Sidebar

  • Obeť obetavá

    V stredu 29.7.2020 o 20.h otvárame v žensko-mužských rozhovoroch tému obete. Ak vám v túto chvíľu napadne zúbožená, prípadne týraná žena, či životom ubitý muž, prosím, rozšírte svoj pohľad a otočte ho do seba. V akých situáciách sa práve vy cítite ako obeť, kedy sa obetujete svojim deťom, kedy obetujete svoj čas práci, čo je za...

 

„Nedávno ku mne prišla pacientka. Osem rokov hľadá príčinu svojich zdravotných ťažkostí. Trpí bolesťami hlavy, závratmi, nespavosťou, dýchacími ťažkosťami, je neprestajne prechladnutá, podlieha infekciám, má gynekologické problémy, bolesti chrbta a kĺbov. Trpí obezitou. Osem rokov absolvuje najrôznejšie vyšetrenia, hospitalizácie na najlepších klinikách. Tie vyšetrenia mohli stáť tisíce. Výsledok? Nič sa nenašlo. Jej ťažkosti sú somatizáciou alebo inak stelesnením ťažkej životnej situácie. Pred desiatimi rokmi prišla o prácu, potom sa jej rozpadlo manželstvo, manžel ju vyhodil z bytu, pripravil ju o dom, strechu nad hlavou i o deti. Dodnes rieši súkromné i profesijné problémy, manžel ju podľa jej názoru týra prostredníctvom detí,“ takto popisuje stav pacientky lekár, ktorý sa venuje liečeniu psychosomatických príčin ochorení. Tvrdí, že jej zdravotné ťažkosti sú zúfalým volaním o pomoc.

Na tomto príklade si môžeme ukázať, ako s podobným prípadom pracuje etikoterapia. Na ňom môžeme lepšie porozumieť, akou sebapoznávacou, autognostickou metódou etikoterapia je.

Psychosomatická medicína konštatuje príčinu ťažkostí v ťažkej životnej situácii. Týraná, vydieraná žena nezvláda svoj život a volá zúfalo o pomoc.

Školská medicína toto nerieši, hľadá funkčné poruchy, nenachádza ich... Zatiaľ.

Psychosomatická medicína odhaľuje nezvládnutý život.

Etikoterapia tu začína. Kde je príčina toho, že sa žena ocitla v roli obete?

 

Etikoterapeut sa bude zaujímať, ako dlho sa ako obeť cíti? Kedy v detstve zažila také situácie, kde sa s ňou zaobchádzalo neúctivo, bez rešpektu. Kto, kde a kedy ju vydieral alebo podmieňoval? Podmieňovanie je citové vydieranie. Ak – tak - potom... Dopúšťame sa ho nevedome. S dobrým úmyslom dosiahnuť želané správanie. Je teda manipuláciou. Klasická cesta do pekla dláždená dobrými úmyslami.

Postupne krok po kroku identifikujeme nízku sebaúctu, nachádzame vzorce bezmocnosti. Často hádzanie viny mimo seba, na niekoho iného, na rodinu, rodičov, súrodencov, neskôr spolužiakov, partnera, deti...

Príčinu hľadaj vždy v sebe.

 

Takýto človek je stratený sám v sebe, hľadá príčiny mimo seba. Čím viac ich hľadá mimo seba, tým bezmocnejšie sa cíti. Cez regres by sa veľmi pravdepodobne potvrdilo, že sa žena tak cítila aj v minulých životoch. Tieto neukončenia si priniesla so zámerom ukončiť ich. Všetky životné situácia, ktoré zažíva postupom rokov, jej ukazujú, že neprevzala zodpovednosť za svoj život. V detstve si vytvorila nesprávnu predstavu o tom, že je bezmocná. Rozhodovali za ňu rodičia, neskôr manžel, kolegovia. Už v detstve rodičia rozhodovali o tom, čo áno, čo nie, kedy áno, kedy nie. Čo smie a čo nesmie, a tak neskôr očakávala, že rozhodne niekto iný a aj zodpovednosť je na iných. Vytvorila si bludné presvedčenia, ktoré formujú jej videnie seba samej i sveta okolo nej. Uverila vo svoju bezmocnosť.

Pripomína vám to niečo? Je to aspoň z časti aj váš príbeh?

 

Klientka z príbehu nastupuje cestu postupného objavovania svojej hodnoty. Uvedomiť si, že jej viera vo vlastnú bezmocnosť je hlboko zapísaným vzorcom, programom. Bude musieť prevziať za to zodpovednosť bez hádzania viny na kohokoľvek, vrátane seba. Nevedela lepšie. Je to dôsledok neukončení, ktoré si do tohto života priniesla.

Nie náhodou pociťovala manželovo správanie ako hrubú manipuláciu a vydieranie. Zažíva niečo, čoho dôsledky sama, keď to robila iným, nepoznala. Karmické koleso príčin a následkov.

Pri liečení bude postupne objavovať, kde manipuluje alebo vydiera, či podmieňuje.

Spomenie si, koľkokrát svoju náklonnosť podmienila presne definovanou formou správania, postojov. Koľkokrát sa cítila sklamaná, keď jej očakávania neboli naplnené. Koľkokrát sa za to nahnevala, rozčúlila. Takýmto hnevom sa chcela pomstiť, potrestať nespravodlivosť. Trestala sa však sama.

Blokovala si tým životnú energiu. Jej nedostatok sa začal prejavovať všade, na zdraví, v práci i súkromnom osobnom živote.

Bude si musieť upratať hodnoty a priority. Pozrieť sa, kde v jej živote má miesto ona sama? Postupne, krok po kroku odkrývať vrstvu po vrstve, obnoviť sebaúctu, sebadôveru, sebavedomie, sebalásku.

Pri upratovaní hodnôt je potrebné sa poobzerať okolo seba. Kde okolo seba máme neporiadok. Čo všetko okolo seba hromadíme a z akého dôvodu?

Už pri upratovaní šatníka zistíme, koľko vecí v ňom hromadíme, pritom vieme, že mnoho z tých veci si už nikdy neoblečieme. Nemali by sme z nich na sebe radosť.

Pri takomto upratovaní je vhodné zamerať myšlienky na to, čo všetko tie veci v našom živote symbolizujú. Čo predstavujú? Čoho sa nevieme pustiť, čoho sa držíme?

Bude sa musieť naučiť etikoterapeutickú zručnosť ukončovať všetko, čo jej bráni v tom, aby vyžarovala energiu, ktorú dostáva. Ukončiť sebanenávisť, sebaodmietanie, sebaspochybňovanie, sebamanipuláciu a sebavydieranie.

Čakajú ju roky práce na sebe.

Nemusí to nevyhnutne byť ťažká, tvrdá práca. Záleží opäť na postoji. Ako nasmeruje svoj zámer dostať sa z kolesa bezmocnosti. Ak do zámeru vloží dôveru a preberie zaň zodpovednosť, môže to byť cesta nielen zmysluplná, ale aj tvorivo vzrušujúca. Môže priniesť autentické prežívanie každého dňa. Môže si uvedomiť, akým darom je náš ľudský život, akú vysokú hodnotu tento vzácny dar má. Precíti hlbokú vďačnosť. Predovšetkým k rodičom, od ktorých alebo prostredníctvom ktorých životnú príležitosť dostala. Môže to byť teda cesta naplnená radosťou.

Ak sa jej podarí ukončiť škodlivé vzorce myslenia o sebe i svete a nahradiť ich život podporujúcim myslením a konaním, prejde tranformáciou. Z človeka, ktorý veril vo svoju bezmocnosť a uviazol v blokovaní vlastnej energie vlastnou nedôverou v život, sa stane autentický, slobodný a šťastný, celistvý človek. Postupne sa jej bude meniť vyžarovane, energetickoinformačné pole, začne vyžarovať viac energie. Bude sa cítiť viac naplnená, spokojnejšia. Život nadobudne novú dimenziu. Sme bytosti nadané schopnosťou prijímať energiu a vyžarovať teplo.

Mnohí ešte často uvažujeme v starej paradigme strachu z nedostatku energie. Predstava, že energie je nedostatok, nás núti o energiu bojovať, súťažiť. Veríme v jej vyčerpateľnosť. Často počúvame hovoriť o tom, že človek vyčerpá obrovské množstvo energie, stráca energiu, cíti sa vyčerpaný. Výsledkom je stres, ktorý sa potom snaží kompenzovať jedlom alebo iným sebauspokojením. Stres je reakciou na chaos a napätie v organizme.

Uvoľnime sa a premýšľajme s porozumením... Je to naozaj tak?

Uvažujme o tom z priestoru, že je to ešte inak. Uvažujme z priestoru nášho vedomia, kde si uvedomujeme, že energie je dostatok a je nevyčerpateľná. Sme celí z energie, celý vesmír je energiou. Teda z priestoru celistvosti, advaity – nie dvojnosti.

Energiu nie je možne vyčerpať, to už vieme z fyziky. Energia sa nestráca, ona mení svoju formu, podobu. Uvažujme o tom, že energiu nespotrebovávame, ale ju blokujeme. Blokujeme jej zmenu z jednej formy na inú. Živá bytosť má schopnosť meniť energiu na teplo, ktoré potom vyžaruje.

Ako energii bránime, aby prúdila?

Čím bránime, aby sa frekvencia v nás posúvala ďalej, alebo sme ju ešte zvýšili, zjemnili a vyžarovali?

Čím spôsobíme, že frekvenciu, ktorú nakoniec vyžarujeme, znižujeme? V dôsledku nízkej frekvencie upadáme do ignorácie, nevedomosti a bezmocnosti.

Ak blokujeme, odmietame energiu vyžarovať, zadržiavame ju v sebe, nemeníme a neodovzdávame ju svojmu okoliu, teda jazykom etikoterapie - neobohacujeme svoj svet a svet iných, potom dochádza úrovni éterického tela, alebo to nazvime systémom nášho energetického tela, k bloku.

Príslušná čakra je uzavretá, meridiány blokované. Dochádza k nerovnováhe. Táto nerovnováha spôsobuje, že príslušné orgány a bunky napojené na blokovaný meridián sú energeticky a informačne blokované buď úplne, alebo čiastočne. Informácie dostávajú len sprostredkovane cez vibračné frekvencie okolitých orgánov. Teda iba cez odozvy, a teda skreslené. Dochádza k asinchronicite organizmu. Bunky nepracujú unisono. Celý orchester sa rozladí.

Dôsledkom je prekyslenie príslušných blokovaných orgánov. V tomto kyslom prostredí získavajú vhodné životné prostredie, vhodné frekvenčné podmienky vírusy a baktérie, ktoré sa množia a orgány rozkladajú, rozpadajú sa. Nastáva proces rozkladu organizmu, ochorenie a smrť.

Prečo pani z nášho príbehu trpí obezitou?

Nie životu, odpor k životu, nesúhlas, boj so životom a vojny v nás, agresivita, hnev, naša pýcha, oddelenosť sú hlbokou príčinou blokov, ktorých dôsledkom je aj obezita, nespokojnosť, aj ochorenia. Príčina všetkého čo zažívame jw v nás.

Telo sa ukladaním tuku vysporiadáva s nahromadeným odpadom, toxickými látkami, ktoré mali byť vylúčené, ale v dôsledku blokov, sú zadržiavané. V dôsledku blokov, odporu sa takto organizmus prekysľuje. Preto je potrebná detoxizácia. Obezita je teda dôsledkom stresu či informačného chaosu v organizme.

Uvedomme si teda, že informačný chaos si spôsobujeme blokovaním energie.

Energiu si blokujeme tým, že životu hovoríme NIE. Nesúhlasom, odmietaním životných situácií, odporom voči čomukoľvek, jedlu, ľudom, vzťahom, práci. Tieto toxické postoje nám blokujú transformáciu energie zo slnka, z vesmíru, vody, vzduchu, zeme, potravín. Transformáciu na vyžarovanú energiu, ktorú máme odovzdávať, ktorou máme obohacovať svoj svet. Nielen vylúčením nestrávených zložiek potravy, ktoré sa stanú výživnými látkami prostredníctvom zeme, ale aj medziľudské teplo, priateľstvo, láska, schopnosť porozumieť si navzájom sú produktmi tohto vyžarovania. Keď si človek blokuje transformáciu energie, teda jej premenu z formy, v akej ju prijímame na vyžarované teplo, vo vzťahoch to potom znamená neschopnosť zažívať porozumenie, priateľstvo, lásku, teda spojenie.

Na mentálnej úrovni je prejavom bloku nesúhlas, odpor voči situáciám, ktoré zažívame, potom pociťujeme nedostatok hojnosti, radosti, prázdnotu. Prázdnota v duši je symptómom blokovanej transformovanej energie. Snažíme sa ju potom naplniť. Napríklad jedlom, vyvolávaním pocitu sýtosti sa snažíme vyvolať pocit spokojnosti, naplnenia, kompenzovať tým stres. Dôsledkom je teda pažravosť. Iným prejavom takéhoto informačného bloku je žiadostivosť, túžba po sexuálnom naplnení, uspokojení alebo chamtivosť, snaha naplniť vnútornú prázdnotu vecami, ktorými sa obklopujeme a ktoré majú vyjadriť našu hodnotu. Stavajú sa meradlom našej hodnoty. Strácame takto v dôsledku blokovanej energie informácie o tom, kto sme - sebaobraz našej hodnoty. Takto sa stávame závislými na jedle, na upokojovaní slastí, ktoré však uspokojiť týmto spôsobom nie je možné.

Nájdite vo svojom živote momenty, kde vy sami si stojíte v ceste, kde vytvárate odpor voči životu, kde energia vo vás je zablokovaná?

Nájdite takéto momenty, uvoľnite sa a potom prijmite tieto situácie, ľudí, seba takých, aké, akí sú, ste.

Urobte to teraz.

Rastieme spolu.

Vladimír Červenák, etikoterapeut, životný kouč

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Kalendár

Tipy a inšpirácie - spriatelené stránky rodiny Advaita