Sidebar

Zoznam videí Advaita

 

11.03.2012, 07:44, Vladimír Červenák

 

 

Vaše telá sa menia zo systémov založených na uhlíku na monoatomicky založené systémy. V starom systéme ste museli jesť jedlo, aby ste nahradili vyčerpaný uhlík, ktorý je nevyhnutný pre funkcie tela.

 

V monoatomickom kryštalickom systéme budete nabíjať telo Tekutým Svetlom.

 

V starom systéme ste mali sodík a chlór (morská voda), médium známe ako krv, a v ňom sa vznášajú atómy ako vápnik, horčík, draslík a fosfor. Monatomický kryštalický systém má tekuté svetlo a v ňom sa vznáša zlato, kremík, selén, platina a iné monoatomické atómy ako monoatomické Telúrium a nekovová rovnováha Rhodia, Irídium a na Zemi vzácne Ormus minerály. Monoatomické kryštalické telo premení slnečné svetlo priamo na elektrinu, aby poháňala telo. Bude vyžadovať slnečné svetlo, žiadne jedlo. Monokryštalický kremík je prijímačom v tele a pracuje v spojení so zlatom, paládiom a titániom v médiu tekutého svetla.

 

Kozmické Lúče sú substrát a tieto vchádzajú do tela cez korunnú čakru. Kozmické lúče nesú monatomické prvky a sú prinášané do tela vo vlnách, ktoré sú ako vietor, ktorý prichádza od Veľkého Centrálneho Slnka a nášho lokálneho Slnka - Sol. Ako Kozmické lúče schádzajú nadol, vchádzajú do Zeme a tiež do našich monatomických kryštalických tiel. Všade po celom tele sú energetické brány, kde sú Kozmické Lúče prijímané a prenášané do meridiánov alebo elektrických kanálov svetla, nachádzajúcich sa v celom tele. Meridiány sú uložené ako dráhy z vrcholu hlavy po spodok nôh a všade po celom tele. Táto „dráha“ je cesta pre elektrinu, aby mohla cestovať po tele.

 

Táto elektrina je to, čo bude poháňať funkcie tela.
Pojem „Lúč“ v Kozmických lúčoch, nie je úplne pravdivý, keďže sú tieto prenášané ako Kozmické častice, prichádzajúce jednotlivo, z vonkajšieho vesmíru, cez atmosféru Zeme a do každého ľudského Galaktického tela. Prijímame častice zo Sĺnk a tiež udalosti ďaleko vonku v našom Vesmíre. Sme ovplyvnení všetkým, vo Všetkom Čo Je.

 

Teraz sa dejú aktivácie (spúšťanie) na otvorenie 24 fyzických vlákien DNA a 24 éterických vlákien DNA.
Tieto tvoria fyzické-éterické telo. Sú to fyzicko-éterické telá pracujúce spoločne, čo umožňuje cestovanie mimo tela, neviditeľnosť, telepatiu, teleportáciu, levitáciu a ďalšie telesné funkcie.
Budeme prechádzať od starého systému žuvania, trávenia a vylučovania. To je stará časová línia a zahŕňa ďalšie zvieracie pudy. My teraz prechádzame k novým telesným systémom, čo zahŕňa ionizujúce žiarenie. To zahŕňa solárny vietor Slnka a magnetické pole Zeme. Tieto prispôsobujú tok a prúd Kozmických Lúčov do monoatomického kryštalického tela.

 

Spôsoby, akými sú tieto častice použité telom, je možné pochopiť len zistením viac o 13ej Bráne. 13a Brána popisuje energetické brány prebiehajúce telom. V monoatomickom kryštalickom tele je umiestnených 13 kolies svetla. 13 čakier sú: základná, krížová, solar plexus, nižšie srdce, stredné srdce, vyššie srdce, krčná, tretie oko, koruna a štyri éterické čakry: hviezdna, galaktická, vesmírna a kozmická, ktoré vychádzajú z tela vzadu na úrovni srdca – obiehajú okolo vrchu hlavy a vstupujú do tela v prednej časti srdca.
Každé z kolies svetla prijíma ionizujúce žiarenie, ktoré potrebujú na svoju činnosť. Keď monoatomické kryštalické telo má všetko, čo potrebuje, pracujú tieto kolesá svetla v harmónii so zvukovou vibráciou spojenou so svetlom, aby existovali v hmotnom prostredí 5D Zeme.

 

Čokoľvek želané 5D fyzické vozidlo môže zapojiť 13u Bránu a vstúpiť do éterického fyzična. Keď sa udeje toto zapojenie, je prekročená 13a Brána a toto vezme monoatomické kryštalické telo z fyzickej ríše do fyzicko-éterickej ríše, kde sa zažíva antihmota.

 

Ako sa dosiahne toto zapojenie?

 

Keď sú jemné telá zladené, dosiahne sa zapojenie. Toto vyžaduje byť pravdivý k Sebe a tiež byť pravdivý ku Všetkému, Čo Je. Na dosiahnutie tohto musí byť rovnováha.

 

Ďalej, ktosi začne zo zámerom, ktorý zodvihne radosť na jej maximum, byť centrovaný a sústredený v láske, optimalizácia úvodnej myšlienky a udelenie jej vysokej dôležitosti.
Toto je rovnica, potrebná na to, aby sa to všetko udialo.

 

Deje sa to tak, že akonáhle fyzické krúži do fyzicko-éterického, svetlo vstúpi do koruny, obieha okolo 13 čakier, roznieti trojplameň v srdci a zmení všetko v tele na výbuch svetelnej energetiky. Toto je pulzujúce svetlo. Je to okamžitá premena z hmoty na antihmotu. Je to druh zvratu alebo prevrátenia svetelnej energie. To, čo človeka zoberie mimo tela, aby skúmal Vesmír, je antihmotové telo. Je to možné dosiahnuť počas meditácie alebo v čase snívania. Ešte ste nepreskúmali meditáciu, je to možné, v živote môže byť viac radosti, keď ju začleníte do vašej dennej rutiny. Meditácia je kľúč na spojenie sa s 13ou Bránou. Je to miesto, kde hmotný svet nižších 12ich dimenzií prechádza do 13ej dimenzie antihmoty. Toto zapojenie, pokiaľ ho cvičíte, sa môže udiať okamžite. Nie je to ťažké dosiahnuť, človek musí jednoducho skúšať, stále znova, až kým to zvládne.

 

Monoatomické-kryštalické telo je oveľa účinnejšie ako telo založené na uhlíku. Vyžaduje oveľa menej údržby. Napokon, nepotrebuje potravu. Má rado správne množstvo vody. Neporuší sa tak ľahko ako iné telo a je v zásade odolné voči chorobe. Toto je nesmrteľný telesný systém.

 

S monoatomickým-kryštalickým telom môže človek zažiť zrod zo svetelnej ríše. S týmto telom sú dosiahnuté stále vyššie úrovne spolu-tvorenia. Má veľkú schopnosť okamžitého prejavu. Uhlíkové telo cestovalo v tele merkaba a monoatomické-kryštalické telo cestuje v tele merkiva. Kryštalická merkiva sa nachádza srdci a človek vchádza do tohto stavu vedomia v meditácii, aby opustil fyzické telo a vstúpil do fyzického-éterického tela. Toto je podstata teleportácie.

 

Kanál energie prebiehajúci z korunnej do základnej čakry prijíma Kozmické Lúče do tela, ked sú prijaté a prenesené cez sústavu meridiánov a cez centrá energetických brán.
Každý orgán má energetické brány, ktoré usmerňujú ionizujúce žiarenie a premieňajú ho na energiu. To tvorí rieku tekutého svetla prúdiaceho cez telo. V základni – v perineu – je oblasť delty, kde sa táto rieka tekutého svetla zbiera a zhromažďuje a potom tečie späť hore na vrch hlavy, do mozgu cez mozgo-miešny mok. Toto tekuté svetlo, substrát, v monoatomickom-kryštalickom tele prebieha z vrchu hlavy – alfa, po spodok chodidiel – omega. Táto dráha prebieha cez slnečnú-hviezdu merkiva v srdci. Takto je Energia Zdroja prichádzajúca v Kozmických Lúčoch zmiešaná s vedomím lásky v srdci. Prostredníctvom tohto procesu s vyrovnaním pôvodnej myšlienky a zámeru, s dôležitosťou, túžbou a dĺžkou zdržania je základ pre spolu-tvorenie.

 

4-Nov-2009 Metatron Anatómia Monoatomického-Kryštalického Tela

 

Energia Zdroja zo Stvorenia vchádza do korunnej čakry na vrchu hlavy.

Korunná čakra sa otvorí a pulzuje rovnako, ako sa rozšíri a otvorí krčok maternice, aby dovolil dieťaťu narodiť sa z pôrodného kanála. Predstavte si rozšírenie mäkkého tkaniva kože hlavy, uvoľňujúce a otvárajúce sa v kruhu na vrchu hlavy.

 

Čím viac sa rozšíri, tým viac svetla sa dostane dnu. Cez túto korunu sa vlievajú Kozmické Lúče, vyživujúce monoatomické-kryštalické telo všetky monoatomické prvky, ktoré potrebuje na výrobu elektriny a na substrát tekutého svetla, vlieva sa do kanálu, ktorý prebieha po celej dĺžke tela. Kanálom tečie svetelná Energia Zdroja z vrchu hlavy do perinea.

 

Potom ako Energia Zdroja vstúpi do koruny, tečie dnu ako hmla z 13ej Dimenzie, 13ej Brány, kde existuje antihmota. Prekladá sa a zostupuje do monoatomických prvkov ako kremík, selén, platina, hélium, zlato a ďalšie. Vstupuje ako svetelná energia do vybraných jemných brán v mozgu. Tieto brány sú prevodníky, keďže prijímajú a vysielajú informácie z Vedomia a prijímajú informácie zo Zdroja.

 

Tieto jemné brány v mozgu sú prepojené priamo na srdce. Myseľ a srdce pracujú celý čas spoločne simultánne a synchronizovane. Kanál prechádzajúci z koruny do mozgu, prináša svetelnú energiu z dimenzií bezforemnej formy do našich tiel a prebieha cez energetické brány mozgu v postupnom prúde.

 

1) Koruna.
2) Predný temenný lalok a zadný čelný lalok.
3) Corpus callosum (neurónová sieť prepájajúca obe hemisféry, pozn. prekl.), čo je rám okolo kanála.
4) Šišinka mozgová (epifýza).
5) Thalamus (lôžko).
6) Podmozgová žľaza (hypofýza) – hlavná žľaza.
7) Hypothalamus (základná časť medzimozgu; o.i. spája nervový a hormonálny systém, pozn. prekl.).
8) Hippocampus.
9) Plazí mozog (cerebellum – malý mozog; a mozgový kmeň).

 

Odtiaľ prúdi Energia Zdroja do miechy, aby bola prenesená pozdĺž nervových buniek do všetkých ostatných oblastní tela. Prechádza cez štítnu žľazu, kde ovplyvňuje všetky časti imunitného systému a dýchanie.

Najväčšia časť prechádza odtiaľ priamo do merkivy, mnohocípej slnečnej hviezdy srdca. Toto je zvláštna štvorkomorové lono, ktoré zbiera Energiu Zdroja a vlieva do nej Vedomie Lásky, tiež známe ako Kristovo Vedomie.

 

Prúdi nadol zo slinivky brušnej (ďalšia energetická brána) a do Pohlavných Orgánov. Tu sa zbiera v nádrži blízko perinea, pulzuje do končatín, a potom sa obráti a vracia sa hore Centrálnym Kanálom a späť von vez hlavu.

 

V monoatomickom-kryštalickom tele sú dve miesta s Nulovým Bodom.
Jeden je v perineu. Predstavte si symbol nekonečna začínajúci v hlave, alfa, a končiaci v nohách, omega, s bodom obratu v perineu.

Ďalší Nulový Bod v tele je v trojplameni v srdci. Sú tu tri srdcové čakry, nižšie srdce, stredné srdce a vyššie srdce. Toto tvorí trojplameň.

 

Toto sú centrá Múdrosti, Lásky a Moci v tele.
Symbol nekonečna v srdci má svoj bod obratu v strede trojplameňa. Rozširuje sa von zo srdca vpredu a vzadu. Toto spája fyzické telo s éterickým telom. Je to tiež elektráreň pre éterické čakry, ktoré sú ukotvené v srdci a obiehajú von okolo hlavy.

 

Keď človek umožní Energii Zdroja spojiť sa s Kristovým Vedomím v centre srdca a prenesie ho cez kanál tekutého svetla do Nulového Bodu, to je okamih, keď sa meníme z hmoty na antihmotu.
Toto nastane, keď odchádzame mimo tela [OOB] alebo sa teleportujeme, alebo sa stávame neviditeľným, alebo odložíme svoje fyzické oblečenie v stave spánku. Monoatomické telo nemá potrebu rozkladať živiny, pretože už nie je závislé na hustých prvkoch draslík, sodík, chlór, fosfor, vápnik. Nakoniec, keď sa človek stane skúseným v žití viac na svetle, tráviace orgány sa začnú zmenšovať kvôli tomu, že sú málo používané. Toto sa neudeje okamžite, ale postupom času. Keď bude prijímanej menej potravy, bude menej mrhania a menej možnosti ukladať jedy, a nakoniec, toto telo je odolné voči chorobám a nesmrteľné. Ako toto telo prijíma Svetelnú Energiu z Centrálneho Slnka a Kozmické Lúče, naše čakry zvýšia svoju schopnosť držať svetlo. Náš svetelný kvocient vzrastie.

 

Keď toto telo zvýši svoju schopnosť prúdenia Vedomia Lásky, alebo Kristovho Vedomia cez neho, kvocient lásky sa zvýši. Môžeme mať teraz svoje úrovne kvocientu na 100% a plne Vzostúpiť bez opustenia fyzického tela. Toto funguje, pretože monoatomické-kryštalické telo má schopnosť niesť a udržiavať viac svetla a viac lásky. Toto zmení schopnosť tela zdieľať lásku. Milovanie bude lepšie.
Milovanie bude zahrňovať zažívanie energií vo všetkých 13 čakrách a orgazmy vo všetkých energetických centrách.

 

Toto je Kozmický Sex, a my všetci budeme schopní si ho užívať. Toto prispeje k poznaniu stále viac lásky. Následne sa naša schopnosť okamžitého prejavu mnohonásobne zvýši. To preto, lebo radosť a láska hrajú veľmi dôležitú úlohu v spolu-tvorení.

 

Keď Energia Zdroja pulzuje cez naše monoatomické-kryštalické telá, cez centrálny kanál a potom do vašich paží a nôh, rúk a chodidiel, prepája všetky energetické brány prebiehajúce cez meridiány z vrchu hlavy na spodok chodidiel.

 

Naša sústava meridiánov je tvorená 13 hlavnými meridiánmi, prebiehajúcimi pozdĺž tela (vrátane meridiánov pľúc, srdca a trojitého ohrievača) a je tvorená 13 vedľajšími meridiánmi, ktoré podporujú oblasť hrude v kruhoch okolo pŕs a chrbta.

 

Popri týchto meridiánoch je približne 400 energetických brán prevodníkových miest vyvažujúcich prúd Energie Zdroja, Kozmických Lúčov a Kristovho vedomia v monoatomickom-kryštalickom tele. Tieto energetické brány pripájajú fyzický systém na nadi, čo sú éterické energetické brány.

 

http://www.kheper.net/topics/chakras/nadis.html


S aktivovanými 48 vláknami DNA 24 fyzických + 24 éterických, sú meridiány riadené fyzickou DNA a nadi sp riadené éterickou DNA. Nadi umožňujú éterickej Kozmickej Energii prúdiť dnu a von z tela v pulzujúcich zoskupeniach.

 

Energia cez svetelné centrá alebo čakry, riadiaca orgány a žľazy a energia cez kozmické brány nádi riadiace kundalini energiu stúpajúcu a prúdiacu cez centrálny kanál sa spájajú spolu v približne 400 energetických bránach, kde sa zmiešajú do svetla a sú rovnováhou medzi fyzickým a éterickým v monoatomickom-kryštálovom tele.


Beth a Mark
Preklad: SiR
Zdroj: ee.dunres.sk
 

 

Vyhľadávanie

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.