Sidebar

  • Sám sebe lekárom, sebaliečenie etikoterapiou 25. - 30. 09. 2020 Střílky na Morave

    Sám sebe lekárom, sebaliečenie etikoterapiou 25. - 30. september 2020 Střílky na Morave Vyliečte si vzťahy a vyliečite si dušu i telo, doprajte si balzam na ubolenú dušu 25. - 30. september 2020 Sebapoznávací seminár, na ktorom sa budete metódou etikoterapie učiť, ako byť sám sebe lekárom. Príchod 25.09. 2020 ubytovanie od 15.00...

        

Pripravujeme nový cyklus výcviku v etikoterapii

Vysoká škola života - Škola etikoterpaie

1. stupeň, skupina H

Nový cyklus  školy etikoterapie pre nových záujemcov o  etikoterapeutický pohľad na život otvárame

Viac informácií o systéme výuky v škole etikoterapie nájdete tu.

20. - 22. február 2015 

Hotel Štamberskí, Leštiny, Dolný Kubín


Škola etikoterapie, v krásnom prostredí Oravskej prírody. Celkom sa v rámci školy uskutoční 12 víkendových seminárov počas 4 rokov. ( Teda 3 víkendové semináre do roka.) 

Školu etikoterapie - vysokú školu života, praktický sebapoznávací  seminár, zameraný na  osvojovanie princípov a metód etikoterapie, do roku 2014  navštevovalo už viac ako 400 účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti  životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým  s inými ľuďmi, prírodou, životom ako takým.  Učí ako si udržať a zlepšovať fyzické, mentálne i spirituálne zdravie.

Semináre sú nadväzujúce, do ďalšieho stupňa môže postúpiť iba absolvent, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň. V prípade, že niekto neabsolvuje príslušný stupeň, môže si ho doplniť pri najbližšom termíne, keď sa príslušný stupeň koná.

 

Prezentácia a ubytovanie :

20. február  2015 od 15.00 do 16.30
 

Začiatok seminára 17.00

 

Téma 1. stupňa:

Učíme sa rozpoznávať toxické emócie 1. časť. Víkendový seminár

 

Základný rámec etikoterapie, analýza negatívnych emócií, ktoré poškodzujú zdravie, ich transformácia na pozitívne emócie podporujúce zdravie a vnútorné šťastie, rovnováhu, láskyplné vzťahy na všetkých úrovniach.

 

Ako sa liečiť etikoterapiou na úrovni fyzickeho zdravia, psychickej pohody. Porozumenie príčin neharmonických vzťahov, podlomeného zdravia, nehôd a úrazov v živote.

Preberieme prvú polovicu zo 14 zdravie poškodzujúcich pocitov, myšlienok a emócií, vrátane techník, ktorými je možné ich uzdraviť.

Odporúčame pred seminárom si prečítať články, ktoré sa im venujú, nájdete ich tu:

http://www.advaita.sk/etikoterapia/myslienky-a-emocie-ktore-poskodzuju-zdravie/
 

Odporúčame týždeň pred seminárom ľahkostráviteľnú, najlepšie vegetáriánsku stravu.

Čítajte ďalej pokynya podmienky účasti...

POZOR!

Prineste si pohodlné oblečenie,  2 deky, vankušik na sedenie, hrubšiu karimatku, zošit na poznámky, pero, USB kľúč.

Celý seminár prebieha v sede na karimatkách, preto rešpektujte, prosím, vyššie uvedené odporúčania a preberte zodpovednosť za váše pohodlie.

 

Skupiny sú po prvom víkendovom seminári uzavreté, nie je možné absolvovať nasledujúci víkendový seminár bez účasti na predchádzajúcom. Vzhľadom na postupnosť a nadväznosť informácií a osvojovania techník.

Celkom 12 víkendových seminárov za 4 roky. 3x do roka.

Štruktúra víkendového seminára: 25 hodín

Program:

Piatok od 17.00 do 22.00 h - naladenie, úvod do témy.
 

Sobota od 7:30 do 18:00 h -  ranné rozcvičenie,  praktický výcvik, techniky, individuálna práca,
spoločný večerný program  do 22.00 h
.
 

Nedeľa od 7:30 do 17:00 h - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce obdobie.
 

Dôležité je prísť včas, aby sme mohli začať všetci spoločne a odchod zo seminára plánujte prosím po 17.00 tak, aby sme mohli seminár spoločne ukončiť.

Doprava

Doprava je individuálna, odporúčame cestu autom, napíšte  tu pod článkom v diskusii,  prosím, odkiaľ cestujete, ak máte voľné miesto v aute, prípadne by ste mali záujem sa k niekomu pripojiť.

Strava a ubytovanie

Strava je vegetariánska, v prípade diét (bezlepková a pod.) nám to vopred, prosím, oznámte.

Počas seminára i predním odporúčame ľahkú  stravu, zdržať sa konzumácie alkoholických nápojov. Pripravíte tým svoje telo na prísun  zvýšenej energie, ktorú využijete na  štúdium.

Ubytovanie v 2 a 3-posteľových izbách, strava  je chutná, vegetariánska 3x denne.

Stravovanie začíname večerou v piatok a končíme obedom v nedeľu.

 

Cena

 

Cena  kurzovného pre  rok 2015 je 180€ za víkendový seminár  + ubytovanie a strava 50€ za seminár.)

Teda celkom 230€ pri  samostatnej platbe pred  každým seminárom zvlášť.

 

Ak  kurzovné uhradíte za celý rok vopred, získate zľavu 30% z ceny kurzovného.

 

Kurzovné pri platbe za celý výukový rok vopred   so zľavou je 125€ za seminár (3 semináre  spolu 375,-€) + doplatok na mieste 50€ za seminár (ubytovanie a strava). 


Zálohu 100 €  uhraďte, prosím, čo najskôr po zaslaní prihlášky na:
číslo účtu: 2620847703 / 1100 Tatrabanka

Variabilný symbol: váš dátum narodenia (uvedte v prihláške)

Do poznámky vaše meno. toto je dôležite!
Až úhrada tejto zálohy je záväzným potvrdením vašej prihlášky.  V prípade, že tak neurobíte bude vaša prihláška vyradená zo zoznamu prihlásených.

V prípade, že potrebujete zálohu rozdeliť na viac platieb, alebo žiadate o jej odklad, oznámte nám to čím skôr prosím.

  • V prípade ak ste sa rozhodli pre 30% zľavu  z ceny kurzovného, uhraďte prosím na účet zálohu 100€  ihneď po zaslaní prihlášky a doplatok 275€, za celoročné kurzovné  za rok 2015 (3 semináre) najneskôr do 31.01.2015. 

             Na mieste potom doplatíte 50€ v hotovosti za ubytovanie a stravu za každý seminár zvlášť.

  • V prípade, že si zľavu neuplatníte a budete platiť za každý seminár zvlášť, uhraďte prosím zálohu 100€ a doplatok priamo na seminári 1. stupňa pre vás bude 130€ vrátane stravy a ubytovania.

Stornopoplatok v prípade zrušenia účasti je  účtovaný vo výške 50€ z uhradenej zálohy.

Prihlášku odošlite čo najskôr, kapacita seminára je obmedzená. rezervujte si miesto už teraz.

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita