Sidebar

Zoznam článkov na Advaita.sk

Ako ste zareagovali Vy, Vaše vnútro na naše rozprávanie o sile smrti v 35. časti cyklu K prameňom etikoterapie? Mnohí z Vás sa ozvali s otázkami k tejto téme, a tak sme sa rozhodli ešte jeden náš rozhovor venovať životu v súvislostiach s jeho pozemským ukončením, so smrťou.

Pozývame teda všetkých, ktorí sú pripravení pozrieť sa znovu cez naše rozprávanie o živote a smrti, na premiérový večer

           v stredu 30. marca 2022 od 20. hodiny

V časti EŠTE O SMRTI budeme hovoriť v exkluzívnom tridsaťminútovom rozhovore v 36. pokračovaní cyklu K prameňom etikoterapie a budeme odpovedať najmä na Vaše otázky. Aké okruhy ste zvolili? Napríklad:

 • Zaujalo Vás v 35. našom rozhovore o sile smrti rozprávanie o vedomom zomieraní a v tejto súvislosti sa pýtate, či smrť v spánku je dobrou smrťou, pretože často počúvate, že zomrieť v spánku je to najlepšie...
 • S vedomím zomieraním súvisela aj ďalšia úvaha, a to: aký vplyv majú utišujúce tabletky či infúzie na proces zomierania, na odchod duše...
 • Jednou z tém, ktorej ste sa v spätnej väzbe dotkli, bola aj spoveď pred smrťou,  a tak i my rozvinieme na túto tému rozhovor a pozrieme sa na to, čo je zmyslom spovedi s kňazom či bez kňaza...
 • V minulom rozhovore o smrti sme hovorili o tom,  že ako žijeme, tak umierame, teda celým životom rozhodujeme o tom, či bude náš odchod na druhý breh plynulou či kostrbatou cestou. Prečo sa potom hovorí, že v poslednej sekunde môžeme zmeniť to, ako umrieme a aký vplyv takýto odchod má na dušu...
 • O čom hovorí dobrovoľný odchod zo sveta samovraždou... môžeme hovoriť aj o nevedomej samovražde, napríklad cez zlozvyky (fajčenie, alkohol...)
 • V časti Sila smrti sme hovorili aj o nenávisti a vtedy zaznela veta: ... odchádzame na následky svojej vlastnej nenávisti... aj v tomto prípade hovoríme o nevedomej samovražde?
 • Zomierame so svojimi blízkymi, keď lipneme na nich, na ich životoch?... keď po ich smrti hovoríme, ako „strašne“ nám chýbajú?...
 • ... a budeme rozprávať o všetkom, čo nám náš spoločný čas prinesie...

Ak chcete aj vy položiť svoju otázku či dať nám spätnú väzbu, nech sa páči, píšte na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Rozhovor vysielame v premiére na kanáli YouTube, konto Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk

Tešíme sa na spoločné chvíle.

S láskou VladimíR a SaritA

Pozývame všetkých, ktorí sú pripravení pozrieť sa na ďalšiu silu, ktorú často zatláčame do tieňa a o ktorej hovoríme, že je morbídna a – radšej mi o nej nevrav. Ide o najsilnejšiu osobnú transformáciu, ide o smrť a jej silu.

My o nej chceme hovoriť v exkluzívnom tridsaťminútovom rozhovore, lebo vieme, aké je dôležité byť v živote vo svojej správnej sile ženy a správnej sile muža, aby sme v správnom nastavení prijali silu smrti. Takže Sila smrti je  ďalšou témou mužsko-ženských rozhovoroch nás dvoch, ktorých etikoterapie veľmi baví. Ide o tridsiate piate stretnutie z cyklu K prameňom etikoterapie a premiérovo môžete rozhovor sledovať

           v stredu 23. marca 2022 od 20. hodiny

Rozhovorom pokračujeme v téme sily človeka, teraz však bude na „muške“ sila smrti, ale i dary, ktoré nám smrť prináša, a tak nás čakajú aj odpovede na otázky:

 • Keď hovoríme o silnom mužovi a silnej žene, ide o rovnakú silu?
 • Byť správnym mužom, správnou ženou nám zaručuje, že správne prijmeme smrť?
 • Ako ovplyvňujú našu silu strachy? Najmä strach z bezmocnosti a smrti?
 • Objavuje sa strach zo smrti len na konci života alebo ho vnímame oveľa skôr?
 • Čo hovorí o nás to, keď zatláčame smrť  do tieňa, keď nechceme o nej ani počuť?
 • Môže byť smrť darom?  Božou milosťou?
 • Je darom len pre zomierajúceho či aj pre pozostalých?
 • Akú úlohu zohrávajú v našich životoch ľútosť, súcit, modlitba, meditácia práve v téme smrti?
 • V čom je teda sila smrti?

Ak chcete aj vy položiť svoju otázku či dať nám spätnú väzbu, nech sa páči, píšte na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Rozhovor vysielame v premiére na kanáli YouTube, konto Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk

Tešíme sa na spoločné chvíle.

S láskou VladimíR a SaritA

PRIRODZENÉ VODCOVSTVO – LEADERSHP zo série rozhovorov Zory Vypušťákovej a Vladimíra Červenáka týkajúci sa vodcovstva z pohľadu etikoterapie. Je vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie. Vysielame v premiére na kanáli YouTube Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk a www.priestorprezmenu.sk.

Streda 16. 03. 2022 o 20.00 v premiére.

Je to téma, ktorá súvisí nielen s aktuálnou spoločenskou situáciou, kedy sa mnohí zamýšľajú, akých máme lídrov, ale do určitej miery sa dotýka každého z nás – či už z pozície manažéra, lídra alebo človeka, ktorého tento líder vedie. Podobné sa totiž vzájomnepriťahuje, čo znamená, že ak cítime nespokojnosť so svojim lídrami, títo nám len zrkadlia to, v čom je ešte priestor zvýšiť si svoj potenciál. Lídri sú ľudia, ktorí nemajú len inteligenciu a schopnosti ľudí organizovať, ale sú jedineční v tom, že z vyššej úrovne dokážu reagovať na potreby seba a iných s víziou, kreativitou a pocitom jednoty s ľuďmi, ktorých vedú.

Dnešná téma : KONFLIKT

 • Konflikt ako prejav krízy
 • Ako vzniká konflikt, kde sú príčiny a zdroje konfliktov.
 • Čo môže urobiť jednotlivec, aby dokázal konflikt pochopiť.
 • Časté vnímanie našich osobností – život ako miesto, ktoré si treba vybojovať.
 • Vnútorný a vonkajší konflikt.
 • Negatívne emócie, ktoré počas konfliktu cítime – bezmocnosť, hnev, agresivita, strach...
 • Zúženie vedomia, napätie, prejavy tela, pocity ohrozenia.
 • Dopad narušených vzťahov na naše zdravie.
 • Polarizácia v konflikte – víťaz a porazený, obeť a tyran.
 • Čo môže urobiť líder, aby medzi stranami konfliktu nevytváral polarizáciu.
 • Ako môže líder udržať celok, rozvíjanie zručností – porozumenie do hĺbky.
 • Pohľad z nadhľadu – záleží na celku, nie na posilnení jednej bojujúcej strany.
 • Rešpekt a úcta voči druhému.
 • Ako prevziať zodpovednosť za vzniknutú situáciu.
 • Prijatie, uvedomenie, predýchanie, zameranie pozornosti na rozhodnutie konať inak.
 • Prítomný okamih, vďačnosť za našich „učiteľov“, transformácia konfliktu.
 • Mediácia v tímoch.
 • Spolupráca – čo nás spája, spolu objaviť nové dimenzie života.
 • Zmena paradigmy – opustiť boj a ničenie, zamerať sa vedome na tvorbu, spoluprácu a hojnosť.

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.

ZRKADLO MUŽA, pravidelný unikátny 30-minútový rozhovor dvoch mužov na báze otázok a odpovedí na horúce témy týkajúce sa mužov, otcov, synov z pohľadu Etikoterapie, vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie.

Naživo vysielame mesačne, rozhovor vedú JOZEF MIHALIŠIN a VLADIMÍR ČERVENÁK.

Vysielame NAŽIVO na kanály YouTube, konto Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk.

Otázky a námety na rozhovor môžete písať na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Streda 9. marec 2022 o 20:00

Témou rozhovoru Zrkadla muža č. 30 búdú tieto okruhy otázok:

Témou rozhovoru Zrkadla muža č. 30 bude:

- ako sa rozpoznať, čo sa deje v krize, keď nás je chaos?

- ako ostať v súcite, empatii a udržať sa v strede, keď všade okolo nás a v nás je hnev, strach a zmätok

- kedy pomáhať, kedy nie a komu?

- Archetyp otca v rodine, štáte a jeho polohy

- čo je cenzúra a čo sú hranice agresii

- sloboda a zodpovednosť alebo totalita a útlak

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.

Zora VYPUŠŤÁKOVÁ

Abstrakt

Účelom tejto práce je poukázať na to, ako koučing a etikoterapia ako doplnkové metódy dokážu byť prínosné v procese mediácie a v rámci komparácie spomenúť ich spoločné črty a rozdiely. Koučing a etikoterapia sú nástrojom k odstráneniu intrapersonálneho konfliktu v prípade, ak je prekážkou konsenzu, ktorý je základom pre uzavretie dohody o mediácii.

Úvod

Mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov je použiteľná v ktorejkoľvek fáze konfliktu a v rôznych oblastiach života. Z hľadiska definície konfliktu sú mediáciou riešiteľné primárne interpersonálne konflikty. Pri intrapersonálnych konfliktoch, ktoré však často vyústia do konfliktu dvoch alebo viacerých strán, je možné pomôcť si koučingom, etikoterapiou, prípadne inými metódami. Alebo inak povedané, nie je možné trvale vyriešiť konflikt viacerých strán, ak si jedna z nich nesie v sebe svoj vnútorný konflikt. Kým koučing je medzinárodne uznaná metóda, v súčasnosti na území Slovenskej republiky certifikovaná ako vzdelávací kurz akreditovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, etikoterapia ako fenomén Česko – Slovenska nie je natoľko rozšírená napriek jej prvotnému zadefinovaniu pred vyše sto rokmi jej zakladateľom MUDr. Ctiborom Bezděkom a postupnému šíreniu najmä lekármi celostnej medicíny, ako aj školami etikoterapie. Jej význam však postupne preniká do medicíny a psychológie a má veľkú budúcnosť, začína sa vyučovať na lekárskych fakultách v Českej republike, či už v rámci predmetu psychosomatika alebo iných súvisiacich predmetov. Cieľom tejto práce je poukázať na význam mediácie ako metódy riešenia konfliktov, možnosti použitia ďalších doplnkových metód ako sú koučing a etikoterapia a ich vzájomná komparácia za účelom pochopenia spoločných prvkov, ako aj rozdielov, ktoré ich od seba odlišujú.

Mediácia

Mediácia je založená na prístupe zmierlivého riešenia konfliktov, smerujúceho k dohode za účasti nestrannej a neutrálnej osoby. Napriek teoretickému ukotveniu role mediátora cez jeho zákonnú definíciu a špecifikovania fáz, postupov a techník, nie je ako taká regulovaná právnym predpisom. Ako metóda je v procese vývoja, rovnako aj jej teoretická koncepcia.

 

Čítať ďalej: Koučing a etikoterapia ako doplnkové metódy mediácie

Jedno telo, mnoho podôb – má v sebe každý z nás. Na objavnú cestu do farebného sveta svojej duše a života, rolí, ktoré v ňom má, nás v tejto chvíli pozýva Vladimír Červenák... Zo srdca za tento odvážny a inšpiratívny krok ďakuje redakcia mesačníka Vitalita

1. Som ten, kto sOM

Večná, nekonečná kmitajúca frekvencia energie, ktorú  počuť i vidieť, som zvuk (AUM) i Svetlo súčasne, Dva v Jednom, Jedno v Mnohom.

2. Som Existencia, Vedomie

Som malé vo veľkom a veľké v malom, pozorovateľ, pozorovaný i proces pozorovania.

Viem, že sOM, a tak sOM. Vedomé vedomie ukotvené vo vedomí, v jednote so Zdrojom.

Čítať ďalej: Kto som? Vladimír Červenák

 

Jedno telo, mnoho podôb – má v sebe každý z nás. Na objavnú cestu do farebného sveta svojej duše a života, rolí, ktoré v ňom má, nás v tejto chvíli pozýva  DagmaRA Sarita Poliaková. Zo srdca za tento odvážny a inšpiratívny krok ďakuje redakcia mesačníka Vitalita.

1.  DagmaRA Sarita v súčasnosti

Prvé moje meno nesie oheň, svetlo, Slnko v sebe a  odkaz, že meno mi vybrala maminka podľa českej kráľovnej Dagmar, ktorá priniesla severským národom mier. Druhé moje meno nesie v sebe živel vody. Znamená prameň, pohyb, občerstvenie pri studničke. Oheň a voda. Aktívny a pasívny aspekt. Mužský a ženský princíp v rovnováhe v nás.  DagmaRA Sarita, duša, ktorá má momentálne toto meno.

Čítať ďalej: Kto som? DagmaRA Sarita Poliaková

Baran. Vieš, že každý deň v týždni má svojho vládcu v niektorej planéte? Pondelku vládne Luna, utorku Mars, strede Merkúr, štvrtku Jupiter, piatku Venuša, sobote Saturn, nedeli Slnko. Toto poznanie ti dáva obrovské možnosti v súlade s tvojou baraňou energiou konať. Ak si napríklad bojovný Baran, na tvojom mieste by som si na utorok naplánovala pokojný deň, lebo inak ľahko tasíš meč. Ako môže vyzerať v súvislostiach niekoľkých astroinformáciách marcový nov? Bude v stredu 2.3. o 18.34 v Rybách. Streda-Merkúr-nov-Ryby plus ty Baran dávajú predpoklad, že môžeš viac ako inokedy filozofovať, prípadne rozoberať nejaké spirituálne témy a svoj názor tlačiť ostatným. Keď toto vieš, môžeš sa zariadiť inak: nastav sa na počúvanie, ktoré je tiež jednou kvalitou Merkúra. Pozorne počúvaj, čo hovoria tvoji najbližší, ale i spolupracovníci. V ich slovách je veľa informácií o nich samých a tieto slová sú aj tvojím zrkadlom.

 

Čítať ďalej: HOROskopy na marec 2022

Sila muža, pravidelný unikátny 30-minútový rozhovor dvoch mužov na báze otázok a odpovedí na horúce témy týkajúce sa mužov, otcov, synov z pohľadu Etikoterapie, vysielaný v rámci cyklu K prameňom etikoterapie.

Naživo vysielame každú tretiu stredu, rozhovor vedú VLADIMÍR TĹČIK a VLADIMÍR ČERVENÁK.

Vysielame v premiére na kanály YouTube, konto Vladimír Červenák a tiež na www.advaita.sk.

Otázky a námety na rozhovor môžete písať na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pravda alebo zrada? 

Streda 2. marca 2022 o 20:00

Okruh tém 16. časti

Téma dnešného rozhovoru:
Život nám dáva (ukazuje) pravdu cez zradu.
Čo pre teba znamená zrada ?
Kedy sa cítim zradený ?
Aké pocity zažívam, čo sa so mnou vtedy deje ?
V čom je rozdiel, keď som zradený alebo som zradil ?
Môžem zrádzať sám seba ?
Kto a prečo zažíva zradu ?
Muž a žena -kedy sa to preklápa, keď začnem muž vnímať zradu u nej alebo žena u neho ?

Podporte nás, prosím, odberom, budete informovaní o nových videách na našom kanáli.

Text o jemnom plynutí času a priestoru vznikol na základe inšpirácii z ranných sáng, a tak sa poďme v úvahách Vladka Červenáka pozrieť  aj na vzťah k sebe samému. Si sám, keď si sám? Kedy si vedomou bytosťou? Môžeš slúžiť v pekle? Ako sa rodí svetlo v tebe? Ako to máš ty? Nech sa páči, úvahy o tom všetkom sú tu:

Kedy si v najlepšej spoločnosti?

Kto si? Aké je pre teba byť nič? Aké je pre teba byť v spoločnosti nikoho, ničoho? Si smutný, keď si s nikým, s ničím? Cítiš sa niekedy osamelo, keď si sám s nikým, s ničím?

Keď pocity smútku prichádzajú, nie si v tej chvíli v najlepšej spoločnosti. Neuvedomuješ si, kto si. Stratíš vedomie. Upadneš do nevedomosti, zabudneš, kto si. Dôsledkom tohto stavu je smútok. Posúvaš sa do priestoru nevedomia, odporu. Príde odpor – nechcem byť sám. Na fyzickej úrovni v tej chvíli môžeš cítiť meridián, ktorý sa uzavrel. Stačí, že niečo nechceš a meridián je blokovaný. Dá sa tomuto predísť. Ako? Zjemniť pozornosť. Stále treba držať pozornosť na priestor. Uvedomovať si vnútorný priestor.

Byť v najlepšej spoločnosti seba samého znamená byť v spojení, byť jedno. Keď si jedno, si v najlepšej spoločnosti, lebo nie ste dvaja. Nie je boh a ty, nie ty - opustený. Nie. Keď si sám, si v najlepšej spoločnosti. Vtedy máš absolútne šancu, aby si vytvoril  najlepšiu spoločnosť tým, že dáš sebe pozornosť. Pozornosť je to najcennejšie, čo človek človeku môže dať, lebo dáva seba. Keď ty sa dáš, odovzdáš sebe samému, vtedy sa môžeš ocitnúť v tej najlepšej spoločnosti.

Čítať ďalej: Ako ostať v jemnom plynutí času a priestoru

Vyhľadávanie

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.