Sidebar

Privítal ma v útulnom byte v nenápadnej bytovke stojacej v jednej z pokojnejších častí Bratislavy. Knižnica plná zaujímavých diel, zbierka starodávnych, nahlas tikajúcich hodín a veľký modrý kocúr, ktorý sa mi kde-tu obmotal okolo členkov, boli predzvesťou rozhovoru s človekom, ktorý stojí za pozornosť ...

 1. Pôsobíš ako životný kouč a aktívne sa zaoberáš etikoterapiou. Ako by si ju vedel priblížiť ľuďom, ktorí o nej ešte nepočuli?

Vo fyzickom tele človeka sa odrážajú jeho mentálne, duševné a morálne postoje. Všetky, bez ohľadu na to, či sú pozitívne alebo negatívne. Etikoterapia je metóda, ako rozpoznať narušené vzťahy, či už k ostatným, alebo sám k sebe. Práve v nich totiž vidí príčinu nerovnováhy, ktorá človeku poškodzuje zdravie a bráni žiť zmysluplný a spokojný život. Odkrýva, aké sú dôsledky negatívnych emócií ako hnev, ignorácia, pýcha, nenávisť, smútok, strach a učí, ako zmeniť svoje postoje a tým aj kvalitu svojho života.

Na etikoterapii je zaujímavé najmä to, že je integrovaná a teda celostná, pozerá sa na človeka ako na fyzickú, mentálnu a duchovnú bytosť, ktorá je súčasťou univerza. Ťažisko záujmu etikoterapie je viac na príčinách, ako na dôsledkoch.

 1. Niekto by sa mohol stavať voči etikoterapii skepticky. Predsa len, je veľa životných koučov, psychológov, liečiteľov, duchovných vodcov...

Mojím zámerom nie je byť liečiteľom, ani guruom. Som učiteľom pre ľudí, ktorí sa odo mňa chcú etikoterapiu učiť. Etikoterapia je autoterapiou, pretože každý hľadá a môže objaviť iba pravdu sám o sebe a preberať tak zodpovednosť sám za seba a za svoje myšlienky aj činy.

Je autognostickou, sebapoznávacou metódou. Etikoterapiou človek rozpoznáva, ktoré jeho postoje sú správne a ktoré nie vzhľadom na cieľ života. V ich dosahovaní mu bránia toxické postoje a naučené schémy, často odovzdávané z generácie na generáciu. Napríklad sebaspochybňovanie, sebaodmietanie, sebanenávisť, alebo bezmocnosť.

Nie je podstatné, či sú ľudia, ktorí za mnou prichádzajú ateisti, veriaci, mystici či skeptici. Etikoterapia veľmi dbá na to, aby všetko s čím pracuje bolo uchopiteľné, zrozumiteľné aj logické a najmä overiteľné v praxi, v bežnom živote. Nesnažím sa rozprávať pátosom duchovného majstra, práve naopak. Mojím zámerom je vcítiť sa do človeka, ktorý ma počúva, hovoriť „jazykom jeho kmeňa“, len tak si môžeme porozumieť.

 1. Ako dlho trvá proces práce na sebe samom?

Tvrdím, že ak ste sa dali na cestu etikoterapie, vybrali ste si jednu z najťažších. Je to celoživotná cesta. V televízií bežia programy o veštení, kde vám veštec na počkanie (a samozrejme za nemalé peniaze) urobí čáry – máry, vyčistí vám karmu, vyveští finančnú stabilitu a šťastie v láske. Áno, sugescia robí divy a krátkodobo sa vám naozaj môže prilepšiť. Je to však slepá ulička na ceste za šťastím. Etikoterapia nie je zázračné zaklínadlo, je to náročná, kontinuálna práca na sebe samom. Výsledok je však o to stabilnejší a efektívnejší.

 1. Z čoho vychádza etikoterapia? Čo všetko ovplyvnilo tvoj životný postoj?

Vychádza z definície a učenia pána MUDr. Ctibora Bezděka. Bol lekárom a všimol si, že pacienti sa síce liečia, ale choroby sa im vracajú. Zistil, že majú spoločný základ, a tým je mravný konflikt, duševná nestabilita, nespokojnosť, hnev, a pod. Napísal niekoľko kníh a zaviedol pojem etikoterapia do praxe. Svoju etikoterapeutickú prax opieram okrem filozofického vzdelania, štúdia kulturológie, ktorú som vyštudoval a v rámci nej i predmety etiku a religionistiku na FFUK aj záujmom o humanistickú psychológiu, či už pozitivistickú psychológiu, gestalt psychológiu a na zmysel zameranú psychológiu. Poznatky čerpám aj z neurolingvistiky a neuro-lingvistického programovania.

Spirituálne vzdelanie je pre mňa tiež veľmi dôležité, lebo spirituálna alebo inak, mravná inteligencia je súčasťou modelu človeka s ktorým etikoterapia pracuje. To som nadobudol prostredníctvom Védskeho učenia, z Jogy, (Swami Shivanada, Maheswarananda, Nithyananda), z Havajskej šamanskej tradície uzdravovania a spirituality Teawaitu, (kumu Terenia Pomaika´i Mocna), či učenia toltétskych šamanov, (Alicia Hamm, Roy Littlsan). Významným zdrojom môjho spirituálneho vzdelania je učenie Starobylého mystického rádu Ruže a kríža, ktorého korene siahajú až do Egypta k jeho zakladateľovi Achnatonovi. Na Egyptskej kultúrnej tradícii stoja základy Európskej civilizácie, k nej siahajú korene troch pilierov európskej kultúry, antický, hebrejský aj kresťanský.

 1. Kedy si začal s etikoterapiou profesijne? Ako vyzerá kurz etikoterapie?

Spoločnosť Advaita, (zo sanskritského slova nedvojnosť), kde pôsobím ako etikoterapeut, som založil v roku 2006. Každým rokom, v jarnom a jesennom semestri, vediem základný Kurz etikoterapie v Bratislave. Je určený ľudom, ktorý majú záujem zoznámiť sa s etikoterapiou. V základnom kurze sa stretávame raz do týždňa po dobu dvanástich týždňov a učíme sa rozpoznávať zdravie poškodzujúce myšlienky, emócie, vzorce a stratégie. Má celkom 4 semestre, teda trvá 2 roky. Účastníci tohto kurzu sa učia aj základné techniky etikoterapie, akými sú uvoľnenie, prijatie, odpustenie, počúvanie a vytváranie porozumenia. Robím tiež po celom Slovensku prednášky a workshopy, kde vysvetľujem základné princípy etikoterapie.

Ak to ľudí zaujme, majú možnosť zapísať sa do školy etikoterapie - vysokej školy života. To je systematický 4 ročný výcvik v etikoterapii. Stretávame sa 3 x do roka na celý víkend. Jej absolventi vedia po 4 rokoch etikoterapiu používať ako nástroj, ktorým si udržiavajú dobré zdravie, šťastie a hojnosť v živote.

 1. Čo je príčinou disharmónie medzi ľuďmi?

Pýcha a z nej vyplývajúca arogancia a ignorácia. Ak sa akokoľvek vyvyšujeme či ponižujeme, oddeľujeme sa od zvyšku sveta. V takom prípade pociťujeme stratu energie a zažívame negatívne emócie. Cítime sa ohrození inými, používme agresívne obranné alebo útočné stratégie. Nenadarmo je v našej kresťanskej kultúre pýcha považovaná za jeden zo siedmich smrteľných hriechov.

V komunikácii sa často bojuje o pravdu, kto ju má a kto nie. Čo to tá pravda je? Každý má tú svoju. To, čo je správne pre mňa nemusí byť pre druhého a naopak, pretože každý máme iný cieľ. A dokonca ho môžeme mať aj rovnaký, len k nemu vedú iné cesty. Kto by predsa nechcel byť šťastný, zdravý a spokojný? Ak v komunikácii používame vzorec obrana - útok, výsledkom je nedorozumenie. Tieto ciele nedosiahneme bojom za svoju pravdu. Ku každému cieľu vedú míľniky, ktoré predstavujú naše hodnoty. To, ako ich máme upratané, tak nás vedú k cieľu našej cesty. Kľúčom k zdravej komunikácii je vôľa k vzájomnému porozumeniu cez empatiu a súcit. Toto sa na etikoterapeutickom výcviku učíme.

 1. Prečo je aj v dnešnej dobre potrebné venovať sa svojej duchovnej zložke? Na čo nám to je? Nie je to prežitok?

Takzvaný “moderný,” západný človek spyšnel, začal vyzdvihovať technický pokrok, zanevrel na duchovné hodnoty predkov, žije preto často bezducho, ako biologický stroj. Nepozná sám seba. Považovať za prežitok svoju vlastnú dušu znamená považovať za prežitok seba samého. Stavia sa proti-životu. Biela rasa stavila na racionalitu, len jeden element z piatich ľudských inteligencií. Emočná, zmyslová, spirituálna a sociálna inteligencia sa dostali do úzadia. Sme multidimenzionálne bytosti. Človek, ktorý integruje všetky inteligencie sa stáva celistvým, harmonickým, zdravým a šťastným. Môže stáť stolička len na jednej nohe? Aká bude jej stabilita?

 1. Škodí nám odosobnenosť, oddelenosť len v osobnom živote, alebo to má dopad aj na spoločnosť ako takú?

Invazívna politika, kolonizácia, manipulácia so slabšími, bezohľadné správanie k prírode je výsledkom neúcty voči Zemi, ľuďom, a v konečnom dôsledku samým voči sebe. Tam nás dobieha chamtivosť, odpoveďou sú ekonomické a ekologické katastrofy, sociálne nepokoje, krízy. Nie je to nič iné ako prejav pýchy, keď sa vnímame ako oddelené, vzájomne nesúvisiace bytosti.

Človek sám je najničivejším faktorom na zemi, v rukách však držíme potenciál porozumieť sebe samým. Je to výzva pre každého človeka, vziať na seba zodpovednosť za vlastné konanie. Je to o porozumení kauzality života. Každý dôsledok má svoju príčinu. Nech už to vnímame z ktoréhokoľvek uhla pohľadu platí fakt, že to čo zasejeme, budeme raz aj žať.

 1. Pokladáš vedu a nové technológie za niečo, čo spôsobilo našu pýchu a neúctu? Mali by sme sa vzdať technického pokroku?

Práve naopak! Veda nám môže poskytnúť cenné informácie, mení náš pohľad na veci a dáva priestor na hlbšie poznanie sveta okolo nás i nás samotných. To iba pyšný, arogantný človek vedu, pokrok zneužíva na získanie výhod iba pre seba. Veda sa stáva oveľa pružnejšou a flexibilnejšou, ako to bolo v minulosti. Aj vďaka modernej vede dnes už oveľa viac rozumieme tomu čo mystici učia tisíce rokov.

Napríklad tomu, ako je vesmír nekonečný a že je tvorený z energie, zo svetla. Naša galaxia je vidiekom vesmíru a predsa jeho stredom. Vďaka moderným neurovedám, oveľa lepšie rozumieme tomu, ako funguje naše telo, vďaka kvantovej fyzike máme oveľa lepšiu predstavu o tom aké zákony riadia Vesmír, ktorého sme súčasťou.

 1. Aký máš názor na mimozemské civilizácie? Veríš, že nejaké existujú?

Život na zemi je autentický a neopakovateľný a jedinečný tak ako všade. Vesmír je živý, je v neustálom pohybe, je to permanentná transformácia energie. Takže ak sa ma pýtaš, či niekde inde existuje život, odpovedám protiotázkou, kde život nie je? Pre mňa je determinantom života pohyb a inteligencia. Vesmír vykazuje oboje.

 1. Ponúka etikoterapia odpoveď na tak neuchopiteľnú abstrakciu, akou je láska? Sme jej schopní?

Láska nie je nič viac a nič menej ako hlboké spojenie v porozumení. Je to najvyššia morálna hodnota. Je to stav, keď sa energetický systém dvoch a viac ľudí stane jedným. Prejavuje sa to radosťou, entuziazmom a kreativitou. Láska je zmysluplná vlna, tok energie, nasmerovaná tak, aby viedla k vzájomnému spojeniu, porozumeniu. Na základnej úrovni sme tou energiou, ktorá sa spája v nekonečnom prúde, toku života. Všetko závisí len od toho, či sa naladíme na jednu vlnovú dĺžku. Ak áno, hovoríme tomu priateľstvo.

 1. Vychádzam z predpokladu, že na to, aby sa človek pozrel hlbšie do seba, musí mať nejaký dôvod. Čo bolo hybnom silou v tvojom prípade? A čo pre teba osobne znamená etikoterapia?

Tendenciu zaujímať sa o kultúru a človeka som pociťoval od detstva. Samozrejme, aj v mojom prípade ma postretlo pár ťažkých okamihov ako smrť otca či rozvod, ktoré ma prinútili prehodnocovať svoj život. Hľadal som odpovede a snažil som sa pochopiť a prijať okolnosti, učil som sa cez skúsenosti.

Dnes mám ambíciu posúvať posolstvo etikoterapie tak, aby sme najmä my Slováci mali minimálne základnú vedomosť o tom, čo etikoterapia je. Považujem to za misiu svojho života. Etikoterapia je integrovanou súčasťou môjho profesijného aj osobného života.

 1. Myslíš si, že etikoterapia je jediná správna cesta k sebapoznaniu

Určite nie je jediná. Každý človek ide svojou jedinečnou a neopakovateľnou cestou. Každý človek sa nachádza na inom stupni sebapoznania a osobného rozvoja, preto nemá zmysel porovnávať sa s inými, ale má zmysel vedieť v čom je človek lepší dnes, oproti tomu, aký bol včera.

Veľa ľudí sa denne pýta čo im v dnešný deň život dá? Etikoterapia učí človeka zmeniť paradigmu myslenia tak, aby objavoval možnosti, ktoré mu život prináša, aby si kládol inú otázku. Ako dnes ja obohatím život? Život iných aj ten svoj?

Z porovnávania s inými môže skôr či neskôr vzísť iba závisť či pohŕdanie. Etikoterapiou človek môže odhaliť a vyriešiť korene konkrétnych psychických aj fyzických starostí, zložitých životných situácií, nesprávnych postojov k sebe a k iným, príčiny narušených vzťahov, častých aj chronických ochorení a pod. Ako som už ale povedal, vyžaduje to poctivú prácu a ochotu rozpoznať pravdu o sebe samom.

Zuzana Firgánková

 

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita