Sidebar

Ponuka na spoluprácu

Ponúkam možnosť usporiadať cyklus prednášok spojených s besedou na tému

Základy etikoterapie vo vašom meste.

Predovšetkým na Slovensku alebo  v Čechách, najmä v krajských mestách.

Pokiaľ ste schopný organizátor, máte skúsenosti s organizovaním besied, prednášok, seminárov, alebo  viete o niekom, kto takéto podujatia organizuje, ponúkam niekoľko voľných  termínov  v roku 2016 a 2017 na usporiadannie cyklu stretnutí, prednášok s diskusiou : Základy etikoterapie.

Cyklus pozostáva  z 3  až 6  samostatných diskusných večerov v priebehu  1 až 2 rokov, teda 3 x do roka, v rozsahu cca 3 hodín. 

Témy stretnutí:

1. Úvod dpo etikoterapie ako sebapoznávacej metódy

2. Zdravie poškodzujúce emocie - emócie hnevu

3. Zdravie poškodzujúce  emócie - emócie smútku

4. Zdravie poškodzujúce emócie - emócie strachu

5.  Psychosomaticke príčiny ochorení, ako ich objaviť pomocou etikoterapie

6. Etikoterapia - archeológia duše, ako si osvojiť základné zručnosti s ňou pracovať.

Čítať ďalej...

Sám sebe lekárom, sebaliečenie etikoterapiou  22. - 27. september 2019 Střílky na Morave
 
Vyliečte si vzťahy  a vyliečite si dušu i telo,
doprajte si balzam na ubolenú dušu   22. - 27. september 2019
 
Sebapoznávací seminár, na ktorom sa budete metódou etikoterapie učiť, ako byť sám sebe lekárom.
 
Príchod 22.09. 2019 ubytovanie od 15.00 do 17.00. Začiatok seminára  o 17.00  Ukončenie seminára 27. 09. 2019 o 12.00.
 
Pokiaľ bol náš život plný násilia a naša myseľ bola zmietaná emóciami, ako sú zloba, odpor, pripútanosť, lipnutie alebo strach, nemôžeme dúfať, že zomrieme v pokoji. Pokiaľ si teda prajeme dobre zomrieť, musíme sa učiť, ako správne žiť. Aby sme mohli dúfať v pokojnú smrť, musíme v našej mysli a spôsobe života pestovať mier.
Dalajlama
 
Intenzívne liečenie vzťahov a sebaliečenie etikoterapiou na  týždňovom etikoterapeutickom pobyte pre tých, ktorí sa rozhodli prevziať zodpovednosť za svoj život a zdravie.
Jedinečná príležitosť, ako si bez  doteraz hlbších znalostí  etikoterapie liečiť telo i dušu prostredníctvom liečenia vzťahov so sebou samým i s inými.
 
Zážitkovo - sebapoznávací a regeneračný  seminár v krásnom prostredí zámku v Střílkach na Morave (ČR).
 
Park Sříleckého zámku
Čítať ďalej...

 Termín konania:
1. – 15.12. 2019
Miesto konania:
Srí Lanka / Bali
Cena s DPH:
2 275,- €

Poďte si oddýchnuť a spoznať Srí Lanku aj
nové netušené krajiny v sebe

Program zážitkového a sebapoznávacieho pobytu na Srí lanke je zameraný
na vytvorenie príležitosti, aby  účastníci hlbšie porozumeli sebe, svojej situácii,
rozpoznali zautomatizované vzorce myslenia a konania, naučili sa, ako odstrániť nepotrebné
a posilniť, prípadne získať nové, zmysluplné postoje a inšpiratívne návyky.
 
Čo môžete získať?
 
Čas pre seba a tvorivý inšpiratívny proces, pri ktorom vás budú sprevádzať
certifikovaní profesionáli: etikoterapeut a koučka.
Skvelú príležitosť na „inventúru a poupratovanie“ cieľov, hodnôt, presvedčení a  vašich priorít.
„Nový vietor do plachiet“: motivácia a energia do ďalších období.
Rozšíriť si vnútorné hranice a objaviť nevyužívané  vlastné zdroje.
Spoznať nové možnosti pohľadu na seba a ľudí okolo seba, hlbšie vnímanie potrieb a vzťahov.
Uvedomenie a porozumenie vlastnej vízii a poslaniu.
Viac radosti, harmónie, pokojnejší osobný a pracovný život.
Menej nespokojnosti a dôvodov na sťažnosti a viac pokoja a radosti.
 
Pre koho je program určený?
 
Pre ženy a mužov, ktoré/ktorí sú ochotní prevziať zodpovednosť za svoj život a:
 
 • majú pocit a srdce a duša im hovorí, že to, čo práve žijú, nie je to „pravé orechové“
 • vnímajú, že sa potrebujú zastaviť a vystúpiť z kruhu bežných, neraz ubíjajúcich, dní
 • chcú nájsť čas na oddych,  na premýšľanie  o svojich hodnotách a usporiadanie svojich priorít
 • potrebujú sa posunúť, prísť na vhodné unikátne riešenia a inšpirácie
 • hľadajú podporu k zmene, silu pre nový a vylepšený rozmer života
 • kladú si otázku: „Kde začať?“ ☺
 • príčinu svojho stavu a situácie sú ochotní hľadať v sebe
 • radi by zažili krajinu a život Srí Lanky
 
Termín: 1. – 15. december 2019
 
Doprava: letecky z Viedne a Budapešti (doprava na letisko autobusom z Bratislavy a Košíc)
 
Miesto pobytu: Srí Lanka, Pinnawala (1 noc), Ahangama (11 nocí)
 
Cena: 2.275 € (pri ubytovaní na 2-lôžkovej izbe s ďalšou osobou)
 
Organizátor: CK Liber, s. r. o.
 
Priebeh programu
 
Počas pobytu bude 8 a pol dňa venovaných rozvojovému programu.
V jednom dni bude 6 hodín v troch dvojhodinových blokoch a účastníci budú rozdelení
do 2 skupín cca po 12 – 15 osôb. Posledného pol dňa budú popoludní 4 záverečné hodiny
pre obidve skupiny spoločne. Každá skupina bude mať 4 dni etikoterapeutické a
4 dni transformačné cvičenia.
 
Okrem toho budete mať v ostatnom čase možnosť spoznať južné pobrežie ostrova
a pod vedením skúsenej sprievodkyne CK Liber pani Irenky Chrapanovej a lokálnych
sprievodcov sú naplánované výlety, napríklad:
 
Koggala s rybármi na bidlách, ľudovým múzeom a korytnačou farmou,
jazero s lodičkami, ktorými zájdeme na škoricový ostrov,
ovocný trh, koloniálna pevnosť a architektúra v Galle,
Pinnawala so sloním sirotincom a s najväčším stádom slonov žijúcich v zajatí
– uvidíte aj kúpanie slonov v rieke a manufaktúru na výrobu papiera.
 
 
LEKTORI​
Ing. Eva Timková, PCC
rozvojová a transformačná koučka
 
„Náš život – naša práca!“
 
Od roku 2006 sa profesionálne venuje rozvojovému a transformačnému koučovaniu,
ktorým pomáha jednotlivcom a tímom na ich vedomej zaangažovanej ceste zmeny
k zmysluplnejšej kariére, životu a tým lepšej budúcnosti.
 
 
 
Mgr. Vladimír Červenák
etikoterapeut, životný kouč
 
„Rastieme spolu“
 
Od roku 2006 sa profesionálne venuje etikoterapii, komplexnej autognostickej,
sebapoznávacej metóde. Rozpoznávaním pravdy o sebe samom v prítomnom okamihu 
a liečením vzťahov k sebe aj iným odstraňuje etikoterapia prekážky na ceste k spokojnému životu.
 
 

 

Absolventský špeciál, pre tých,  čo porozumeli etikoterpii ako celoživotnej ceste a nepokračujú v 2. (6.ročnom) module.

Napriek tomu chcú z času na čas prehĺbiť svoje zručnosti uplatňovať etikoterapiu v každodennom živote.  

12. - 14. jún 2020

Miesto: 

Střílky

Je určený výhradne absolventom 1. modulu školy etikoterapie Advaita, ako voľne pokračujúci seminár.

Uzávierka prihlášok a možnosť prihlásiť sa je do 30. 4. 2020.

Keďže 90 absolventov pokračuje v druhom module, tento seminár je určený predovšetkým pre tých, čo v 2. module nepokračujú.

Časový harmonogram:

piatok prezentacia od 15.00, začiatok seminára 17.00

Príď včas, cvičíme integritu s časom.

Ukončenie v nedeľu o 17.00

Čo budeme robiť?

 • Nadviažeme na všetko to, čo sme sa naučili na škole ETT.
 • Budeme zdieľať čo sme sa od absolventského seminára naučili, obohatíme tým kruh i seba.
 • Precvičíme si techniky a budeme sa učiť rozpoznávať mnohé podoby odporu v nás.
 • Odovzdám vám nové uvedomenia i techniky, ktoré som zahrnul do školy po vašom absolutóriu.
 • Zopakujeme si to čo mohlo zapadnúť do tieňa zabudnutia.
 • Posunieme sa v zručnostiach, ktorých cieľom je cítiť naplnenie a celistvosť.
 • Budeme spolu zdieľať sangu, jeden z klenotov cesty k celistvosti.
 • Prehlbime spirituálnu inteligenciu a spojenie vnútornej sangy.

Premýšľal som o tom, ako vám  absolventom školy,  vytvoriť priestor na to , aby ste mali možnosť systematicky si dopĺňať   poznatky a udržali ste si,  ba i zlepšovali si  zručnosť s etikoterapiou aktívne pracovať. Je to predovšetkým sebapoznávací nástroj, ale aj metóda, umožňujúca riešiť životné situácie tak, aby  naše postoje  podporovali ich hladké plynulé prežívanie. 

Mnoho absolventov si už uvedomilo, že 4 roky vzdelávania v etikoterapii je len vstupenkou do sveta, kde oveľa hlbšie rozumieme svojmu životu.  Sme rôzni a preto aj úroveň osvojených zrušností a vedomostí máme rôznu.  Pravidelný absolventský seminár 1x do roka má za cieľ podporiť vás v schopnosti vytrvať, pokračovať a prehlbovať naučené.  Cieľom je udržať sa v priestore spojenia, priestore celistvosti - advaity.  Cieľom je naučiť sa uvoľniť odpor voči vlastnému životu. 

Po skúsenosti s absolventským seminárom v roku 2017, (jeden z najlepších seminárov, ake som robil), sa ako vhodný  model ukázal pokračovací  modul 1x ročne, formou víkendového seminára. Zameriame sa  predovšetkým na tréning zručností 6, 7, 8 a 9. Samozejme, že vám odovzdám aj nové poznatky, ktoré som získal. Vašu aktívnu spoluzodpovednosť za kruh ktorej silu už poznáte umožní zázraky a porastieme spolu...
 

Cena seminára

230,- €, vrátane ubytovania, stravy a prenájmu.

Po obdržaní prihlášky pošlem potvrdenie o jej registrácii a žiadosť o uhradenie zálohy 80€, ktorou potvrdíš svoju účasť. Doplatok na mieste.

Stornopoplatok vo výške uhradenej zálohy.
 
Na seminár si prines ako vždy, karimatku, vankúš, deku, farebné ceruzky, USB kľuč - 14GB voľného priestoru, ak máš bubon,  hrkálky, osobný oltárik, svoj ruženín a sviečku v skle, tričko  a oblečenie v bielom.   Diečatá tradične v sukniach.
Nenos žiaden alkohol ani potraviny obsahujúce mäso a vajcia.
 
Teším sa na stretnutie, zdieľania v kruhu a vzájomné obohacovanie.
 

Ako potvrdenie účasti pošli čo najskôr prihlášku, prosím.

 

Diétu,  požiadavky na stravu a samostatnú izbu (príplatok), uveď v poznámke, prosím.

Fakturačné údaje uveď v poznámke, ak objednávateľom je obchodná spoločnosť.

 
 
Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.

Mužský etikoterapeutický kruh.

 • Ako byť skutočne silným mužom a ako ukončiť hry, keď sa na silných hráme?
 • Slovo robí muža, integrita človeka. 
 • Byť šľachetným rytierom je vec rozhodnutia.
 • Zodpovednosť z priestoru spojenia znamená život, z priestoru odporu znamená smrť.

Seminár pre mužov, ktorí popri tom, že vedia, majú odvahu svoju víziu žiť a cítiť.

Práve pre teba ak si študentom  ktoréhokoľvek stupňa školy etikoterapie Advaita, alebo jej absolventom.

Uskutoční sa  3. - 5. apríla 2020. 

Miesto:  Střílky

 

Zámerom seminára je pomocou etikoterapie rozpoznať cestu k Zdroju sebavedomia, sebaúcty, rešpektu a sily mužským spôsobom.

V kruhu mužov otvárať v bezpečnom zdieľaní "mužské temy".

Čítať ďalej...