Sidebar

Zoznam videí Advaita

 

„Najväčším darom pre mňa bola možnosť „pričuchnúť" k astrológii. K prastarej duchovnej vede. K nástroju, ktorý každému z nás umožňuje nahliadnuť do vlastnej psychiky.

 

 

Astroškola

lektor
Enki Hogh


www.astrologickeporadenstvo.sk

 

Začiatok cyklu víkendových seminárov je 31.3 - 1.4. 2012.


Seminár bude prebiehať od 10:00 do 18:00 hod. v Staromestskom klube 10 x 10, Školská 14, Bratislava.

 

Počet miest je obmedzený, prihlásiť sa môžete čo najskôr vo formulári na spodnej časti stránky.
Cena víkendového seminára je 80 €.
Prihláseným záujemcom pošleme bližšie pokyny po uzavretíprihlášok.

 

 

 

Cesta k pochopeniu


Astrologické kurzy sú určené nielen záujemcom, ktorí sa chcú v budúcnosti venovať výkladom horoskopov druhým ľuďom, ale najmä tým, ktorí sa chcú naučiť lepšie porozumieť svojmu vlastnému horoskopu. Naučiť sa vnímať viditeľné prejavy neviditeľných energii a porozumieť ich podstate. Skúmať cez horoskop vesmírne zákony.

 

Astrológia je skutočne úžasným nástrojom sebapoznania a môže človeku pomôcť pochopiť seba samého a to, čo sa v ňom odohráva. Pomáha pochopiť korene problémov, ktoré človeka stretávajú a naznačuje aj cestu, ako sa s nimi vysporiadať. Pomáha uvedomovať si základné životné úlohy, ale aj danosti, ktoré sme si na tento svet priniesli. Svieti na cestu odkiaľ kam kráčame a ak chceme tomuto svetlu rozumieť, pomôže pri objavovaní nášho vnútorného šťastia.

 

Náplň víkendových kurzov

Na víkendových kurzoch sa zoznámime so základnými astrologickými princípmi a prvkami v horoskope. So znameniami, planétami a domami. Naučíme sa v bežnom živote rozpoznávať v sebe aj vo svojom okolí prejavy energií jednotlivých znamení a planét.

 

Absolvent kurzu sa zároveň naučí pracovať s astrologickým programom, pomocou ktorého si môže zostaviť svoj horoskop aj horoskopy ostatných ľudí. V rámci práce s horoskopmi má totiž frekventant kurzu jedinečnú možnosť práve cez vlastný horoskop spoznávať tajomstvá astrológie a zároveň lepšie porozumieť svojmu životu. 

 

"Uvedomil som si, že astrológia je moja cesta." Povedal Enki. "Poznal som, že som našiel niečo, čo som dlho hľadal. Od prvých dotykov s astrológiou však už ubehlo niekoľko rokov. Počas nich som sa pomerne intenzívne venoval jej štúdiu. Individuálne, ale i u iných astrológov, ktorí ma veľmi obohatili. Musím povedať, že v živote mám šťastie na dobrých učiteľov.“

Na základe dôverného vzťahu s astrológiou Enki tvrdí, že každé znamenie zverokruhu ukrýva svoj dar aj nebezpečenstvo. Žiadne znamenie zverokruhu nie je dobré ani zlé. V tomto zmysle je neutrálnou energiou. Mincou, ktorá má dve strany. Len na nás záleží, či budeme rozvíjať jeho pozitívne kvality, alebo prepadneme jeho necnostiam. „Ak sme teda už predstaviteľom niektorého z dvanástich znamení, mali by sme sa vedome usilovať o naplnenie jeho cností,“ hovorí Enki. Viac každé z dvanástich znamení predstavil na prednáške 23. novembra 2011 v Staromestkom klube 10x10 v Bratislave.

 

Záznám je nižšie.


1. časť

 

2. časť

3. časť

4. časť

 

11.03.2012, 07:44, Vladimír Červenák

 

 

Vaše telá sa menia zo systémov založených na uhlíku na monoatomicky založené systémy. V starom systéme ste museli jesť jedlo, aby ste nahradili vyčerpaný uhlík, ktorý je nevyhnutný pre funkcie tela.

 

V monoatomickom kryštalickom systéme budete nabíjať telo Tekutým Svetlom.

 

V starom systéme ste mali sodík a chlór (morská voda), médium známe ako krv, a v ňom sa vznášajú atómy ako vápnik, horčík, draslík a fosfor. Monatomický kryštalický systém má tekuté svetlo a v ňom sa vznáša zlato, kremík, selén, platina a iné monoatomické atómy ako monoatomické Telúrium a nekovová rovnováha Rhodia, Irídium a na Zemi vzácne Ormus minerály. Monoatomické kryštalické telo premení slnečné svetlo priamo na elektrinu, aby poháňala telo. Bude vyžadovať slnečné svetlo, žiadne jedlo. Monokryštalický kremík je prijímačom v tele a pracuje v spojení so zlatom, paládiom a titániom v médiu tekutého svetla.

 

Kozmické Lúče sú substrát a tieto vchádzajú do tela cez korunnú čakru. Kozmické lúče nesú monatomické prvky a sú prinášané do tela vo vlnách, ktoré sú ako vietor, ktorý prichádza od Veľkého Centrálneho Slnka a nášho lokálneho Slnka - Sol. Ako Kozmické lúče schádzajú nadol, vchádzajú do Zeme a tiež do našich monatomických kryštalických tiel. Všade po celom tele sú energetické brány, kde sú Kozmické Lúče prijímané a prenášané do meridiánov alebo elektrických kanálov svetla, nachádzajúcich sa v celom tele. Meridiány sú uložené ako dráhy z vrcholu hlavy po spodok nôh a všade po celom tele. Táto „dráha“ je cesta pre elektrinu, aby mohla cestovať po tele.

 

Táto elektrina je to, čo bude poháňať funkcie tela.
Pojem „Lúč“ v Kozmických lúčoch, nie je úplne pravdivý, keďže sú tieto prenášané ako Kozmické častice, prichádzajúce jednotlivo, z vonkajšieho vesmíru, cez atmosféru Zeme a do každého ľudského Galaktického tela. Prijímame častice zo Sĺnk a tiež udalosti ďaleko vonku v našom Vesmíre. Sme ovplyvnení všetkým, vo Všetkom Čo Je.

 

Teraz sa dejú aktivácie (spúšťanie) na otvorenie 24 fyzických vlákien DNA a 24 éterických vlákien DNA.
Tieto tvoria fyzické-éterické telo. Sú to fyzicko-éterické telá pracujúce spoločne, čo umožňuje cestovanie mimo tela, neviditeľnosť, telepatiu, teleportáciu, levitáciu a ďalšie telesné funkcie.
Budeme prechádzať od starého systému žuvania, trávenia a vylučovania. To je stará časová línia a zahŕňa ďalšie zvieracie pudy. My teraz prechádzame k novým telesným systémom, čo zahŕňa ionizujúce žiarenie. To zahŕňa solárny vietor Slnka a magnetické pole Zeme. Tieto prispôsobujú tok a prúd Kozmických Lúčov do monoatomického kryštalického tela.

 

Spôsoby, akými sú tieto častice použité telom, je možné pochopiť len zistením viac o 13ej Bráne. 13a Brána popisuje energetické brány prebiehajúce telom. V monoatomickom kryštalickom tele je umiestnených 13 kolies svetla. 13 čakier sú: základná, krížová, solar plexus, nižšie srdce, stredné srdce, vyššie srdce, krčná, tretie oko, koruna a štyri éterické čakry: hviezdna, galaktická, vesmírna a kozmická, ktoré vychádzajú z tela vzadu na úrovni srdca – obiehajú okolo vrchu hlavy a vstupujú do tela v prednej časti srdca.
Každé z kolies svetla prijíma ionizujúce žiarenie, ktoré potrebujú na svoju činnosť. Keď monoatomické kryštalické telo má všetko, čo potrebuje, pracujú tieto kolesá svetla v harmónii so zvukovou vibráciou spojenou so svetlom, aby existovali v hmotnom prostredí 5D Zeme.

 

Čokoľvek želané 5D fyzické vozidlo môže zapojiť 13u Bránu a vstúpiť do éterického fyzična. Keď sa udeje toto zapojenie, je prekročená 13a Brána a toto vezme monoatomické kryštalické telo z fyzickej ríše do fyzicko-éterickej ríše, kde sa zažíva antihmota.

 

Ako sa dosiahne toto zapojenie?

 

Keď sú jemné telá zladené, dosiahne sa zapojenie. Toto vyžaduje byť pravdivý k Sebe a tiež byť pravdivý ku Všetkému, Čo Je. Na dosiahnutie tohto musí byť rovnováha.

 

Ďalej, ktosi začne zo zámerom, ktorý zodvihne radosť na jej maximum, byť centrovaný a sústredený v láske, optimalizácia úvodnej myšlienky a udelenie jej vysokej dôležitosti.
Toto je rovnica, potrebná na to, aby sa to všetko udialo.

 

Deje sa to tak, že akonáhle fyzické krúži do fyzicko-éterického, svetlo vstúpi do koruny, obieha okolo 13 čakier, roznieti trojplameň v srdci a zmení všetko v tele na výbuch svetelnej energetiky. Toto je pulzujúce svetlo. Je to okamžitá premena z hmoty na antihmotu. Je to druh zvratu alebo prevrátenia svetelnej energie. To, čo človeka zoberie mimo tela, aby skúmal Vesmír, je antihmotové telo. Je to možné dosiahnuť počas meditácie alebo v čase snívania. Ešte ste nepreskúmali meditáciu, je to možné, v živote môže byť viac radosti, keď ju začleníte do vašej dennej rutiny. Meditácia je kľúč na spojenie sa s 13ou Bránou. Je to miesto, kde hmotný svet nižších 12ich dimenzií prechádza do 13ej dimenzie antihmoty. Toto zapojenie, pokiaľ ho cvičíte, sa môže udiať okamžite. Nie je to ťažké dosiahnuť, človek musí jednoducho skúšať, stále znova, až kým to zvládne.

 

Monoatomické-kryštalické telo je oveľa účinnejšie ako telo založené na uhlíku. Vyžaduje oveľa menej údržby. Napokon, nepotrebuje potravu. Má rado správne množstvo vody. Neporuší sa tak ľahko ako iné telo a je v zásade odolné voči chorobe. Toto je nesmrteľný telesný systém.

 

S monoatomickým-kryštalickým telom môže človek zažiť zrod zo svetelnej ríše. S týmto telom sú dosiahnuté stále vyššie úrovne spolu-tvorenia. Má veľkú schopnosť okamžitého prejavu. Uhlíkové telo cestovalo v tele merkaba a monoatomické-kryštalické telo cestuje v tele merkiva. Kryštalická merkiva sa nachádza srdci a človek vchádza do tohto stavu vedomia v meditácii, aby opustil fyzické telo a vstúpil do fyzického-éterického tela. Toto je podstata teleportácie.

 

Kanál energie prebiehajúci z korunnej do základnej čakry prijíma Kozmické Lúče do tela, ked sú prijaté a prenesené cez sústavu meridiánov a cez centrá energetických brán.
Každý orgán má energetické brány, ktoré usmerňujú ionizujúce žiarenie a premieňajú ho na energiu. To tvorí rieku tekutého svetla prúdiaceho cez telo. V základni – v perineu – je oblasť delty, kde sa táto rieka tekutého svetla zbiera a zhromažďuje a potom tečie späť hore na vrch hlavy, do mozgu cez mozgo-miešny mok. Toto tekuté svetlo, substrát, v monoatomickom-kryštalickom tele prebieha z vrchu hlavy – alfa, po spodok chodidiel – omega. Táto dráha prebieha cez slnečnú-hviezdu merkiva v srdci. Takto je Energia Zdroja prichádzajúca v Kozmických Lúčoch zmiešaná s vedomím lásky v srdci. Prostredníctvom tohto procesu s vyrovnaním pôvodnej myšlienky a zámeru, s dôležitosťou, túžbou a dĺžkou zdržania je základ pre spolu-tvorenie.

 

4-Nov-2009 Metatron Anatómia Monoatomického-Kryštalického Tela

 

Energia Zdroja zo Stvorenia vchádza do korunnej čakry na vrchu hlavy.

Korunná čakra sa otvorí a pulzuje rovnako, ako sa rozšíri a otvorí krčok maternice, aby dovolil dieťaťu narodiť sa z pôrodného kanála. Predstavte si rozšírenie mäkkého tkaniva kože hlavy, uvoľňujúce a otvárajúce sa v kruhu na vrchu hlavy.

 

Čím viac sa rozšíri, tým viac svetla sa dostane dnu. Cez túto korunu sa vlievajú Kozmické Lúče, vyživujúce monoatomické-kryštalické telo všetky monoatomické prvky, ktoré potrebuje na výrobu elektriny a na substrát tekutého svetla, vlieva sa do kanálu, ktorý prebieha po celej dĺžke tela. Kanálom tečie svetelná Energia Zdroja z vrchu hlavy do perinea.

 

Potom ako Energia Zdroja vstúpi do koruny, tečie dnu ako hmla z 13ej Dimenzie, 13ej Brány, kde existuje antihmota. Prekladá sa a zostupuje do monoatomických prvkov ako kremík, selén, platina, hélium, zlato a ďalšie. Vstupuje ako svetelná energia do vybraných jemných brán v mozgu. Tieto brány sú prevodníky, keďže prijímajú a vysielajú informácie z Vedomia a prijímajú informácie zo Zdroja.

 

Tieto jemné brány v mozgu sú prepojené priamo na srdce. Myseľ a srdce pracujú celý čas spoločne simultánne a synchronizovane. Kanál prechádzajúci z koruny do mozgu, prináša svetelnú energiu z dimenzií bezforemnej formy do našich tiel a prebieha cez energetické brány mozgu v postupnom prúde.

 

1) Koruna.
2) Predný temenný lalok a zadný čelný lalok.
3) Corpus callosum (neurónová sieť prepájajúca obe hemisféry, pozn. prekl.), čo je rám okolo kanála.
4) Šišinka mozgová (epifýza).
5) Thalamus (lôžko).
6) Podmozgová žľaza (hypofýza) – hlavná žľaza.
7) Hypothalamus (základná časť medzimozgu; o.i. spája nervový a hormonálny systém, pozn. prekl.).
8) Hippocampus.
9) Plazí mozog (cerebellum – malý mozog; a mozgový kmeň).

 

Odtiaľ prúdi Energia Zdroja do miechy, aby bola prenesená pozdĺž nervových buniek do všetkých ostatných oblastní tela. Prechádza cez štítnu žľazu, kde ovplyvňuje všetky časti imunitného systému a dýchanie.

Najväčšia časť prechádza odtiaľ priamo do merkivy, mnohocípej slnečnej hviezdy srdca. Toto je zvláštna štvorkomorové lono, ktoré zbiera Energiu Zdroja a vlieva do nej Vedomie Lásky, tiež známe ako Kristovo Vedomie.

 

Prúdi nadol zo slinivky brušnej (ďalšia energetická brána) a do Pohlavných Orgánov. Tu sa zbiera v nádrži blízko perinea, pulzuje do končatín, a potom sa obráti a vracia sa hore Centrálnym Kanálom a späť von vez hlavu.

 

V monoatomickom-kryštalickom tele sú dve miesta s Nulovým Bodom.
Jeden je v perineu. Predstavte si symbol nekonečna začínajúci v hlave, alfa, a končiaci v nohách, omega, s bodom obratu v perineu.

Ďalší Nulový Bod v tele je v trojplameni v srdci. Sú tu tri srdcové čakry, nižšie srdce, stredné srdce a vyššie srdce. Toto tvorí trojplameň.

 

Toto sú centrá Múdrosti, Lásky a Moci v tele.
Symbol nekonečna v srdci má svoj bod obratu v strede trojplameňa. Rozširuje sa von zo srdca vpredu a vzadu. Toto spája fyzické telo s éterickým telom. Je to tiež elektráreň pre éterické čakry, ktoré sú ukotvené v srdci a obiehajú von okolo hlavy.

 

Keď človek umožní Energii Zdroja spojiť sa s Kristovým Vedomím v centre srdca a prenesie ho cez kanál tekutého svetla do Nulového Bodu, to je okamih, keď sa meníme z hmoty na antihmotu.
Toto nastane, keď odchádzame mimo tela [OOB] alebo sa teleportujeme, alebo sa stávame neviditeľným, alebo odložíme svoje fyzické oblečenie v stave spánku. Monoatomické telo nemá potrebu rozkladať živiny, pretože už nie je závislé na hustých prvkoch draslík, sodík, chlór, fosfor, vápnik. Nakoniec, keď sa človek stane skúseným v žití viac na svetle, tráviace orgány sa začnú zmenšovať kvôli tomu, že sú málo používané. Toto sa neudeje okamžite, ale postupom času. Keď bude prijímanej menej potravy, bude menej mrhania a menej možnosti ukladať jedy, a nakoniec, toto telo je odolné voči chorobám a nesmrteľné. Ako toto telo prijíma Svetelnú Energiu z Centrálneho Slnka a Kozmické Lúče, naše čakry zvýšia svoju schopnosť držať svetlo. Náš svetelný kvocient vzrastie.

 

Keď toto telo zvýši svoju schopnosť prúdenia Vedomia Lásky, alebo Kristovho Vedomia cez neho, kvocient lásky sa zvýši. Môžeme mať teraz svoje úrovne kvocientu na 100% a plne Vzostúpiť bez opustenia fyzického tela. Toto funguje, pretože monoatomické-kryštalické telo má schopnosť niesť a udržiavať viac svetla a viac lásky. Toto zmení schopnosť tela zdieľať lásku. Milovanie bude lepšie.
Milovanie bude zahrňovať zažívanie energií vo všetkých 13 čakrách a orgazmy vo všetkých energetických centrách.

 

Toto je Kozmický Sex, a my všetci budeme schopní si ho užívať. Toto prispeje k poznaniu stále viac lásky. Následne sa naša schopnosť okamžitého prejavu mnohonásobne zvýši. To preto, lebo radosť a láska hrajú veľmi dôležitú úlohu v spolu-tvorení.

 

Keď Energia Zdroja pulzuje cez naše monoatomické-kryštalické telá, cez centrálny kanál a potom do vašich paží a nôh, rúk a chodidiel, prepája všetky energetické brány prebiehajúce cez meridiány z vrchu hlavy na spodok chodidiel.

 

Naša sústava meridiánov je tvorená 13 hlavnými meridiánmi, prebiehajúcimi pozdĺž tela (vrátane meridiánov pľúc, srdca a trojitého ohrievača) a je tvorená 13 vedľajšími meridiánmi, ktoré podporujú oblasť hrude v kruhoch okolo pŕs a chrbta.

 

Popri týchto meridiánoch je približne 400 energetických brán prevodníkových miest vyvažujúcich prúd Energie Zdroja, Kozmických Lúčov a Kristovho vedomia v monoatomickom-kryštalickom tele. Tieto energetické brány pripájajú fyzický systém na nadi, čo sú éterické energetické brány.

 

http://www.kheper.net/topics/chakras/nadis.html


S aktivovanými 48 vláknami DNA 24 fyzických + 24 éterických, sú meridiány riadené fyzickou DNA a nadi sp riadené éterickou DNA. Nadi umožňujú éterickej Kozmickej Energii prúdiť dnu a von z tela v pulzujúcich zoskupeniach.

 

Energia cez svetelné centrá alebo čakry, riadiaca orgány a žľazy a energia cez kozmické brány nádi riadiace kundalini energiu stúpajúcu a prúdiacu cez centrálny kanál sa spájajú spolu v približne 400 energetických bránach, kde sa zmiešajú do svetla a sú rovnováhou medzi fyzickým a éterickým v monoatomickom-kryštálovom tele.


Beth a Mark
Preklad: SiR
Zdroj: ee.dunres.sk
 

 

 

14.12.2011, 12:00, Vladimír Červenák

 

Další beseda s francouzským breathariánem (člověkem, který žije bez jídla), tentokráte v Pardubicích. Opět jako host Jaroslava Duška. Další tříhodinové povídání o neuvěřitelném fenoménu „stravy pouze ze vzduchu a z prány", kterou údajně úspěšně praktikuje na zeměkouli už 30 až 40 tisíc lidí.

 

Henri uvádí příklad: „Jste v nádherné krajině a díváte se na západ slunce a cítíte se dobře, v tu dobu nemáte hlad, jste nakrmeni, to je pránická výživa. Vaše smysly budou vnímat nejjemnější energii života. Henri se narodil se šamanskými schopnostmi, od mala měl duchovní zážitky, se kterými se kromě dědy nemohl nikomu moc svěřovat. Jako malý viděl pránu v atmosféře - malé bílé částice, které se velmi rychle pohybují. V 18 letech se Henri rozhodl jít cestou poznání sebe sama. Co se potom naučil, se stalo později základem pro životní styl nezávislý na jídle. Henri přešel na vegetariánskou stravu, která je v souladu s konceptem „ahimsa" nebo-li nenásilí. Zabýval se transcendentální meditací. Vyrůstal v Bretani, kde lidé jedí enormní množství masa, v rodině, kde ho rodiče nutili jíst maso. Byl často nemocen, měl slabá játra. Po té, co se oženil a měl děti, žil 18 let normálním životem a pracoval v bance. Jako důsledek závislosti na jídle měl nadváhu 120 kilogramů. Až mu děti vyrostly, zaměřil svůj život znovu na duchovno. Přišla mu do cesty kniha od Jasmuheeny s názvem „Žití ze světla." Přečetl tuto knihu během jedné noci a rozhodl se přejít na výživu z prány. Co to je prána? To je to, co nazýváme energií života...

 

V současné době spí Henri 2 hodiny, ale vzbudí se, jakoby spal 7 nebo 8 hodin. Už více nejste nemocní, nikdy nepoznáte nemoc. Neznáte únavu, vyčerpání, stárnutí, můžete mluvit celé hodiny. Můžete cokoli dělat, stáváte se silnější, odolnější. Henrimu opět narostly vlasy, kůže se zlepšuje, zlepšil se mu zrak, už téměř nenosí brýle. Jelikož měl nezdravá játra, měl velmi suchou kůži tzv. „hadí kůži, něco jako trudovitost, vyrážky apod. Úplně se to ztratilo. V minulosti měl artritidu, geneticky po dědečkovi. V 35 letech měl písařskou křeč, jinými slovy zneschopňující revmatismus, kdy nemůžete uchopit předmět, nemáte sílu, takže ho upustíte. Měl problémy s páteří, vyhřezlé plotýnky. Vše mělo souvislost s toxiny, které se usazují v kloubech. S pránickou výživou vidíme velmi rychlé zlepšení. Neexistuje žádný konec, čím více budete konat, tím více energie tam je. Takže můžete hodiny chodit, řídit, hodiny pracovat, rychleji číst knihy s větší schopností soustředění, spíte jen 2-3 hodiny, takže můžete použít tento čas k práci na internetu nebo čtení knih. Odpadá vám nakupování, vaření, uklízení, umývání...

Také méně utratíte, spotřebujete méně elektřiny, žijete jednodušeji. Henri Monfort pořádá přednášky, které jsou zaplněné několik měsíců dopředu. Provádí procesem menší skupiny i těch, kteří si to chtějí jen vyzkoušet, aby se seznámili s úžasnými možnostmi našeho těla a jeho samoléčebnými procesy.

 

Kontakt na Henriho Monforta: http://nourriture.pranique.free.fr


 

HENRI MONFORT - beseda Pardubice (25.11.2011) - o životě 9 let bez jídla!

 

 

Hostem Jaroslava Duška je Henri Monfort -  Uhříněves

 

 

Keď som začal skutočne milovať sám seba, dokázal som rozpoznať, že  psychická bolesť a utrpenie je  pre mňa len upozornením, aby som nežil proti svojej vlastnej pravde.

Dnes viem, že sa tomu  hovorí

BYŤ PRAVDIVÝ.


Keď som začal skutočne milovať  sám seba, pochopil som ako veľmi druhého zahanbuje, keď mu vnucujem svoje  priania, hoci viem, že na to nieje ani vhodná doba, ani na to ten človek nieje pripravený, i keby som tým dotyčným bol ja sám.

Dnes viem, že sa tomu hovorí

SEBEÚCTA.


Keď som začal skutočně milovať sám seba, prestal som túžiť po inom živote a dokázal som  vidieť, že všetko okolo mňa je výzvou k rastu.

Dnes viem, že se tomu hovorí

ZRELOSŤ.


Keď som začal skutočne milovať sám seba, pochopil som, že vždy a pri každej príležitosti som v správnom čase na správnom mieste a že všetko čo se deje, je správne. Od tej doby som mohol býť kľudný.

Dnes viem, že sa tomu hovorí

SEBEÚCTA.


Keď som začal skutočne milovať sám seba, prestal som se okrádať o voľný čas a robiť veľkolepé plány do budúcna. Dnes  robím len to, čo ma baví a pôsobí mi radosť, čo milujem a čo poteší moje srdce,  robím to po  svojom a svojim vlastným tempom.

Dnes viem, že sa tomu hovorí

POCTIVOSŤ.


Keď som začal skutečně milovat sám seba, zbavil som sa vštkého, čo pre mňa nebolo zdravé. Jedla, ľudí, vecí, situácií a predovšetkým toho, čo ma neustále sťahovalo dolu, preč odo mňa samotného. Zpočiatku som to nazýval zdravým egoismom.

Dnes viem, že sa tomu hovorí

SEBALÁSKA.


Keď som začal skutočne milovať sám seba, prestal som cieť mať vždy  pravdu. Tak som sa menej často mýlil.

Dnes som spoznal, že sa tomu hovorí

BYŤ JEDNODUCHÝ.


Keď som začal skutočne milovať sám seba, nechcel som už ďalej žiť  minulosťou a starať sa
o svoju budúcnosť. Teraz žijem už len v tomto okamžiku, kde sa koná VŠETKO. 

Tak dnes prežívam každý deň a hovorím tomu

DôKLADNOSŤ.


Keď som začal skutočne milovať sám seba, uvedomil som si, že  ma moje myslenie môže urobiť  úbohého a chorého. Keď som však povolal na pomoc silu

svojho srdca, dostal  môj rozum významného partnera.

Tomuto spojeniu hovorím dnes

MÚDROSŤ SRDCA.


Nemusím sa už obávať sporov, konfliktov so sebov samým a s ostatnými, pretože dokonca i hviezdy sa spolu niekedy zrazia a vzniknú tak nové svety.

Dnes viem, že

TO JE ŽIVOT.

 

Charles Chaplin

pri příležitosti svojich 70. narodenín

 

 

Emil Páleš: Angelológia po dvadsiatich rokoch

02.01.2013, 21:51, Vladimír Červenák

14. decembra o 18.00 h
Staromestský klub 10x10

Emil Páleš:
Angelológia po dvadsiatich rokoch.
Čo zo starej múdrosti potvrdila súčasná veda a čo nie.

Beseda s autorom o novej knihe v rámci cyklu diskusných klubových večerov Kto som, odkiaľ a kam idem a aké mám možnosti?

Moderátor večera: Mgr. Vladimír Červenák 

 

 

Vyhľadávanie

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.