Bol raz jeden človek. Bol celkom nahý, chodil za svojím nosom a pískal si stále tú istú pieseň.

Ale keď ho voľakto stretol, hneď sa ho opýtal: „A prečo sa neoblečieš?“
„Nikdy mi to nenapadlo," odvetil človek.
„A kam ideš?" pýtali sa ho.
„Neviem," povedal človek.
„A prečo si pískaš stále tú istú pieseň?" vypytovali sa znova a znova.
„Nikdy som o tom nepremýšľal,"

povedal a pískal si ďalej.
 

Jedného dňa prišiel na jedno miesto a na tom mieste bola lúka a uprostred lúky sedeli anjeli.
Mali velikánske snehobiele krídla.
Človek si sadol do trávy a pozeral sa na anjelov.
„Mne preto narástli krídla, lebo som bol veľmi dobrý," povedal jeden anjel.
V tej chvíli mu krídla trochu zožltli.
„A mne preto narástli krídla, lebo som bol veľmi skromný," povedal 
druhý anjel. No len čo to povedal, aj jeho krídla stmavli a zožltli.

 

„No a mne preto narástli krídla, lebo som bol veľmi tichý," chválil sa ďalší anjel.
V tom okamihu mal krídla škaredé a temné ako ostatní.

Celý deň sa anjeli chválili a ich krídla boli čoraz tmavšie a žltšie a menšie.
Človek sa pozeral na anjelov, ale nepremýšľal o tom. Vstal, zobral píšťalku a vykročil za svojím nosom.


A keď prišiel k úpätiu vysokej hory, ani mu nenapadlo zastaviť sa. Iba kráčal a pískal si a stúpal, až bol odrazu celkom hore, na samom vrchu hory.
Ale pretože o tom nikdy nepremýšľal, stúpal ďalej...

 

Erik Jakub Groch

 

Vo fyzickom tele človeka sa odrážajú jeho mentálne, duševné a morálne postoje. Všetky, bez ohľadu na to, či sú pozitívne alebo negatívne. Etikoterapia je autognostická, sebapoznávacia metóda, ako rozpoznať príčiny narušených vzťahov. V narušených vzťahoch k iným sa zrkadlí narušený vzťah k sebe samému. Tu sa nachádza príčina nerovnováhy, ktorá človeku poškodzuje zdravie a bráni žiť zmysluplný a spokojný život. Odkrýva, kde človek kladie svojmu životu odpor.                

Ako archeológia duše odkrýva vrstvu po vrstve a nachádza príčiny nespokojnosti, agresivity, smútku, strachu. Sú to negatívne sklony, návyky, emócie a myšlienky, ktoré vytvárajú také toxické vnútorné sebaprežívanie, že sa v ňom doslova nedá žiť. Človek z neho uteká. Ignorácia, pýcha, hnev, nenávisť, závisť, smútok, ľútosť, krivda, žiarlivosť, nedôvera a strach sú dôsledkom stavu oddelenosti, v ktorom sme sa uväznili, uzavreli za ochrannými múrmi svojho ega. Výsledkom je bezmocnosť, sebanenávisť, sebapochybnosť, sebamanipulácia, sebavydieranie.   
Kniha nadväzuje na dielo Ctibora Bezděka, autora pojmu etikoterapia. Posúva túto metódu smerom k poznaniu hlbokých príčin sebaodmietania. Otvára cestu k porozumeniu myšlienkových vzorcov a emócií, ktoré zdravie, celistvosť, spokojnosť a šťastie podporujú. Inšpiruje ako svoj život žiť múdro s integritou, autenticky, s plnou zodpovednosťou a tak, aby ten, kto ju aplikuje, obohacoval nielen svoj svet, ale aj svet iných.
 
Etikoterapia s úctou nahliada až ku koreňom pradávnej múdrosti v nás. S vďačnosťou naplneným srdcom ju predkladáme čitateľom so zámerom, aby priniesla hlboké porozumenie vlastného života. Aby prispela k zdravým, šťastným vzťahom k sebe i svetu, aby sme zmysluplne naplnili zámer vlastného života. Aby život bolo radosť žiť. Prajeme si, aby čitatelia pri jej čítaní cítili rovnakú radosť a naplnenie, ako sme cítili my pri jej písaní.  
 
Rastieme spolu .  
 
VladiMír Červenák 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS