Sidebar

Teória správneho stravovania.

Základom zdravej stravy pre človeka je rastlinná potrava a v značnej miere potrava surová. Takáto prechádza procesom samotrávenia v symbióze s trávením človeka. Spolupracuje na trávení a to  potom prebieha energeticky optimálne. V tomto krátkom filme s titulkami je to zrozumiteľne a kvallifikovane vysvetlené.

1. časť

2. časť

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.

Audio nahrávky