Sidebar

Aktuálne podujatia

Dostávam otázky pre koho je tento náročný seminár určený?

Nuž pre každého, kto už aspoň v základoch ovláda etikoterapeutické zručnosti, ako ich cvičíme v škole Advaita.

Ale obzvlášť pre tých, čo cítia, že téma smrti je pre nich tabu, boja sa jej a zvlášť obzvlášť pre tých čo sa neustále, akoby celý život s témou smrti stretávajú, dotýka sa ich. Ak má niekto čiernu lunu v dome smrti, je to jeho životná téma, potom nevenovať jej pozornosť by mohlo znamenať fatálne zlyhanie. Téma sa takému človeku neustále pripomína. V našej kultúre ani netušíme, ako dôležitým momentom v našom živote smrť je, ako veľa zaleží na tom, akým spôsobom svoje telo opustíme. Otvoriť vedomie téme smrti znamená oveľa hlbšie porozumieť životu a existencii.

 

Ľudia prichádzajú a odchádzajú, pobehujú a tancujú, a nikdy ani slovo o smrti. Dobre, ale keď smrť skutočne znenazdajky príde k nim, ich ženám, ich deťom, ich priateľom a zastihne ich nepripravených, aká búrka vášní ich zdolá, koľko plaču, aká zlosť, aké zúfalstvo! ... Aby sme pripravili smrť o jej najvyššiu výhodu proti nám, začnime voliť cestu presne opačnú k tej obvyklej. Pripravme smrť o jej cudzosť, navštevujme ju, zvykajme si na ňu, nemajme na mysli nič častejšie než smrť ... Nevieme, kde na nás smrť čaká, preto ju očakávajme všade. Cvičiť sa v smrti, znamená cvičiť sa v slobode. Človek, ktorý sa naučil umierať, odnaučil sa byť otrokom.
Sogjal Rinpoche

Thajsko 2019  

Bránou smrti  za rozpoznaním hlbokej pravdy o sebe samom.
 

Ako správne žiť, aby sme mohli správne zomrieť?


Je čas na prihlášky, už objednávame letenky.  letenky bude možné stornovať za 90€ stornopoplatok do septembra.

 

Ak sa cheš naučiť porozumieť smrti, spracovať strach zo smrti, ktorý si nesieme v génoch, po mnohých skúsenostiach, naučiť sa, ako správne žiť, aby sme mohli správne zomrieť, potom sa rozhodi a podpor zámerom a poď s nami. Tento seminár je výnimočná transformačná cesta za poznaním najhlbších príčin toho, ako žijeme svoj život. Získaš osobnú skúsenosť vnútorného spojenia.

Netušeným ved´ľajším efektom  minulého pobytu bolo, že sa vytrvorili tak silné priateľské väzby, že sa účastníci majú potrebu spomntánne stretávať a organizujú spoločné podujatia Thajskej sangy:-)

Škola etikoterapie Advaita usporiada 2. jedinečný seminár za sebapoznaním v Thajsku  
 
V dňoch 6. - 29. januára 2019 (21 nocí). Do hlbín duše za svetlom sebapoznania.
Seminár je určený výhradne pre  žiakov  a absolventov školy etikoterapie - Advaita.
 
Jeho cieľom je praktická aplikácia  poznatkov zo školy a nácvik a prehĺbenie znalosti, zručností a ich  vpísanie do bunkovej pamäte.  Už niekoľkohodinový zážitok celistvosti  sa trvalo zapisuje   v pamäti buniek.  Celistvosť zažívaná 21 dní znamená trvalú zmenu, ukončenie toxických vzorcov a ukotvenie v CUNA.
Koreňom strachu je strach zo smrti. Hlbinná etikoterapia ide za hranicu nášho fyzického bytia. V hĺbkach duše rozpoznáva podstatu toho, kým sme. Je prejavom šialenstva myslieť si, že je jedno, ako žijeme, ale  dobre zomrieme. Preto budeme skúmať príčiny nášho strachu zo smrti.  Bádať po minulých skúsenostiach, ktoré nás dodnes ovplyvňujú a riadia naše myslenie i konanie. Blokujú prežívanie dôvery, radosti a sily.
 
Sebauvedomenie Vedomia v nás, pochopenie hlbších súvislostí života, zákonov a zákonitostí energie, ktorej sme  súčasťou a zážitok  spojenia v skupine účastníkov je cieľom intenzívneho zážitkového, sebapoznávacieho seminára.
Počas 21 dní budeme zažívať vzájomné vzťahy na princípe priateľstva, čo je najvyššia úroveň lásky vo vzťahu.  Budeme sa učiť navzájom sa počúvať, navzájom si porozumieť. Najvyššia úroveň spojenia v komunikácii je porozumenie. Posunieme sa v 9. etikoteraputických zručnostiach tak, že zažijeme v tele hlboký pocit celistvosti, úplnosti, naplnenia - advaitu. Vnútorné zjednotenie prinesie harmóniu vo vonkajšom svete. Takto sme to zažili  na seminári Thajsko 2017. Posunieme sa ďalej. Upevníme  schopnosť cítiť pocit celistvosti a kedykoľvek ho obnoviť a zažívať.
 
Podľa Tibetského buddhizmu tak, ako sa to píše v Tibetskej knihe mŕtvych, je veľký dôraz kladený na správne prežitý život. Iba taký môže vyústiť v správnu smrť. Smrť vníma ako bránu, ktorou, ak prejdeme správne, neupadneme do vleku karmických dôsledkov reťazca príčin a následkov. Udržíme si bdelé vedomie, naša cesta vyústi do osvietenia, pokoja, rozvinutia plného Sebauvedomenia. Alebo ak sa rozhodneme ešte narodiť vo fyzickom tele, rozhodujeme sa vedomo pre naplnený život s vedomým cieľom. 
 
Naopak, nesprávne prežitý život, plný negatívnych pocitov, vedie k strate vedomia a opätovnému zrodeniu v Sansáre, kolobehu útrpných životov, plných utrpenia. Príčinou utrpenia je nevedomosť. Prejsť bránou smrti správne vyžaduje vedomý zámer tento cieľ uskutočniť. Ukončiť všetky neukončenia, s ktorými sme do života prišli.  
 
"Kto zomrie, kým zomrie, ten nezomrie, keď zomrie."
 
Ako správne žiť, aby sme mohli správne zomrieť?
 • Odpustiť sebe aj ostatným, vyčistiť si dušu.
 • Porozumieť životu, porozumieť programom, ktoré sme si do života priniesli a ktoré často žijú naše životy.
 • Prijať smrť ako finále a cieľ života.
 • Naučiť sa ukončovať neukončenia, ktoré sú prekážkou v žití v celistvosti.
 • Rozpamätať sa a porozumieť dôležitým momentom  z osobnej minulosti.
 • Vyčistiť a ukončiť nedôveru v život a strach zo smrti.
 • Naučiť spievať pieseň svojho života. 
 • Naučiť sa cítiť a prejavovať RAdosť.
 • Vytvoriť  si návyk pohrúžiť sa do svojho vnútra a meditovať. 
 • Objaviť pocit celistvosti a naplnenia  a vytvoriť v sebe priestor Advaity (nie-dvojnosti).
 • Zažiť fyzický pocit spojenia, naplnenia.

Program:

06.1.2019 Večerný odlet z Viedne do Bangkoku
07.1.2019 Prílet do Bangkoku, na letisko Suwanabhumi, Privítanie skupiny slovenským sprievodcom Privátny transfer do hotela RiverSide Hotel v Bangkoku Nocľah v hoteli RiverSide http://riversidebangkok.com/en/
08.1.2019 Raňajky v hoteli Celodenná prehliadka Bangkoku s českým sprievodcom, vstupmi do chrámov a bufetovým obedom Večera na lodi formou bufetových stolov s českým sprievodcom Nocľah v hoteli RiverSide v Bangkoku
09.1.2019 Raňajky v hoteli Privátny transfer z Bangkoku do provincie Trat – lodný prístav Nalodenie sa na rýchloloď a následná plavba na ostrov Koh Kood Po príchode na ostrov transfer do rezortu Neverland Resort Nocľah v hoteli Neverland Resort www.neverlandresort.com
10.- 23.1.2019 Pobyt na ostrove Koh Kood, program seminára (15 dní)
24.1.2019 Raňajky v rezorte Transfer do prístavu Nalodenie sa a krátka plavba ( cca 1h. ) na ostrov Koh Chang. Po príchode na ostrov transfer do hotela  Koh Chang Lagoon Resort. Nocľah v hoteli e Koh Chang Lagoon Resort 
25.- 27.1.2019 Pobyt na ostrove Koh Chang,  program seminára (3 dni)
28.1.2019 Check out z rezortu Privátny transfer na letisko v Bangkoku vrátane prepravy trajektom
29.1.2019 Nočný let z Bangkoku do Viedne (priamy let bez medzipristátia) Prílet do Viedne a koniec programu: 
 
Zmluvné služby počas pobytu, vrátane prepravy zabezpečuje CA UNITRAVEL, s.r.o. Po zaslaní prihlášky obdržíte pokyny na komunikáciu s CA, kde si dohodnete zmluvné podmienky podľa typu ubytovania.
 
Preprava: Upresníme.
 Strava: Stravu si zabezpečuje každý sám. (Obedy a večere.) V cene pobytu je  strava počas výletu - prehliadky Bangkoku formou bufetu, obed aj večera.  V cene pobytu sú raňajky v Hoteli RiverSide. Strava je v Thajsku chutná a cenovo dostupná. 
 
 
 
Ubytovanie: RiverSide Hotel Bangkok / Neverland Resort Koh Kood /  Koh Chang Lagoon Resort BALÍK THAJSKO : Možnosť výberu v 4 kategoriách: (pozri foto)  
A : Neverland Resort – bungalov river view (2 osoby)
B : Neverland Resort – bungalov garden room   (2 osoby)
C : Neverland Resort – bungalov seabreeze  (2 osoby)
D : Neverland Resort – bungalov seabreeze  (1 osoba)
 
Počet izieb:
5x - bungalov river view
4x - bungalov garden room
4x - bungalov seabreeze 
 
CENOVÁ KALKULÁCIA 
 
Služba
Balík A
Balík B
Balík C
Balík D
Letenka – skupinový tarif
320.- €
320.- €
320.- €
320.- €
Letiskové poplatky ( aktuálna cena) *
295.- €
295.- €
295.- €
295.- €
Poplatok za vystavenie letenky
15.- €
15.- €
15.- €
15.- €
Balík zájazd Thajsko **
909.- €
981.- €
1057.- €
1677.- €
Celkom na vrátane leteckej dopravy ***
1539.- €
1611.- €
1687.- €
2307.- €
 
Poznámky ku kalkulácii : * presná výška letiskových poplatkov bude vyčíslená ku dňu vystavenia leteniek cca 21 dní pred odletom, výška let. poplatkov sa môže zvýšiť ale aj znížiť v závislosti od kurzu USD a ceny leteckého benzínu ** cena zájazdu je kalkulovaná v aktuálnom menovom kurze EUR- ThB, prípadné zmeny kurzu môžu ovplyvniť cenu *** celková cena na osobu vrátane leteckej dopravy Cena nezahŕňa: Poistenie Ostatné osobné výdaje, stravu a nápoje (okrem tej, ktorá je uvedená v programe)
 
Foto:
River view 
 
 
 
 
Garden room
 
 
 
 
 
Seabreeze
 
 
 
 
Ďalšie fotky tu.
 
Cena seminára je  400,-€
 
Súčasťou seminára je naľaďovací prípravný víkendový seminár  14. - 16. 12. 2018 v Střílkach (ČR), účasť na ňom je podmienkou pre účasť na seminári v Thajsku.
Cena prípravného seminára je 150,-€ (vrátane ubytovania a stravy).
Rezervujte si však aj termín 7. - 9. 12.2018 ak by v termíne 14.-16.12 boli Strilky z dovodu medzinárodného seminára obsadené. Budeme to vedieť  v polovici novembra.
 
Prihlásiť sa na seminár je možné do naplnenia max kapacity 30 osôb. Po  zakúpení skupinových leteniek  je  možné , že dodatočne prihlásený pocestuje inou linkou.
 
Platobné a storno podmienky CA UNITRAVEL:
Cenová ponuka je kalkulovaná podľa aktuálneho / minimálneho počtu účastníkov 25 / počet izieb 16.
 
Cenová ponuka zahŕňa nasledovné služby :
 • Leteckú dopravu
 • 2 x ubytovanie v hoteli RiverSide Bangkok
 • Celodenná prehliadka Bangkoku s českým sprievodcom a  bufetovým obedom a vstupmi
 • Večeru na lodi s českým sprievodcom
 • Všetky autobusové transfery podľa programu
 • Všetky lodné transfery a lístky na trajekt podľa programu
 • 15 x ubytovanie v rezorte Neverland Resort Koh Kood s raňajkami - typ izby podľa výberu
 • 4 x ubytovanie v hoteli The Stage Koh Chang – typ izby podľa výberu
 • Služby slovenského/ českého sprievodcu v Thajsku
 
Dôležité upozornenia:
 • Pozor, pri platobnom styku vždy v poznámke uvádzajte vaše meno a kód Thay2019.
 • V prihláške uveďte číslo cestovného dokladu. Skontrolujte jeho platnosť, najmenej do  júna 2019!
 • V prihláške uveďte podobu mena, ako je zapísané v cestovnom doklade. Je to dôležité!
Po naplnení kapacity evidujeme prihlásených ako náhradníkov.
Úhrada zálohy  na seminár, 150€, do 31.10. 2018, doplatok na seminári v Střílkach.
Úhrada za letenky a služby Unitravel podľa zmluvných podmienok. 
Stornopoplatok v prípade zrušenia prihlášky na seminár  po 1.09. 2018 je vo výške uhradenej zálohy.
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS