Sidebar

Etikoterapia

Autognostická - sebapoznávacia metóda, sebaliečenie duše i tela

Správna motivácia sa skrýva v prijatí samého seba. „Keď sa prestanete trestať a nenávidieť vlastné telo, získate vyrovnanosť, novú energiu a všetko vám pôjde ľahšie. Aj zhadzovanie kíl,“ hovorí etikoterapeut Vladimír Červenák.

Aká emócia je pre človeka najsilnejšou motiváciou?

Etikoterapia, rovnako ako psychológia, pracuje s faktom, že niektoré procesy prebiehajú v ľudskom vedomí a iné v nevedomí. A práve „programy“, ktoré sú zakódované v nevedomí, nás často poháňajú omnoho viac ako tie vedomé. Jedným z najsilnejších motorov pre naše konanie je strach. Napríklad strach z nedostatku poháňa človeka, aby sa zabezpečil. Či už kumulovaním majetku alebo neustálym jedením či plnením chladničky. Rovnako silným „motivátorom“ je strach z odmietnutia a opustenia. Ďalej môže naše konanie silno ovplyvniť tlak alebo naopak vidina dosiahnutia nejakej slasti. V tomto prípad zas ide o žiadostivosť. Strach i žiadostivosť sú veľmi silnými, zároveň však aj negatívnymi motiváciami, ktoré si v sebe nesieme.

„Pri terapii často hovorievam, že strach nepatrí za volant auta, ale len na palubnú dosku. Je totiž skvelým radcom, upozorňuje nás, keď nemáme vnútorné spojenie sami so sebou, a keď sme nedôverčiví k životu. Ak však strach presunieme z palubnej dosky a posadíme ho za volant, necháme ho rozhodovať za nás a začne riadiť celý váš život.“

V čom môžeme objaviť tú správnu silnú motiváciu?

Nájdeme ju, len ak sa spojíme sami so sebou, s vlastným zdrojom. Vyžaduje to sebapoznanie. Musíte zistiť, či autenticky prežívate vlastný život alebo či naopak fungujete len podľa určitých vzorcov správania, ktoré vás nútia točiť sa stále dookola na jednom mieste. Príznakom je, že neustále konáte rovnako a zároveň vždy očakávate odlišný výsledok. To je šialené. Ak ste permanentne frustrovaný a pohybujete sa v kruhu nespokojnosti, často sa za tým skrýva odmietanie samého seba a nízka sebaúcta.

Ale ako možno prijať samého seba, ak sme so sebou nespokojný?

Etikoterapia rozoznáva štyri kvality, ktoré v sebe musí človek prostredníctvom sebapoznania rozvinúť na to, aby sa mohol pohnúť v živote správnym smerom a nezostal bezcieľne behať v tom pomyselnom kolese. Mnoho ľudí, ktorý trpia nadváhou má nízku sebaúctu a nedokáže prijať samých seba. Čím viac sa taký človek odmieta, tým sa jeho telo väčšmi zväčšuje. Dôvodom je, že sa ten človek podvedome vlastne túži cítiť dôležitý, doslova chce „mať nejakú váhu vo svete“. Čím viac sa odmieta, tým sa viac zväčšuje, aj keď zároveň stále väčšmi túži byť neviditeľným. Je to dôsledok toho, že idete proti sebe a namiesto sebaúcty, prijatia a rešpektu prejavujete k svojmu telu odpor. Štyri vlastnosti, ktoré by ste mal rozvinúť, aby ste sa dostali z tohto bludného kruhu sú integrita, autentickosť, zodpovednosť a schopnosť obohacovať svoj svet.

Štyri kvality, ktoré by ste mali v sebe rozvíjať, aby ste sa stali vyrovnanými a úspešnými:

  1. Integrita – integrita vnemov, myšlienok, slov a činov. Ak človek robí iné, ako si myslí a navonok hovorí, v jeho živote vládne chaos. Ak dokážete byť celistvý a žiť svoju vnútornú pravdu aj navonok, stanete sa vyrovnaným a úprimným k sebe i iným.

  2. Autentickosť –znamená, že dokážete každý moment svojho života prežiť ako jedinečný naplno a pravdivo. To vám umožní precítiť každý okamih a začať skutočne milovať svoj život. Vtedy sa pre vás každá sekunda stane inšpiratívnou a začnete si život naplno užívať.

  3. Zodpovednosť – byť plne zodpovedný za svoj život a všetko čo sa vám v ňom deje. Nehádzať príčinu a vinu toho, čo žijem a konám na iných. Prestanete premietať svoju neschopnosť do iných a preberiete za seba plnú zodpovednosť.

  4. Obohacovať svoj svet – tým, čo dávam svetu, obohacujem aj sám seba a je to prítomné aj v mojom svete. Pocitom, že dokážem obohatiť svet a iných získavam na dôležitosti, získavam sebaúctu, a stávam sa vyrovnaným. Rastie miera mojej užitočnosti čo mi zvyšuje sebavedomie.

Možno získať pozitívnu motiváciu tým, že sa inšpirujete človekom, ktorému sa podarilo dosiahnuť úspech?

Možno sa ním inšpirovať nie však ho napodobobňovať. Kopírovanie je to proti princípu života. Život podporuje autentickosť. Každý z nás môže rozpoznať, v čom je originálny, aké sú jeho unikátne kvality a talenty a ako môže byť jedinečným prínosom pre tento svet.

Ako možno v sebe tieto kvality začať objavovať a správne motivovať sám seba?

Uvoľnite sa a  akceptujte sám seba. Konkrétne to znamená, že si poviete – v tejto chvíli som, aký som. Takto to je! Napríklad - teraz mám 120 kíl. Takto to je, prijímam to. Ak budem so sebou neustále nespokojný a budem si namiesto toho vravieť - nechcem mať 120 kíl, nie som so sebou spokojný, odmietnem sám seba a nepohnem sa z miesta. To, aký som, si treba povedať nahlas, najlepšie sám sebe do zrkadla. Čo najčastejšie si opakujte – „V tejto chvíli som najlepší, ako v danej chvíli dokážem byť. Prijímam sa taký, aký som. Plne sa akceptujem a milujem sa.“

„To, ako dnes vyzeráte, je výsledkom toho, čo ste dlhodobo robili. Stálo vás to kopu energie a času, kým ste sa napríklad prepracovali k aktuálnej nadváhe. Platí, že ak je stav výsledkom toho, čo som dlho robili, tak odmietnutie toho výsledku znamená neúctu k sebe samému. Najprv teda musíte prijať úrodu, ktorá vzišla z toho, čo ste zasiali. Až potom sa dá s výsledkom niečo ďalej robiť.“

Stačí si verbalizovať realitu a začneme zázračne chudnúť a meniť sa k lepšiemu?

Po tom, ako si poviete pravdu, by ste ju mali prijať i na emočnej úrovni. Znamená to, prežiť dojatie alebo skutočne precítiť radosť z toho, že ste konečne dokázali prijať sám seba. Odpustiť si, že ste sa odmietali. Uvedomte si, prípadne si spíšte svoje talenty, kvality a pozitíva a dajte ich na roveň svojim tienistým stránkam. Pokúste sa na seba pozrieť optikou niekoho, kto vás miluje, napríklad okom vašej mamy. Ospravedlňte sa sami sebe za to, že ste si ubližovali výčitkami a nakoniec si poďakujte. Všetko pekne do zrkadla. Posledná fáza po odpustení je, aby sa človek definitívne prestal trestať výčitkami a nespokojnosťou a viac si neubližoval.

Prečo jednoducho nestačí zájsť do fitka a pokúsiť sa naštartovať sám?

Na hlboko zakorenený strach, ktorý plynie z nenávisti k samému sebe nestačí hýbať telom alebo regulovať, obmedzovať mu prísun zívýn. Posilňovňa a správna diéta ovplyvní 30 %, výsledku, dôležitá je detoxikácia fyzického tela i duše, teda toho ako sa prežívame. Oobjavovavanie seba, sebaprijatie, a sebakceptácia prinesú krok za krokom oveľa lepšie výsledky.

Ivu Varényi