj prejavovať , aj cítiť v sebe Lásku sa učíme. Vy to už viete?

Ide nám to stále lepšie a lepšie...

Naše telo sa od narodenia túži všetko učiť.

Tak sme sa naučili chodiť, hovoriť, jesť...

Dovoľte si učiť sa, smiete pri tom robiť chyby...

Vývoj nášho učenia pokračuje celý život, nikdy nekončí. Sme súčasťou inteligentného samoučiaceho systému.

Veľa vecí, veľa myšlienkových vzorcov sme sa naučili. Stali sa nám návykom. Robíme ich nevedome kompetentne, automaticky.

Napríklad - jeme príborom, je to zručnosť, ktorú sme sa naučili.

Tak sa potrebujeme naučiť zotrvať v stave pokoja a cítiť Lásku. Viete to už?

Túto techniku sa naučíme na Letnom zážitkovom seminári s etikoterapiou.

Osvojovanie  nových návykov a zručností pokračuje.

Návykom je aj negatívne myslenie. Vychádza z negatívnych skúseností. Stalo sa zlo-zvykom. Nepodporuje nás v  zámere byť šťastní, byť v stave Blaženosti, čo je stav šťastia bez vonkajšej príčiny.

Takýchto zlo-zvykov, sebapoškodzujúcich návykov sme si osvojili veľa. Patrí medzi ne oddeľovanie sa od iných  - pýcha,  strach, nedôvera, smútok, ľútosť, krivda, závisť, nenávisť, žiarlivosť, trápenie sa, pocit viny, výčitka, pohŕdanie, kritika, agresivita, hnev, arogancia, ignorácia.  Tieto  návyky - padnúť do automatického ne-súhlasu so životom,  sú silne sebadeštrukčné, sebapoškodzujúce. Blokujeme si nimi životnú energiu, oddeľujeme sa nimi od života a postupne zomierame. Páchame nimi nevedome samovraždu.

 

Videli ste film Náš domov?

Odporúčam, pozrite si ho.

Liekom na ukončenie opakovania týchto návykov je vytvorenie nových, preferovaných  sebapodporujúcich návykov a vytvorenie zámeru, tie staré ukončiť.

Urobte rozhodnutie, že tieto staré návyky ukončíte. Urobte to teraz.

 

Zavrite oči a  spomeňte si na situáciu, keď ste v sebe cítili intenzívny pocit lásky.

Môže to byť situácia, keď ste vy niekoho milovali, alebo keď ste v sebe cítili intenzívne, že vás niekto miluje a on vám to prejavoval.

Mohlo to byť rôznymi spôsobmi. Krásne ich popisuje knižka: Päť jazykov lásky od Gary Chapmana.

Dôležité je spomenúť si na ten intenzívny pocit vo vás, ktorý ste cítili. Mohla to byť akákoľvek situácia. Možno tá, keď vás ráno budila starká a všade voňalo jej kakao.

Alebo tikot hodín, keď vám ako dieťaťu rozprával niekto rozprávku. Čokoľvek.

Urobte to teraz...

Spojte si túto udalosť s mentálnou kotvou. Čo vám tú chvíľu hneď pripomenie?

Môže to byť spojenie rúk na hrudi. Ľavá ruka na srdci a pravá krížom na nej.

Položte si tak ruky a precíťte pocit, ktorý pocítite,  keď si spomeniete na situáciu, keď ste cítili lásku.

TENTO POCIT SI  DOBRE PAMäTAJTE. 

Prekrížené ruky na hrudi vám ho budú pripomínať.

 

Začnite si vytvárať návyk, aby vaše telo vždy, keď si spomeniete na túto udalosť, alebo keď položíte ruky na hruď, vyvolalo si tento príjemný pocit.

Rozvíjajte ho ďalej. Pridajte k nemu prijatie života tak, ako je popísané v technike Prijatia.

Potom sa posúvajte ďalej, naučte sa vytvárať príjemný pocit tepla,

usmievajte sa pri tomto  novom návyku.

Kedy ste cítili intenzívny pocit tepla na hrudi alebo v tele?

Usmievajte sa pod viečkami v očiach. Ten úsmev posielajte všetkým vašim orgánom a bunkám. Vaše telo vám úsmev vráti a usmievať sa budú aj vaše pery. Pokojne sa pri tom smejte nahlas.

Užívajte si tú Radosť, veď cítite Lásku.

Rozvíjajte tento nový návyk, cvičte ho 21 dní každý deň, až kým sa stane nevedomo automatickým.

 

Robte to vytrvalo a trpezlivo.

Naše telo sa všetko učí cez 4 kroky:

1. Nevie, že nevie.

2. Vie, že nevie.

3. Vie, že vie.

4. Nevie, že vie, robí to :-)

To chce veľa vytrvalosti a trpezlivosti. Prečítajte si, ako ich získať. 

Potom to naučte aj niekoho iného.

Keď sa niekde stretneme, spoznáme sa, budeme sa návzájom na seba usmievať a v celom tele budeme cítiť Lásku.

Urobme to hneď.

Tat hastu(sanskrit) - nech sa tak stane.

S úctou

VladiMír, životný kouč, etikoterapeut

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita