Sidebar

Z POKLADOV ČERVENEJ vyberám tretíkrát. Koreňová čakra, ktorej pripisujeme červenú farbu a je spojená s rodinou, rodom, národom, domovom a z toho vyplývajúcimi ďalšími témami, ponúka zo svojej palety... SPOJENIE.

Spojenie s vlastným vnútrom, vlastným domovom, ktorý pevne stojí na zdravých rodových základoch. Už vieš, že rod ti je oporou, teraz je čas rásť s požehnaním predkov do šťastného života tu a teraz.

Máš v sebe svetlo, úsmev, pokoj, veľkú zásobu správnych slov, súcit v srdiečku, múdrosť predkov, schopnosť s veľkou vášňou milovať. Dary preveliké, dary schopné spojenie s rodom i svetom i so sebou samým udržať. Udržiavaj, dôveruj, miluj. Naplno. Kamkoľvek tvoje oči plné lásky dnes vzhliadnu, kamkoľvek tvoje srdce vyšle lúč pochopenia, tam rastie svetlo, ustupuje tma. Čím viac svietiš, tým viac svetla svet má. Všetci všetko sme, všetci jedno sme.

Rešpektuj však, že aj tma je tvojou súčasťou. Aj vďaka nej si mohol vyrásť do svetla. Svetlo a tma - monáda života. Čas svetla, čas tmy. Teraz nastupuje svetlo, a tak:

Čítať ďalej...

Kým plynieme v prúde pokojného života, môžeme si myslieť, že je všetko v poriadku. Ak nám však život nastaví náročnejšie situácie, ukáže sa, ako vieme naozaj ostať v pokoji a svojím pokojom svietiť. Koranavírus nám takto posúžil. 

Keďže etikoterapia ponúka pohľady za každé prečo a ešte za niekoľkokrát prečo, rozvinuli sme s Vladimírom Červenákom debatu na tému koronavírusu, ktorý sa na Slovensko nasťahoval v marci. Náš rozhovor je nielen o samotnom víruse, ale najmä s akým poučením pre budúcnosť prišiel. 

Čítať ďalej...

Z POKLADOV ČERVENEJ čakry, teda koreňového energetického centra, momentálne vyberám návrat ku koreňom. Dôvod? Korene vyživujú. Ak im dáš pozornosť, starostlivosť, láskavosť, mohutnejú a sú nielen výživou, ale aj podporou - oporou pre celú rastlinu.

Tvojimi koreňmi sú tvoji predkovia počnúc mamou a otcom cez starých rodičov, prastarkých až pra, pra, pra, pra, pra... až po tých, ktorí boli vyhnaní z raja. Návrat ku koreňom znamená návrat do sily, múdrosti, láskavosti, hojnosti. Nie je to ustrnutie v minulosti. Je to aktívny život tu a teraz na pevných základoch rodu.

Venuj dnes spomienku svojim predkom myšlienkou, slovom, činom. Mrkni na fotografiu niektorého z nich a aktivuj rodovú výživu aj takto:

♧ zakrepči si v kroji či len so stužkou vo vlasoch. Bosky sa ty, žieňa, ľahučko odražaj od zemičky. Ty, muž, poriadneho dupaka daj. Spoj predkov v sebe s dotykmi so zemou.
♧ prepusti v stíšení, maľovaní, speve či tanci, pohybe, skokom cez večerný ohník všetky strachy a nedôveru.
♧ dotkni sa zeme a precíť, že po nej celé stáročia chodili tvoji predtkovia. Po tej istej zemi ako chodíš ty. Tu sa milovali, tešili, plakali, modlili, žili... ako ty. Tu ti odovzdávajú silu rodu. Denno-denne. Čakajú, kým otvoríš spomienku i srdce k nim, aby ti mohli požehnávali.

Vráť sa ku koreňom dnes. Nečakaj, že o hodinu, popoludní, večer to dáš. Urob tak teraz, stačí myšlienočka, aby si zobudil silu rodu a svietil. Svietil rodu a rod tebe, aby sme aj dnes mali výživný, zmysluplný, dobrý deň.

 

Milí priatelia, pozývame Vás na 6. pokračovanie cyklu etikoterapeutických meditácií so živou hudbou -

Vladimír Červenák & MAOK

Krédom cyklu 12 meditácií zo školy etikoterapie Advaita je prejsť bezpečne a dôstojne otrasmi krízy, ktorá zatriasla našimi životmi. Meditáciami prejdeme procesom transformácie ustráchaného, zneisteného, bezmocného ega k vedomej existencii slobodne sa rozhodujúcej bytosti, ktorá je posilnená v zodpovednosti za svoj život.

Pri meditácii budeme pracovať s online sviečkou, ale môžte si pripraviť aj vlastnú a samozrejme rôzne vône, meditačné vankúše, alebo čokoľvek čo Vám pomôže sa naladiť na svoj vnútorný priestor.

5. 05.2020 meditácia č. 6  Som, cítim a dýcham - etikoterapeutická meditácia 

Témou meditácie „SOM CÍTIM a DÝCHAM“ - (pocity) je vášeň k životu. Vášeň je kvalitou života napojeného na predkov, na energiu života, na zdroj. Sme bytosti, ktoré sa rozhodujú a vyberajú si akým pocitom v tele dajú priestor. Od agresivity, sebadeštrukcie, pocit viny a krivdy k pocitu obete až k vysokým emóciám cez odpustenie k radosti a šťastiu. Mocným nástrojom na liečenie centra radosti a vášne k životu je sila prijatia a odpustenia. Odpustiť sebe znamená prevziať zodpovednosť za svoj život a vzdať sa potreby trestať sa a učiniť zo seba obeť. Schopnosť byť cítiacou bytosťou je darom a požehnaním. Cítim teda SOM. Či vzdychám a či dýcham, dych je prejavom toho, že žijem. Precítime, že sme tvorivou silou, nadanou schopnosťou milovať a tvoriť v záujme celku, ktorého sme súčasťou.

Čítať ďalej...

Z POKLADOV ČERVENEJ vyberám prvý a najväčší dar: našu Zem a naše rody v súznení s ňou.

Vnímaš, akým obrovským šťastím je, že si sa narodil na Zem? Vnímaš tie možnosti? Tú rôznorodosť, farebnosť, vône? Tie velikánske možnosti učenia, aké v takejto podobe nenájdeš nikde vo Vesmíre? Vnímaš jedinečnosť miesta, kde si sa narodil? Vnímaš jeho krásu každý boží deň?

Vďaka životu na Zemi máš možnosť žiť autentický život. Svoj. Neopakovateľný. Jedinečný. Niet v celom vesmíre nikoho takého istého, ako si ty. Ty si si vybral pre život matku Zem, ty si si vybral miesto narodenia, svoj rod i svojich rodičov podľa toho, čo sa práve teraz, v tomto živote potrebuješ naučiť. Si na tom najsprávnejšom mieste s tými najsprávnejšími bytosťami.

Vidíš krásu vecí bežného života? Spomínaš na mamkine raňajšie kakavko, na otcov láskavo-prísny pohľad, na starkine muškáty a dym vyšúľanej cigarety starkého, na dlhé sukne prababičky a mozoľnaté dlane pradedka? Spomínaš, ako ste sa vo dvojici rozhodovali odtrhnúť jablko zo stromu poznania? Spomínaš...

Všetko si ty na tejto Zemi. Vieš si predstaviť, že dnes tvoji oči budú vidieť jej krásu vo všetkom, kam zhliadnu? Aj v rozkvitnutej halúzke, aj v zlomenom konári, aj v jasnej oblohe, aj v daždi... viď krásu svojej Zeme. Vzdávaš tým úctu jej i svojmu rodu, zakoreňuješ sa vo svojom prvom energetickom centre v láske, pokore, hojnosti, múdrosti tvojho rodu. Zem ťa podporuje, tvoj rod ťa podporuje. Výživný deň želám.

 
 

 

KRÔČIK PO KRÔČIKU Slnko ráno vstáva. Najprv len pásik svetla pošle do sveta, potom pomaly nazrie naň a potom hups! vyskočí na oblohu rázne. Krôčik po krôčiku pričuchne k novému dňu tak, ako keď ti otec ukazuje svet. Krôčik po krôčiku - najprv z "baraních krčkov", potom ťa vedie za rúčku a odrazu hups! vieš kráčať sám... a možno prirýchlo odkráčaš ty alebo on. Každý svojím spôsobom.

Dnes máš nedeľný čas, čas Slnka, čas otca. Zastav sa, venuj chvíľku svojmu otcovi tak, ako sa kedysi nedeľnu modlitbu modlili prastarí rodičia. Pomaly ružencové spomienky preberaj, ďakuj a skláňaj v úcte hlavu Slnku svojho života. Slnko a otec jedno je. Je život, je dar, je liečenie, je svetlo, je deň, je ty, ty on, on rod, vy svoj rod.

Nedeľná chvíľka poézie nech teda patrí mužom tvojho rodu.

Poučenie: krôčik po krôčiku objavuj v tomto čase zastavenia svet nových možností. Opri sa o silu predkov a kráčaj bdelo tu a teraz. Naplno si uži ráno pohyb pri natieraní chlebíka, naplno sa hraj s deťmi, priprav obed, oprav dom, naplno buď vo svojej modlitbe. Naplno ži z pokladov, ktoré ti zanechal otec.

Dobré ráno, šťastný deň, RAdostný čas všetkým tvojim dňom, RAdostný čas tebe.

 
 

 

PLYNUTIE V MÚDROSTI sa mi zdá dobrá téma na saturnovskú sobotu. Už sme si hovorili, že Saturn je prísny, ale spravodlivý učiteľ. Je to aj múdry pustovník, ktorý ťa čaká na konci cesty životom, a pozýva do svojej pustovne. Prechádzaš ňou chvíľu, ale on si ťa na tento prechod pripravuje celý život. Múdro pripravuje.

Kým si v plnej sile, ponúka múdrosť. Učíš sa v škole života. Ak zle, raz-dva ťa usmerní nejakou prekážkou. Ak dobre, ticho ti požehnáva. Máš tak možnosť zrieť do múdrej staroby. Potom sa podpíše tiež na tvojom fyzickom vzhľade - skrehnú ti kosti, skrehne tvár i telo, šeď ťa postriebri... v procese učenia ti ponúka aj múdro spracovať samotu. Vie, že na konci cesty je toto prijatie veľmi dôležité. Chápeš? Bránou života a smrti prejdeš sám.

Ak príjmeš múdrosť i starobu, si jeho kamarát. Plynieš v múdrosti, prijal si jeho hru, jeho systém, jeho láskavé hranice, jeho vesmírom schválený poriadok. Múdro prijal. Sedíš vo svojom vnútornom chráme a je ti dobre, pretože svet plynie v múdrosti ďalej. A ty to vieš.

PS. So Saturnom múdro plynieš k spiritualite. On si na teba dáva celý život pozor, sleduje tvoje kroky, usmerňuje jemne, ale i ostrejšie. Má jasný zámer - doviesť ťa domov. 

 

 

4. pokračovanie cyklu etikoterapeutických meditácií so živou hudbou. Vladimír Červenák & MAOK Krédom cyklu 12 meditácií zo školy etikoterapie Advaita je prejsť bezpečne a dôstojne otrasmi krízy, ktorá zatriasla našimi životmi. Meditáciami prejdeme procesom transformácie ustráchaného, zneisteného, bezmocného ega k vedomej existencii slobodne sa rozhodujúcej bytosti, ktorá je posilnená v zodpovednosti za svoj život.

Podporte nás, prosím, Odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanály.

Dňa 21.4. 2020 meditácia DÝCHAM v TICHU, DOTÝKAM SA TIEŇA,

jemné, pomalé a plynulé dýchanie v hlbokom vnútornom tichu. Cez dýchanie v otvorenom, nekonečnom priestore ticha v nás sa dotkneme s úctou a rešpektom našich odmietnutých, vytesnených subosobností, zranených a zradených častí našej bytosti. Tieň predstavuje takú našu časť voči ktorej sme v odpore. Pozrieme sa dotkneme sa týchto odmietnutých časti seba, precítime, pocit odmietnutia a pocit byť prijatí sebou samým. Naučili sme sa prijatiu a odpusteniu. Je čas prijať sa v každej odmietnutej časti. Vrátiť sa domov, do celistvosti. Čo všetko som za roky života vytesnil do tieňa? Čo o sebe viem a čo iba tuším? Kto som?

Čítať ďalej...

Podkategórie