Sidebar

  • Sám sebe lekárom, sebaliečenie etikoterapiou 25. - 30. 09. 2020 Střílky na Morave

    Sám sebe lekárom, sebaliečenie etikoterapiou 25. - 30. september 2020 Střílky na Morave Vyliečte si vzťahy a vyliečite si dušu i telo, doprajte si balzam na ubolenú dušu 25. - 30. september 2020 Sebapoznávací seminár, na ktorom sa budete metódou etikoterapie učiť, ako byť sám sebe lekárom. Príchod 25.09. 2020 ubytovanie od 15.00...

Dostal som od čitateľky otázku, ktorú dostávam často.

Ako utiecť pred kritikou a nespokojnosťou?


 

Čítam vaše články a pozrela som si zopár vašich prednášok na videu, veľmi ma zaujali. Mnoho z toho, čo hovoríte, poznám z prednášok – mám predsa len jednu otázku. Týka se kritiky.
Rozumiem tomu, že keď ma niekto kritizuje a hovorí, čo mám, čo nemám, čo som urobila, neurobila - dáva najavo nejakú nespokojnosť so sebou. Rozumiem i tomu, že to, že sa s takým človekom stretnem, je tým, že to odráža, zrkadlí nejakú moju vlastnú nespokojnosť. A zároveň vnútorný konflikt, pretože dôsledkom dlhodobo trvajúcej kritiky sú nevyhnutne konflikty.
No, som aspoň tak ďaleko, že toto všetkom už viem, a preto sa snažím robiť veci tak, aby som bola so sebou spokojná. S tou druhou nespokojnou osobou som však zviazaná viac než s niekým, koho stretnem na priechode cestou do práce a on vynadá mi, že som mu stúpila na palec. Sme spolu každý deň. Jeho nespokojnosť s ním samým vyriešiť nemôžem. V praxi to teda vyzerá tak, že sa 10-krát cez kritiku prenesiem ľahko, ale potom stačí málo, únava, oslabenie, podráždenie.. a vráti ma to späť. Zase mi to prekáža a ešte mi k tomu napadá, kto už by chcel stále počúvať výčitky, rady, kázne a podobne? Vznikne začarovaný kruh, ťažko se vnútorne z neho uniká. Moja otázka preto znie: Ako konkrétne sa dá vnútorne z tohoto kruhu vystúpiť? Byť so sebou spokojná - to predsa nie je taká jednoduchá záležitosť. Ľahko sa to môže zvrtnúť v sebectvo. Klásť si iba otázku, komu to pomôže, prospeje... tiež nič nerieši, pretože často je to tak vyhrotené, že možnosť A prospieva mne a možnosť B by prospela niekomu inému alebo dokonca mnohým iným. Musím si vybrať len jednu možnosť - obe zrealizovať nejde. Ako sú všade okolo tie jemné línie, je nesmierne ťažké udržať si vnútornú spokojnosť - a teda vystríhať sa kritiky.
Ďakujem za odpoveď a pozdravujem, vaša čitateľka Katarína.

 

Povedzme si na úvod, čo je kritika?

Kritika je hodnotenie a odhaľovanie nedostatkov, negatívny úsudok. Je jedným z plodov pýchy. Ľudia, ktorí stále kritizujú, sú nespokojní sami so sebou a svetom, v ktorom žijú. Chcú ho zmeniť tak, že sa zmení svet okolo nich, teda chcú, aby ostatní zodpovedali ich predstavám o svete, morálke, živote. Myslia si, že ich mienka je najsprávnejšia. Takí ľudia jednoducho zabúdajú alebo nevedia, že žijú iba vo svojom vlastnom svete. A svojimi kritickými myšlienkami vyjadrujú síce nesúhlas so svetom iného človeka, v skutočnosti je to nesúhlas so svojím vlastným životom. Neexituje náš život a život niekoho iného. Život je v integrite, prepojený a celistvý. Jeho prejavom je pohyb a inteligencia. Kritika je mimoriadne agresívne zmýšľanie, ktoré má negatívne dôsledky na zdravie.

Ako premýšľa nespokojný človek?
Kde sú korene jeho nespokojnosti?

Nespokojný človek je s máločím skutočne spokojný. Na všetkom mimo seba vidí chyby, nedostatky. Kritikou sa usiluje zvrátiť tento stav a upozorňovať na to, ako by veci mali vyzerať, ako by mali ľudia premýšľať, konať. Človek sa usiluje zmeniť svet na svoj obraz tak, ako ho on považuje za správny. Má vytvorený obraz sveta, akoby mal vyzerať a robí všetko preto, aby dosiahol taký obraz svojho sveta, ako si praje. Používa na to silu, manipuláciu, svoju inteligenciu. Takáto životná stratégia môže pretrvať celý život. Takto zmýšľajúci a konajúci človek odchádza z tohoto sveta nespokojný, nenaplnený, ukrivdený. Odchádza v bolesti, svoje peklo života si berie so sebou do večnosti.

 

Postupne dospeje k poznaniu, po mnohých skúsenostiach, pokusoch a omyloch meniť vonkajší svet, že ho v skutočnosti meniť nemôže. Berie mu to príliš veľa energie a únava ešte viac prehlbuje nepokoj, preto obráti všetku nespokojnosť proti sebe. Nespokojnosť otočená proti sebe má za dôsledok zníženie sebaúcty, sebavedomia, sebadôvery a sebalásky. Jej príčinou je nedôvera v inteligenciu, ktorej sme súčasťou, teda pýcha.

Nespokojnosť, nároky voči okolitému svetu môžu viesť k vážnym chorobám. Ľudí, ktorí majú sklon kritizovať, často bolia kĺby a krk. Artrída, reumatizmus je choroba tých, ktorí stále vyjadrujú nároky a nespokojnosť, kritizujú seba aj ostatných. Je to tým, že sú neoblomní, tvrdí vo svojich úsudkoch, neprijímajú cudziu mienku. Chcú byť vždy a vo všetkom dokonalí a trvajú na dokonalom správaní aj iných ľudí. Pocit vlastnej dôležitosti je u nich nafúknutý do neuveriteľných rozmerov. Väčšinou sú to ľudia, ktorých v detstve tiež kritizovali pre ich nedokonalosť a týmto spôsobom chcú získať pozornosť a pochvalu. Neveria si. Rodičia do nich premietali nespokojnosť so sebou. Kritikou chcú dosiahnuť vlastne pochvalu, pretože chcú ukázať, akí sú dobrí. Keď sme kritickí, skúsme občas niečo nepovedať a, naopak, pochváliť. Nachádzajme a hľadajme skôr niečo dobré a pozitívne na ľuďoch a svete. Sami uvidíte, ako vám odľahne.

Priznajme si, že nie sme dokonalí, máme na to plné právo. Potom prichádza uzdravenie. Mali by sme si denne pripomínať, že všetci konáme najlepšie, ako v danej chvíli dokážeme. Má zmysel kritizovať niekoho za to, že konal najlepšie, ako v danej chvíli vedel a mohol?

Každý človek potrebuje mať pocit, že na tomto svete nie je zbytočný, že jeho život má zmysel. Lebo to tak aj je. Ale chcieť byť významný a výnimočný tým, že sa vyvyšujem nad ostatných, znamená ničiť svety ostatných ľudí.

Pyšný človek je uzavretý. Tým, že si neželá prijať svet iného človeka, ochudobňuje a ničí ten svoj. To nakoniec vedie k osamelosti, chorobe a smrti. V dôsledku tejto uzavretosti nemôže prijímať podporu a energiu zo zvyšku sveta, od ktorého sa oddelil. Preto ochorie jeho duša, narastá v ňom nespokojnosť, agresivita a následne ochorie telo.

Zbaviť sa kritickosti znamená prebrať zodpovednosť za svoj život. Ihneď prestanete mať potrebu obviňovať druhých alebo seba. Rozvíjať v sebe pocit vďačnosti za všetko, čo sa vám deje, naučiť sa vo všetkom vidieť pozitívne ponaučenie a príležitosť pre rast.

Ak človek prejavuje nesúhlas a nespokojnosť, kritizuje, teda snaží ovplyvniť a zmeniť toho, koho kritizuje, v skutočnosti útočí na jeho svet, vedie s ním vojnu. V dôsledku toho vznikajú hlboké rany na jeho duši a neskôr na tele. Na podvedomej úrovni vzniká agresia. Ten druhý sa musí brániť, a tak vzniká opätovná agresia. Vzájomný útok, striedaný obranou neskôr vystrieda vzájomné ignorovanie a následne vzájomné pohŕdanie, ktoré má vážne zdravotné dôsledky.

Nástroj na liečenie vzťahov

Z Havajskej tradície pochádza technika na liečenie vzťahov - Hoo ponopono, je to technika odpúšťania, lásky, vďačnosti. Ňou môžeme naviazať láskyplný vzťah s každým, kto útočí na náš život. Útočí zároveň na ten svoj. Odpustením nezadržíme emočný jed, ktorý k nám vysiela, je doslova ODPUSTENÝ. Odpustiť môžeme aj už nežijúcim ľuďom. Narušené vzťahy vedú k nerovnováhe a chorobám.

Ste terčom kritiky a nespokojnosti?

Ak je niekto často kritizovaný a je mu prejavovaná nespokojnosť s tým, ako žije, správa sa, mal by sa zamyslieť, ako často kritizuje seba alebo iných. Je pravdepodobné, že rozpozná nepríjemnú pravdu o sebe samom, že skutočne nespokojný je aj on. Možno svoju nespokojnosť potláča. Tlačiť na nespokojnosť je však tiež agresivita a nevedie k pokoju. Preto treba začať uzdravovať predovšetkým vzťah so sebou samým. Skutočne sa bezpodmienečne prijať a milovať sa môžeme iba ak ukončíme sebanenávisť, sebaspochybňovanie a sebaodmietanie. Niet lásky a porozumenia, kde je nenávisť a hnev. Touto metódou pracuje etikoterapia. Hľadá a odhaľuje skutočné príčiny problémov, symptómy ju vedú k ich rozpoznaniu.

Zamyslite sa, ako často spochybňujete svoje zámery, plány, sny. Ako často si hlboko nedôverujete. Je nedôvera prejavom zdravého vzťahu k sebe samému?

Vytvorili ste si návyk vidieť sa slabý, potom sa tak aj cítite. Telo vás počúva pozorne.

Vzorec bezmocnosti vás zabíja

Ak sa v tom, ako je vám stále prejavovaná nespokojnosť, ako ste kritizovaní, objaví vaša bezmocnosť, pocit, že to nedokážete zastaviť, nemáte kam pred tým utiecť, potom je pravdepodobné, že máte vzorec bezmocnosti silne zapísaný.

Prinášame si ho ako neukončenie z minulosti a obnovuje sa v detstve do šesť rokov. Vzorec, program bezmocnosti sa potom prejavuje v rôznych životných situáciách. Vašou úlohou je nájsť svoju životnú silu, objaviť, že ste nekonečná vesmírna Sila nadaná talentmi tvoriť svoj život, spájať láskou váš svet so svetmi iných. S integritou a zodpovednosťou ukončite svoj program bezmocnosti.

Položte si otázku: Aké mám možnosti? Vykročte v ústrety životu. Povedzte mu - áno.

Podobné priťahuje podobné, je to zákon rezonancie. V mysliach kritizovaných ľudí panuje veľa násilia otočeného proti sebe samému. Plodom nízkej sebaúcty a sebadôvery je nízka sebaláska. Títo ľudia potom páchajú násilie sami na sebe, hoci oni sami sú proti jeho prejavom naladení veľmi odsudzujúco. Agresivitou bojujú proti agresivite. Je to začarovaný kruh. Často sa nemajú radi a cítia, že ich nemajú radi ani ostatní. Oni sami majú radi len málokoho. Ich život je náročný a často neznesiteľný.

Vystúpiť z tohto kruhu znamená predovšetkým porozumieť dôsledkom takéhoto zmýšľania, následne je potrebné zmeniť postoj, definovať si jasný zámer ukončiť sebanenávisť a vykročiť novým, správnym smerom k celistvosti k porozumeniu svojho života. K cieľu, ktorý si prajeme, ktorým je život plný radosti, šťastia, hojnosti, slobody a lásky. Treba začať rozpoznávať pravdu o sebe samom. Len myseľ plná pokoja, lásky, porozumenia môže pritiahnuť lásku, zdravie, pokoj a porozumenie.

Kde hľadať pokoj, po ktorom túžime?

Pokoj sveta je pokojom, ktorý hľadáme mimo seba, ale nepokoj ten predsa máme v sebe. Utekať pred vnútorným nepokojom je nemožné, pôjde všade s nami. Ak svoj vnútorný nepokoj premietame do nejakej vonkajšej príčiny, ocitneme sa v začarovanom kruhu. Mnohí to skúsili. Len čo sa zbavili jedného kritika, v ich blízkosti sa objavil niekto iný. Nízka sebaúcta priťahuje neúctivé správanie iných vo vzťahu k tomu, kto nízku sebaúctu má. Pokoj Kristov je, naopak, pokojom zvnútra.
Spojme si do reťazca slová pokoj a spokojnosť. Trvalo udržiavaný stav spokojnosti vedie k pokoju v duši, pokiaľ človek má vyliečené vzťahy.

Ak máme na niektorej rovine narušené vzťahy, dôsledkom je nespokojnosť, a teda neprítomnosť pokoja v duši. Ten sa prejavuje podráždením, všetko nás hneď rozčuľuje, hnevá. Ale aj narušeným spánkom. Človeka prenasledujú myšlienky, ktoré sú nepríjemné, hryzie ho svedomie. Je to signál, že niečo nie je v poriadku. Ak je človek nasmerovaný na vonkajší svet, príčinu nespokojnosti hľadá mimo seba.

Neskôr sa dlho udržiavaná nespokojnosť prejaví narušeným krvným tlakom a reťazením rôznych ochorení. Nepokoj deštrukčne narúša našu psychiku i telo.

Je to akoby sme niečo na svojom vzhľade chceli upraviť v obraze zrkadla.

Takto sa prejavuje ignorácia, neznalosť základného zákona, ktorý pôsobí vo vesmíre - zákona rezonancie. Ak mu rozumieme a chápeme, že podobná rezonancia priťahuje rezonanciu podobnú, potom v tomto zákone a jeho správnom uplatňovaní môžeme nájsť cestu k pokoju.

Dlhodobo udržiavaná nespokojnosť vedie k sebadeštrukcii. Nič nie je v poriadku, čokoľvek, na čo pozrieme, nás znepokojuje, rozčuľuje, vyvoláva stav úzkosti, strachu a napätia. Vybuchujeme napriek tomu, že sa snažíme zostať pokojní. Ak v takomto vzorci správania, takejto životnej stratégii zotrvávame, bude sa stále prehlbovať. Neskôr už nájdeme úľavu iba v sedatívach, antidepresívach, ktoré však neliečia príčinu, iba nás nakrátko od tlaku oddelia, respektíve znecitlivia našu vnímavosť voči nemu. Je to slepá ulička, ktorú mnohí opätovne skúšajú a hľadajú z nej cestu von. Zo slepej uličky však existuje iba cesta späť. Musíme sa teda vrátiť na počiatok. Ku križovatke, kde sme opustili svoj vnútorný pokoj a vydali sa cestou nespokojnosti.

Ak priťahujete nespokojných ľudí, ak ste často kritizovaní, zamyslite sa hlboko nad úrovňou svojej sebaúcty. Možno zistíte, že máte vysoký potenciál sebaúctu si zvýšiť.

Potom s tým začnite hneď teraz, na prahu nového roka, tak, aby ste na jeho konci mali merateľne vyššiu sebaúctu ako teraz. Potom budete oveľa menej kritizovaní a menej vám bude prejavovaná nespokojnosť. Omnoho viac prirodzenej úcty budete dostávať, lebo si ju prejavujete vy sami.

Urobte to teraz.

Rastieme spolu.

S úctou

VladiMír Červenák, etikoterapeut, životný kouč

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita