Sidebar

 • Zámer hýbe svetom z cyklu K prameňom etikoterapie.

  Premiéra v stredu 15.7.2020 od 20.hodiny. Jasný zámer v živote nás privedie tam, kam sa chceme dostať. Ak človek nikdy nepremýšľal o tom, odkiaľ a kam smeruje, potom sa životom iba potáca. Taký život sa stane reaktívnym. Človek reaguje na životné situácie, ktoré si sám nevedome vytvára. Nevie však o tom, že si ich vytvára sám. R...

Všetko v Univerze sa deje v cykloch. Veci, javy vznikajú, prebiehajú a ukončujú sa, aby mohli vzniknúť nové, prebiehať a znova boli ukončené...

Ako a čo ukončovať?

Táto technika má korene v starovekej Védyckej tradícii a dodnes ju učia majstry jogy ako klenot na ceste za sebapoznaním.

 

Inšpirovaný som bol predovšetkým Sri Swami Nithyanandom, tak ako  techniku ukončovania učí. 

- ukončenie by sme mali robiť vždy súčasne s „Hopponoppono“ (Technika odpstenia a sebaodpustenia).

 • vždy formulovať v prítomnom čase

Ukončujeme :

 1. koreňové vzorce – sú to vzorce správania, ktoré vznikli nesprávnym, nezrelým, (detským) porozumením situácií alebo seba samého. Mylné presvedčenia. Dieťa si obnovuje, vytvára koreňový vzorec do 6 rokov života. Zažíva nejakú situáciu, kde prvý krát cíti strach, bezmocnosť, opustenosť, hnev, smútok.

  Dôležité je tento vzorec si uvedomiť, opäť ho potom aj naplno znovu prežiť (nechať emócie plne prejsť a vyplaviť z tela von, nepotláčať. Pritom – neupadnúť do bezmocnosti, len ich nechať prejsť opätovne fyzickým telom, aby sa rozpamätalo, ale tento proces pozorovať už z nadhľadu). Toto je vzorec duše, ktorý sa môže tiahnuť niekoľko životov a vždy sa obnoví vo fyzickom tele pomocou podobnej situácie do 6. rokov. Sú to neukončenia z minulosti, ktoré sa obnovujú, aby boli ukončené. Pokiaľ nájdem a ukončím koreňový vzorec, program, ukončím ho. Kým sa tak stane, vnímam životné situácie a pocity, emócie. Vždy keď sa objaví negatívna emócia, pocit (strach, bezmocnosť, pocit osamotenia, strach z opustenia... tak hneď ukončím negatívne presvedčenia a postoje, ktoré sú za týmito pocitmi alebo s nimi spojené.

 2. negatívne presvedčenia / postoje – mylné presvedčenia, ktoré sme si vytvorili alebo prevzali (najčastejšie od najbližších v rodine) počas nášho života. Tieto vzorce nám bránia v ďalšom rozvoji alebo môžu byť príčinou narušených vzťahov alebo vzájomných nedorozumení. Dôležité je si ich uvedomiť a ukončiť, príp. nahradiť pozitívnymi vyhláseniami na mentálnej rovine. Vo svojej podstate, opäť upozorňujú na neukončené koreňové vzorce. Príklad: peniaze sú zlé, moji rodičia sa pre ne hádali a rozviedli...

 3. narušené vzťahy – dôsledkom narušených vzťahov, čo je vzájomné oddelenie sa. Potom je naša pozornosť priťahovaná k objektu od ktorého sme oddelení, máme s ním narušený vzťah. Preto sa cítime nepríjemne, osamotene, trpíme negatívnymi emóciami a ich dôsledkami. Na znovuobnovenie spojenia, porozumenia, priateľstva ukončujeme s inými ľudmi, zvieratami, rastlinami, vecami, prírodou, kozmom, s Bohom ak v Neho veríme, so Sebou samým. Narušený vzťah máme s každým voči komu cítime výhrady, odpor, negatívne emócie alebo myšlienky. Koho kritizujeme, hodnotíme, posudzujeme, o kom akokoľvek negatívne pramýšľame alebo hovoríme a to vrátane seba.

Schéma / postup:

1. Uvedomím si príslušný negatívny vzorec / postoj / presvedčenie - urobím si za ten postoj Hoo ponopono = vyčistím emócie, požiadam sa o odpustenie a odpustím si ho.

 • Z priestoru celistvosti (najlepšie pred svedkami, alebo písomne) alebo minimálne v rámci vnútorného stíšenia urobím vyhlásenie: „ Z nedostatku integrity, autentickosti, zodpovednosti a obohacovania seba a iných som si vytvoril toto nesprávne presvedčenie: ….........................Vyhlasujem, že ukončujem presvedčenie, že..... (pôvodné negatívne presvedčenie), nemá viac na mňa vplyv v prítomnosti ani v budúcnosti. Nech sa tak stane. Tat hastu. S integritou, autentičnosťou, zodpovednosťou a obohacovaním vyhlasujem, že som tvorivá, talentmi nadaná, inteligentná sila vesmíru, najmilovanejšie Božie dieťa. TAKTO TO JE!

 • 2. S integritou, autentičnosťou, zodpovednosťou a obohacovaním ukončujem sebapoškodzujúce vzorce, sebatrestane, sebanenávisť, sebaodmietanie, sebaspochybňovanie.... (opäť zopakujem toto moje negatívne presvedčenie) – ide o ukončenie negatívneho postoja, nie „skončenie“ – oddelenie sa od niečoho alebo niekoho. Dôležité uvedomiť si tento rozdiel a zároveň aj zámer, byť s danou vecou alebo človekom vo vzájomnej jednote bez akýchkoľvek negatívnych postojov, nedorozumení, príp. vnútorných toxických emócií.

 • 3. Ak nie som v priestore celistvosti, tak tam v tomto bode vstúpim – precítim ho vo svojom srdci (pre mňa je to priestor srdca s emóciou vďačnosti + láska. Z tohto priestoru urobím opäť vyhlásenie.

 • Ukončenie s iným človekom, zvieraťom, vecou:

  S integritou, autentickosťou, zodpovednosťou a obohacovaním z priestoru celistvosti s tebou ukončujem. Som s tebou v celistvosti, úplnosti, naplnení, v advaite / nie-dvojnosti. Tat hastu. Tak sa stalo.“

Spolu s emočnou pamäťou, ktorú vyčistíme vyliečením zraní, pracujeme aj s mentálnou rovinou, čiže opravujeme si presvedčenia, myšlienky a to tak, aby nové presvedčenia boli overené, že podporujú môj strategický zámer byť v celistvosti. Overujem či moje postoje k sebe a k okolitému svetu, ktorý si vytváram a ktorý mi zároveň zrkadlí môj vnútorný svet sú morálne, teda bez námietok. 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita