Pozývame Vás na jedinečné podujatie - premiéru argentínskeho filmu Zakázané vzdelávanie v slovenskom znení, ktoré sa bude konať v sobotu 1.6.2024 v Bratislave.
Film hovorí o aktuálnych problémoch súčasného vzdelávacieho systému a akútnej potrebe obratu vo vzdelávaní.
Po premietnutí filmu bude nasledovať panelová diskusia so slovenskými a českými expertmi a so zakladateľmi EDUvolúcie, unikátneho projektu vzdelávacieho systému, ktorá je organizátorom podujatia.
V rámci diskusie budete môcť položiť otázky takým odborníkom, ako sú:
Prof.PhDr. Miron Zelina
Prof. PhDr. Karel Rýdl
PhDr. Karel Kostka
Mgr. Miroslav Sopko
Mgr.Anton Adamčík
Podporiť tento unikátny projekt môžete:
♡ kúpou vstupenky na živé podujatie alebo online podujatie,
♡♡ kúpou VIP vstupenky spojenej so záverečnou recepciou a stretnutím s protagonistami panelu a ďalšími inovátormi vzdelávania),
♡♡♡ príspevkom, vďaka ktorému sa môžete stať Partnerom, Hlavným partnerom alebo Generálnym partnerom podujatia.
Akciou vás ako moderátorka prevedie študentka učiteľstva akademických predmetov Alexandra Slava Mudra.
Je mi cťou, že ako členka tímu EDUvolúcie môžem sprevádzať panelovou diskusiou.
Link na web stránku podujatia: