Sidebar

Etikoterapia

Autognostická - sebapoznávacia metóda, sebaliečenie duše i tela

Prednáška 16. 05. 2018 v Centre Kvet života v Bratislave. 
Korene etikoterapie, Ctibor Bezděk. Ako etikoterapia nahliada na zdravie. Muž a žena z pohľadu energie a jej polarity.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS