Sidebar

Zoznam videí Advaita

Video 1. Úvod  I.

 

Video 2. Úvod II.

 

Video 3. Vízia je myseľ

 

Video 4. Myseľ je  prázdná

 

Video 5. Prázdnota je číre svetlo

 

Video 6. Číre svetlo je spojenie

 

Video 7. Spojenie je veľká blaženosť

 

Video 8. Záver

Vyhľadávanie

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.