Sidebar

Zoznam článkov na Advaita.sk

Baran – Slnko je v tvojom znamení od 20. marca do 19. apríla 2021, baranie dni však nájdeš v každom mesiaci. V októbri to budú 19. a 20.10. Dopraj si oddych, vypni myslenie, zapni schopnosť užívať si situácie a venuj sa svojim vzťahom. Túto tému otvoril už nov vo Váchach, ktorý má svoj deň 6.10. Pôjde o pracovné i osobné vzťahy a keď nebudeš vedieť, ako ich ukočírovať, spomeň si na vetu – ako by to urobila láska. Po nej ostaň chvíľu ticho a odpoveď príde. Keď nie, dovoľ si robiť nič. Len byť. Je to v poriadku, nie si obeť, nesťažuj si. Čím viac sa sťažuješ, tým rýchlejšie padáš do pocitov obete obetavej. Čím viac výziev a možností vidíš v živote, tým rýchlejšie ideš do svojej sily, do vysokých vibrácií bytia. Október je v našom zemepisnom pásme ešte mesiacom dozrievania, mesiacom plodov, mesiacom zberu poslednej úrody. Dokonca  16.10. je Dňom chleba a výživy. S úctou ber do ruky každý krajec chleba a poďakuj všetkým bytostiam, ktoré sa na jeho ceste od zrniečka ku chlebíku podieľali. Vieš si predstaviť to množstvo rúk a sŕdc? Ďakuj. Všetko môže byť fajnou prípravou na tvoj najdôležitejší spln v roku.  Spln v Baranovi, ktorý bude 20.10. V hre sú stále vzťahy. Tie vonkajšie sú však zrkadlom toho, aký máš ty vzťah k sebe samému. Ako von, tak i vo vnútri.

V čase splnu bude Mars, tvoja vládnuca planéta, podporovaný Slnkom, takže sa ti otvára cesta  k nejakej zmene. Na čom si posledné týždne pracoval? Čo potrebuješ ukončiť? Je príležitosť zavŕšiť všetko neukončené. Októbrové potešenie: Potrebuješ sa vrátiť do svojej rodovej sily? Obklop sa červenou farbou, spojí ťa s rodom, so svojimi koreňmi.  

Býk – Slnko je v tvojom znamení od 19. apríla do 20. mája 2021, býčie dni však nájdeš v každom mesiaci. V októbri to budú dni hneď tri dni, a to 21., 22. a 23.10. Dopraj si oddych, posilni zdravie zdravou výživou, veď ešte pred „tvojimi“ dňami bude 16.10. Deň chleba a výživy. Inšpirácie určite prídu. Podpor zdravie aj zo svojho vnútra. Ako? Napríklad uvoľnením nepokoja, napätia, smútkov a chaosu. Viem, že skracujúce dni na pohode nepridajú, skús ich však prijať ako zmenu dobrú pre tvoj život, potom ti prinesú pokoj. S dôverou sa dopredu na každý výnimočný deň priprav mentálne, potom aj náročnejšie situácie zvládneš. Najmä si nevytváraj očakávania. Plyň vo svojom pokoji a v spokojnosti, že život ti vždy dá to, čo potrebuje tvoja duša. Samozrejme, to neznamená plynúť bez citu a rozumu. Ostaň bdelým a keď príde príležitosť urobiť krok, výskok, urob ich. Na to však potrebuješ, po jogínsky povedané, vivéku, múdrosť rozhodovania.  Nov bude takmer na začiatku mesiaca - 6.10. vo Váchach. Váhy sú všeobecne o harmónii a vzťahoch, v tvojom prípade pôjde teraz pravdepodobne viac o pracovné vzťahy. Možno sa ešte pred novom stíš a precíť, ako sa cítiš v práci, ktorú robíš. A je jedno, či si radový zamestnanec, či šéf. Do akej miery v tebe fungujú sebaspochyňovacie programy? Rozkóduj ich ešte pred splnom, ktorý  bude 20.10. v Baranovi. Potom už nerieš. Na spln bude aj Deň stromov a stromy pre teba môžu znamenať uzemnenie v súlade s prírodou. Čo tak si vybehnúť do lesa? Októbrové potešenie: Potrebuješ sa vrátiť do svojho srdca? Obklop sa zelenou farbou, nájdeš cez ňu pokoj, lásku, súcit.

Blíženci – Slnko je v tvojom znamení od 20. mája do 21. júna 2021, blíženecké dni však nájdeš v každom mesiaci. V októbri to budú tieto dni až na jeho konci - 24. a 25.10. Skús si v nich hýčkať vzťahy najmä so ženami svojho rodu. Pod hýčkaním rozumej, že s pochopením prijímaš svoju mamu, staré mamy, sestry, dievčatá... Vieš im odpustiť, vieš im poďakovať, vieš sa s pokorou zohnúť k ich nohám, napríklad aj umyť ich, aby si si uvedomil, aké sú tieto ženy dôležité v tvojom živote. Bez energetickej a spirituálnej podpory týchto žien by bol svet málo vyživovaný. Preskúmaj, ako to máš ty.  Nov bude 6.10. vo Váchach, posvieti na vzťahy v rodine, najmä na vzťah k partnerovi a deťom. Aj o tie sa treba starať. Čo nie je vyživované a polievané, to hynie. Nič nerastie len tak náhodou a určite vieš, že náhody neexistujú. Takže pekne si spolu s novom vo Váhach posvieť na svoje najosobnejšie vzťahy a nájdi svoju zodpovednosť za ich perfektné fungovanie. Koľko do nich dávaš času? Pozornosti? Energie? Či a ako komunikuješ? Koľko intenzívnych zážitkov máš so svojimi deťmi? Spln bude 20.10. v Baranovi a v ňom môžeš žať, čo si zvládol doteraz. Ak ešte nastavíš svoju intuíciu správne, veľa sa dozvieš, veľa precítiš. Ako pracovať s intuíciou? Najdôležitejšie je – dôverovať jej. Je to reč duše a duša vie. Počúvaj. Ak tvoja intuícia potrebuje podporiť, choď do srdca, precíť v ňom teplo z vďačnosti, odpúšťania, radosti, uvoľni sa a započúvaj do svojho vnútra. Tam je ten hlások intuície.  Októbrové potešenie: Potrebuješ sa vrátiť do svojej radosti? Obklop sa oranžovou farbou. Podporí ťa na ceste do šťastia a radosti.      

Rak – Slnko je v tvojom znamení od 21. júna do 22. júla 2021, račie dni však nájdeš v každom mesiaci. V októbri to budú  až štyri dni, a to 1.10. a 26. až 28.10. Ty už vieš, že sa v nich treba venovať sebe, svojmu relaxu, sebapoznávaniu, tak urob pre seba to najlepšie, čo môžeš. Vráťme sa však do začiatku mesiaca. Tam nájdeme 6.10. nov vo Váchach. Je o vzťahoch. Chcem tvoju pozornosť upriamiť na vzťahy s mužmi, hoci hviezdy naznačujú viac vzťah k ženám. Prečo teda dávam u teba do popredia mužov? ... lebo všetko so všetkým súvisí, a je jedno teraz či si muž, či žena. Ak mali ženy tvojho rodu pohŕdavý vzťah k mužom, určite si tieto stopy nesieš i ty v sebe. Pozri sa na ne: môžeš svoje pohŕdanie k mužom vidieť napríklad v tom, ako podceňuješ a znevažuješ mužov, otcom počnúc. Ako im chceš radiť, obhajovať ich, vysmievať sa im, robiť za nich veci... všetko toto ide z pýchy a veru na nej sa nedá vybudovať kvalitný vzťah. Uvoľni svoje pohŕdanie k nim cez pochopenie. Pošepkám ti pomôcku – si taký istý, si taká istá ako tvoj otec, ako muži v tvojom rode. Ty si sa rozhodol, rozhodla narodiť do tohto rodu z presného dôvodu, tak preskúmaj, zisti a pochop. Spln bude 20.10. v Baranovi a v tento deň je tiež Deň stromov. Vidíš súvislosť s tým, čo som doteraz napísala? Vzťah k mužom rodu - mužská sila Barana - možnosť oprieť sa o strom. V rode sa môžeme opierať o mužov, ženy rodu dávajú výživu a svetlo. Opri sa o svojho otca, deda, pradeda... oni ťa energeticky i spirituálne podporia, podržia, pochopia. Októbrové potešenie: Potrebuješ múdrosť rozlišovania, rozhodovania? Obklop sa fialovou farbou a dôveruj.    

Lev – Slnko je v tvojom znamení od 22. júla 22. augusta 2021, levie dni však nájdeš v každom mesiaci. V októbri to budú dva prednovové dni, a to 2. a 3.10., tiež 29. a 30.10. Na všetky tieto štyri levie dni si môžeš dať zámer komunikovať láskavo. Je síce postavený smerom von, teda k iným ľuďom, ale v konečnom dôsledku láskavou komunikáciou liečiš seba. Cez slová totiž ty vieš silno vyjadrovať svoje postoje. Každý to tak nejak máme, no ty viac ako ostatní. Vychádzaš totiž zo sily Leva a on vie. Mal by teda vedieť, že nad každým slovom, každým presvedčením, každou pravdou stojí láskavosť. Bez nej je svet (a teda aj ty, aj ja, aj my) často nátlakový, chladný, občas počujem – vraj diplomaticky. Vieš, čo znamená diplomatický? Opatrný, vyhýbavý, ten, ktorý dáva pozor, aby sa nestalo to, čo nechce, aby sa stalo. Cítiš teraz, koľko sily ti uniká, ak si diplomatický? Ja volím byť láskavo pravdivá ako diplomatická. A ty? Nov bude 6.10. vo Váchach, ako vždy, v hre je viac planét. Teraz intenzívnejšiu hru rozohrávajú so Slnkom a Lunou aj Mars s Merkúrom. Hra o vzťahoch, komunikácii a svojom mieste pod Slnkom. To miesto však nemusíš hľadať, lebo ty si Slnko a svietiš. Nech tvoje svetlo je inšpiráciou pre iných, nech hreje a nepáli. Spln bude 20.10. v Baranovi a pripadol naň aj Deň stromov. Čas bilancovať s tým, aby si bol ty zajtra lepší, správnejší, zdravší, láskavejší... ako si dnes. Neporovnávaj sa s nikým, buď sám sebou a doťahuj veci do konca, tak ostaneš vo svojej sile. Októbrové potešenie: Potrebuješ posilniť schopnosť dokončovať veci, situácie? Siahni po žltej farbe.  

Panna – Slnko je v tvojom znamení od 22. augusta do 22. septembra 2021, panenské dni však nájdeš v každom mesiaci. V októbri to budú  4. až 5.10. a 31.10. Ty vieš, že patria u teba zdravej výžive, prevencii, pohybu a rozšírim ponuku aktivít – aj komunikácii. Skús sa aj na komunikáciu pozerať ako na zručnosť, ktorá posilňuje alebo oslabuje zdravie. Správne slová ťa vibračne dvíhajú, hrubé či málo láskavé ponárajú. Slová majú veľkú moc, ktorú zvyčajne na prvý pohľad neregistrujeme. Vieš, že sťažovaním sa dostávaš do pozície obete a manipuluješ sebou i druhými? Vieš, že výčitkami  vzbudzuješ pocity viny a cez vinu manipuluješ druhými, pritom sám padáš do pýchy? O slovách s predponou ne- určite vieš. Uvedomuješ si, že slovenčina má aj odporovacie spojky či vety, ktoré nahrávajú odporu v nás? Vieš, že podmieňovací spôsob slovies či podmieňovacie vety hovoria o podmieňovaní a my stále o bezpodmienečnej láske? Ojojoj, slovenčina je nádherne pestrá a aj cez komunikáciu ťaháš za nitky energií. Pozoruj, zistíš viac aj sám. Nov bude 6.10. vo Váchach a Váhy sú o vzťahoch a hodnotách srdca. Uchovávaj vo svojom partnerskom vzťahu iskru a vášeň, vzťah k deťom udržuj živý cez spoločné zážitky a v pracovných vzťahoch buď korektný. Nečakaj, čo z toho sa ti vráti. Vedz, že všetko má svoje dôsledky. Pripomeniem ti ešte 16.10. Deň chleba a výživy, lebo ty máš výživu ako dôležitú hodnotu. Osláv deň svojím spôsobom. Spln bude 20.10. v Baranovi. Ohnivý Baran podporí oheň, vášeň v tebe, len sa uvoľni, otvor.  Októbrové potešenie: Potrebuješ posilniť svoju komunikáciu, dorozumievanie? Modrá farba ti pomôže.  

Váhy – Slnko je v tvojom znamení od 22. septembra do 23. októbra 2021, niekoľko dni vo Váhach však nájdeš v každom mesiaci. V októbri to budú 6. a 7.10., keď 6.10. bude nov v tvojom znamení.  Silný deň pre nový začiatok. Máš niečo v pláne? Vykroč na cestu, podporujú ťa nielen Slnko s Lunou, ale aj Mars s Merkúrom. Slnko s Lunou upriamia tvoj zrak na partnerský vzťah. Akou vysokou hodnotou je u teba láska? Najvyššou? Stojí nad všetkými vzťahmi, nad rodinou, slobodou, hojnosťou...? Ak áno, blahoželám, lebo vtedy láska vyživuje všetko ostatné. Ak je na prvom mieste, napríklad rodina, zvyčajne ju nemá čo vyživovať a ona chradne, rozpadá sa nejakým spôsobom.  Mars s Merkúrom ti zas prinášajú odvahu hovoriť o sebe, o svojich zručnostiach, prezentovať svetu svoju silu, šikovnosť, kreativitu. Máš ešte jednu danosť, o ktorej už pravdepodobne vieš. Veľakrát si „bútľavou vŕbou“ pre ostatných. V tejto pozícii je pre teba dôležité, aby si ostal vo svojom strede, to znamená, aby si nešiel do ľútosti, prípadne bezmocnosti, ale vždy so súcitom vypočul toho, kto ťa potrebuje. Aby si bol srdcom, ktoré miluje, aby si bol ušami, ktoré počúvajú a počujú. Vôbec nič nepotrebuješ hovoriť či radiť, stačí len byť. Byť vo svojom srdci a v súcite s ostatnými. Spln bude 20.10. v Baranovi a v tento deň je aj Deň stromov. Možno je čas ešte užiť jesennú prírodu, harmonizovať dušu najprirodzenejším spôsobom – pobytom v lese, na lúkach, pri vode. Možno ťa spln postrčí aj k moru a za hranice všedných dní. Októbrové potešenie: Potrebuješ nájsť rovnováhu vo svojom srdci? Siahni po zelenej farbe.   

Škorpión – Slnko je v tvojom znamení od 23. októbra do 22. novembra 2021, škorpiónske dni však nájdeš v každom mesiaci. V októbri to budú dni 8. a 9.10. a pripomeniem, že Škorpión ovplyvňuje pohlavné a vylučovacie orgány, močový mechúr, konečník a sexualitu. Teda v škorpiónskch dňoch sa zameraj na tieto časti tela. Podpor ich spôsobom, ktorý ti najviac vyhovuje: masáže, kúpele, vonné olejčeky, teplé a suché zábaly, milovanie plné nehy... Pridaj aj čosi naviac. Ospravedlnenie a odpustenie. Ospravedlň sa v duchu alebo nahlas sexuálnym partnerom, ktorým si mohol vedome alebo nevedome ublížiť. Popros o odpustenie. Odpusť aj ty. Uvoľni napätie zo všetkých vzťahov naprieč životmi, napríklad aj tak, že si uvedomíš svoje milujúce srdce a od neho necháš tiecť svetelný prúd lásky smerom ku všetkým partnerom vo všetkých životoch. Podporí ťa aj nov, ktorý bol ešte pred tvojimi škorpiónskymi dňami 6.10., a to vo Váchach. Váhy sú o vzťahoch a hodnotách srdca. Vidíš, ako všetko so všetkým súvisí? V októbri vo vzťahoch môže byť aj téma vernosti a odhalenie niečoho, čo skrývaš. V hre je totiž Pluto, tvoja osobná planéta, s Merkúrom. Môže ísť o hlboké rodové tajomstvo, ale i tvoje osobné. K téme vernosti – veľká téma, preskúmaj ju. Zisti tiež, ako a či si verný sám sebe, kde a kedy seba opúšťaš. Opúšťanie môže byť spojené so závislosťami. Spln bude 20.10. v Baranovi. Ohnivý spln. Zvládnutý podporuje úspech, hviezdy požehnávajú, nezvládnutý zaváňa napätím a nespokojnosťou. Októbrové potešenie: Potrebuješ sa uzemniť? Obklop sa červenou farbou, vyživí ťa.

Strelec - Slnko je v tvojom znamení od 22. novembra do 21. decembra 2021, strelecké dni však nájdeš v každom mesiaci. V  októbri to budú dni 10. a 11.10. a možno ti prinesú túlavé topánky či sedemmíľové čižmy. Obúvaj a choď, svet sa ti otvoril. Ak sa rozhodneš ostať doma, svet je otvorený aj iným spôsobom. Prichádzajú nové možnosti, noví ľudia, nová spoločnosť. Si dieťa šťasteny a tento mesiac sa na teba aj hviezdy usmievajú. Čokoľvek však začneš robiť, rob čisto, transparentne, s plným nasadením. O Strelcoch sa občas hovorí, že sú diplomati. Zabudni. Konať diplomaticky totiž znamená opatrne a vyhýbavo. Za vyhýbavo si dosať manipulatívne, aby si ty mal prospech z činnosti a dôsledok nenechá na seba dlho čakať. Tadiaľto cesta nevedie. Teda – môže viesť, ale cez bolesť a utrpenie.  Nov bude 6.10. vo Váchach. Váhy sú o vzťahoch a hodnotách srdca, nad nimi bdie láskavosť v správnom priestore. Ak však dáš nad srdce iné hodnoty, napríklad aj slobodu, pravdu, rodinu, bez láskavosti všetky dýchajú chladom. Takže nov a vzťahy: je dôležité momentálne nájsť rovnováhu medzi úspešnou prácou a časom so svojimi blízkymi. Zvoľ si systém, priority a potom dodržuj dohody. Aj tie sám so sebou, lebo ich porušovaním zneisťuješ seba, svoje vnútro a ak máš deti či vnúčatá, ukazuješ, že všetko sa dá porušiť, obísť, oklamať, zmanipulovať. Pripomínam – máš úspešné obdobie, drž  ho v pokojnom plynutí. Spln bude 20.10. v Baranovi a ty môžeš hviezdiť v spoločnosti.  Októbrové potešenie: Potrebuješ podporiť komunikáciu? Obklop sa tyrkysovou farbou.      

Kozorožec – Slnko je v tvojom znamení do 19. januára 2021 a potom ešte od 21. decembra 2021, kozorožie dni však nájdeš v každom mesiaci. V októbri to budú dni 12.a 13.10. a ty si v nich dopraj uvoľnenie, spontánnosť. Ak máš deti, venuj im teraz svoj čas cez spoločné zážitky. Nov bude 6.10. vo Váchach, teda znovu najmä o vzťahoch. V hre je aj Saturn, ktorý ti otvára cestu, takže plnou parou pred. Ak máš inšpiratívne nápady, ak chceš začať nové projekty, teraz je čas. Podmienkou však je nepochybovať. Pochybnosti o projektoch či sebapochybnosť zneisťujú výsledok, ale aj tvoju dušu. Nové projekty sa môžu týkať práce, ale aj bývania, domova, domu, nehnuteľností. Mnohé záležitosti teraz pôjdu ľahšie, takže ak si niečo doteraz odkladal, že nemáš silu, že nemáš čas, že nemáš energiu... skús sa nadýchnuť a vykročiť. Keďže máš rád plné bruško a dostatok jedla, pripomínam, že 16.10. je Deň chleba a výživy. Môžeš si urobiť malý ďakovný rituál na hojnosť a poživeň. Spln bude 20.10. v Baranovi, ktorý dohliada na akčnosť. V jeho svetle sa pozri, ktoré aktivity už stratili zmysel a ktoré ešte potrebujú tvoju plnú pozornosť. Urob si bilanciu toho, čo potrebuješ urobiť. Zapoj nielen rozum, ale aj intuícia ti teraz pôjde viac ako inokedy. Pohraj sa s ňou, dôveruj jej. Ak málo dôveruješ svojej intuícii, skús niektoré cvičenia na jej posilnenie. Internet pošepká, ja doplním, že intuíciu podporujú aj predklonové cvičenia. Októbrové potešenie: Potrebuješ podporiť svoju intuíciu? Obklop sa indigovou farbou, skús meditáciu na Lunu.   

Vodnár – Slnko je v tvojom znamení od 19. januára do 18. februára 2021, vodnárske dni však nájdeš v každom mesiaci. V októbri to budú dni 14., 15. a 16.10. Sú vhodné na stíšenie a bilancovanie. Pozri sa najmä, ako to máš s finančnou hojnosťou, či peniaze prúdia, alebo či žiješ na dlh. Hovorí sa, že ak si užitočný pre svet, hojnosť prichádza. Ako si teda užitočný pre svet či svoje okolie? Ak strádaš, pozri, kde a ako si hojnosť blokuješ. Pokojne to môže byť aj neúctou k peniazom, zľahčovaním materiálnej stránky žitia, vysmievaním sa bohatstvu. Ako to máš vo vzťahu k rodičom a k rodu? Vážiš si svojich predkov, s rešpektom k nim pristupuješ? Tvoj vzťah k predkom totiž ukazuje i to, či a ako ťa rod vyživuje a či žiješ v hojnosti.  Nov bude 6.10. vo Váchach. Posvieti si na vzťahy u teba celkom pekne, takže môžeš žiariť a užívať si lásku, pohodu a pozornosť vo vzťahu. Čo dostaneš, to pošli ďalej. Sám rozdávaj pozornosť, buď vnímavým poslucháčom, empatickým spolubesedníkom. Empatia súvisí s otvoreným súcitným srdcom, strata energie s ľútostivým srdcom. Spln bude 20.10. v Baranovi a posvieti si na akcieschopnosť, pohyb, otvorenosť novým možnostiam. Nečakaj však, že svet sa ti položí k nohám, ty poď do akcie, rozhýb sa, buď akčným Vodnárom. Je čas. Pripomínam, že na spln je aj Deň stromov a keďže tebe hnedá farba prislúcha, prejav úctu aj živej prírode, zemi, stromom. Vybehni do prírody a pozdrav ju. Októbrové potešenie: Potrebuješ sa uzemniť, spojiť so zemou? Obklop sa hnedou farbou.

Ryby -  Slnko je v tvojom znamení od 18. februára do 20. marca 2021, rybie dni však nájdeš v každom mesiaci. V októbri to budú 17. a 18.10., venuj ich zdravej výžive a zdravému životnému štýlu. Samozrejme, bez nátlaku. Zvládneš to, ak sa psychicky dopredu na ne pripravíš. Oznámiš sám sebe, že dva októbrové dni budú venované tvojmu zdraviu bez závislostí na sladkom, slanom, čokoládovom či alkoholickom...  Môžeš sa na svoje rybie dni nastaviť už počas novu, ktorý bude 6.10. vo Váchach. Váhy sú totiž nielen o vzťahoch, ale aj o rovnováhe a vnútornom pokoji. Ak nevieš udržať v sebe harmóniu, rovnováhu, obklop sa ľuďmi, ktorí to vedia. Nechaj sa inšpirovať, nadýchaj sa ich prítomnosti. Sám totiž o sebe isto vieš, že vnímaš energie iných a nechávaš sa ľahko nimi ovplyvňovať. Nechaj sa teda ovplyvniť pozitívne. Rovnako pozitívne pôsobí aj pobyt v prírode. Pestrofarebnosť, ktorú vidíš v jesenných lesoch, prenes aj do svojho života. Naplň ho farbami, zážitkami, s odvahou vykroč aj z komfortnej zóny. Nechce sa ti do niečoho? Nádych, výdych a poďme do akcie. Pohyb, akčnosť ťa udržuje v priestore životaschopnosti. Sám vieš, ako ľahko sa dokážeš opustiť, ľutovať, upadať do pocitov obete. Urob teraz krok vpred. Pripraveným šťastie praje a ty hybnosť oceníš najmä na spln, ktorý bude 20.10. v Baranovi. Prinesie ti akčnejšie dni, mentálne i fyzicky. Viac uvažovania, zvažovania, nových nápadov, viac fyzického pohybu. Keďže na spln je aj Deň stromov, spoj pohyb s prírodou.  Októbrové potešenie: Potrebuješ sa nacítiť na svoje srdce a jeho kvality? Obklop sa ružovou farbou.

    

 

 

 

Vyhľadávanie

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.