Sidebar

  • Obeť obetavá

    V stredu 29.7.2020 o 20.h otvárame v žensko-mužských rozhovoroch tému obete. Ak vám v túto chvíľu napadne zúbožená, prípadne týraná žena, či životom ubitý muž, prosím, rozšírte svoj pohľad a otočte ho do seba. V akých situáciách sa práve vy cítite ako obeť, kedy sa obetujete svojim deťom, kedy obetujete svoj čas práci, čo je za...

Bol raz jeden človek. Bol celkom nahý, chodil za svojím nosom a pískal si stále tú istú pieseň.

Ale keď ho voľakto stretol, hneď sa ho opýtal: „A prečo sa neoblečieš?“
„Nikdy mi to nenapadlo," odvetil človek.
„A kam ideš?" pýtali sa ho.
„Neviem," povedal človek.
„A prečo si pískaš stále tú istú pieseň?" vypytovali sa znova a znova.
„Nikdy som o tom nepremýšľal,"

povedal a pískal si ďalej.
 

Jedného dňa prišiel na jedno miesto a na tom mieste bola lúka a uprostred lúky sedeli anjeli.
Mali velikánske snehobiele krídla.
Človek si sadol do trávy a pozeral sa na anjelov.
„Mne preto narástli krídla, lebo som bol veľmi dobrý," povedal jeden anjel.
V tej chvíli mu krídla trochu zožltli.
„A mne preto narástli krídla, lebo som bol veľmi skromný," povedal 
druhý anjel. No len čo to povedal, aj jeho krídla stmavli a zožltli.

 

„No a mne preto narástli krídla, lebo som bol veľmi tichý," chválil sa ďalší anjel.
V tom okamihu mal krídla škaredé a temné ako ostatní.

Celý deň sa anjeli chválili a ich krídla boli čoraz tmavšie a žltšie a menšie.
Človek sa pozeral na anjelov, ale nepremýšľal o tom. Vstal, zobral píšťalku a vykročil za svojím nosom.


A keď prišiel k úpätiu vysokej hory, ani mu nenapadlo zastaviť sa. Iba kráčal a pískal si a stúpal, až bol odrazu celkom hore, na samom vrchu hory.
Ale pretože o tom nikdy nepremýšľal, stúpal ďalej...

 

Erik Jakub Groch

 

Vo fyzickom tele človeka sa odrážajú jeho mentálne, duševné a morálne postoje. Všetky, bez ohľadu na to, či sú pozitívne alebo negatívne. Etikoterapia je autognostická, sebapoznávacia metóda, ako rozpoznať príčiny narušených vzťahov. V narušených vzťahoch k iným sa zrkadlí narušený vzťah k sebe samému. Tu sa nachádza príčina nerovnováhy, ktorá človeku poškodzuje zdravie a bráni žiť zmysluplný a spokojný život. Odkrýva, kde človek kladie svojmu životu odpor.                

Ako archeológia duše odkrýva vrstvu po vrstve a nachádza príčiny nespokojnosti, agresivity, smútku, strachu. Sú to negatívne sklony, návyky, emócie a myšlienky, ktoré vytvárajú také toxické vnútorné sebaprežívanie, že sa v ňom doslova nedá žiť. Človek z neho uteká. Ignorácia, pýcha, hnev, nenávisť, závisť, smútok, ľútosť, krivda, žiarlivosť, nedôvera a strach sú dôsledkom stavu oddelenosti, v ktorom sme sa uväznili, uzavreli za ochrannými múrmi svojho ega. Výsledkom je bezmocnosť, sebanenávisť, sebapochybnosť, sebamanipulácia, sebavydieranie.   
Kniha nadväzuje na dielo Ctibora Bezděka, autora pojmu etikoterapia. Posúva túto metódu smerom k poznaniu hlbokých príčin sebaodmietania. Otvára cestu k porozumeniu myšlienkových vzorcov a emócií, ktoré zdravie, celistvosť, spokojnosť a šťastie podporujú. Inšpiruje ako svoj život žiť múdro s integritou, autenticky, s plnou zodpovednosťou a tak, aby ten, kto ju aplikuje, obohacoval nielen svoj svet, ale aj svet iných.
 
Etikoterapia s úctou nahliada až ku koreňom pradávnej múdrosti v nás. S vďačnosťou naplneným srdcom ju predkladáme čitateľom so zámerom, aby priniesla hlboké porozumenie vlastného života. Aby prispela k zdravým, šťastným vzťahom k sebe i svetu, aby sme zmysluplne naplnili zámer vlastného života. Aby život bolo radosť žiť. Prajeme si, aby čitatelia pri jej čítaní cítili rovnakú radosť a naplnenie, ako sme cítili my pri jej písaní.  
 
Rastieme spolu .  
 
VladiMír Červenák 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita