Sidebar

Aktuálne podujatia

Vstúpili ste do dnešmého dňa z vedomia celistovsti? Uvedomujete si prepojenie so všetkým čo vytvára Váš svet? Kedy a ako ho vtvárate, Aký je váš postoj k Vášmu svetu?  Arogancia a Pokora sú opozitá.