Ohiyesa, dakotský indián známy tiež ako Charles Alexander Eastman vyštudoval vysokú školu, prepájal záujmy bielych a červenokožcov na prelome 19 a 20 storočia a písal knihy o predkoch a živote indiánov. Mimo iné písal aj o tom, prečo je pre chlapca na jeho ceste k zrelému mužovi esenciálne a takisto aj pre rodinu a celý kmeň dôležité, aby sa chlapec v určitom veku odpútal od mamy, poodstúpil od nej a vykročil vedome na cestu k mužovi. Píše, že sa to deje už vo veku ôsmych rokov, kedy pomyselne zveruje matka svojho syna do rúk otca alebo iným mužom, ak otec nieje z akéhokoľvek dôvodu prítomný. Hlavný dôvod prečo sa to deje je, aby začal nielen fyzicky ale hlavne psychicky dospievať. A takisto, aby jeho puberta trvala čo najkratšie. A aby sa to mohlo udiať, potreboval prejsť prechodovým rituálom.

Mnoho slovenských žien vraví, rady by sme našich synov dali otcom, ale tých niet, sú v práci alebo otcovia nemajú o syna v tomto smere záujem.

U nás je v mnohých rodinách zvykom v ôsmych rokoch ale často aj neskôr, že rodičia darujú synovi hraciu konzolu alebo tablet, čím on podvedome vníma, že je v poriadku ešte byť plne dieťaťom a hrať sa.

Indiáni sa snažia skrátiť pubertu chlapca na čo najkratšie obdobie, u nás môžeme stretávať aj 40 ročných aj starších mužov, ktorí sú stále v puberte. Aký to rozdiel oproti primitívnym národom.

Tým nevravím, že muž nemá byť aj dieťaťom, hravým a zvedavým, určite áno. Ale hlavne potrebuje poskytovať bezpečie a byť oporou žene, rodine.

My ako rodičia síce chceme, aby naši synovia boli samostatní, zodpovední, rozhodní, dodržiavali dohody a mnoho ďalšieho, ale často ich vedieme úplne iným smerom. Dovolím si tvrdiť z vlastnej skúsenosti, že nám rodičom, mužom i ženám chýbajú zručnosti ako syna viesť a tiež poznanie chlapčenskej psychiky a duše.

Je dôležité vnímať, že chlapec fyzicky určite raz dospeje, ale psychické zrodenie do dospelosti nepríde len tak samo od seba.

Dnes chcem ponúknuť pohľad na psychiku, zmýšľanie, prežívanie a vnútorné nastavenie chlapca a porovnať toto chlapčenské konanie s konaním muža. Dôvodom je to, že cítim potrebu posvietiť na chlapčenskú dušu, jej zákutia, jej hlavné presvedčenia a psychické nastavenia, ktoré vo väčšine prípadov chlapcov sú úplne prirodzené a je dobré hlavne pre rodičov im porozumieť, prijať ich a vedome viesť k duševnej dospelosti.

Je jednou z našich rodičovských úloh porozumieť chlapčenskej duši a prežívaniu chlapca a podporiť ho na jeho ceste k zdravému mužstvu.

Je pre mňa veľmi dôležité o tejto ťaživej mužskej téme hovoriť aj z dôvodu, že mnoho mužov, ktorí dnes na Slovensku žijú sú síce fyzicky dospelí ale psychicky sú často nezrelí a zaseknutí v puberte.

Muži, ktorí vedú náš štát alebo firmy, rôzne organizácie a oddelenia, ale aj muži, ktorí vedú rodiny, semináre, tábory, tréningy pre mládež sú často vnútorne nedospelí a jednajú z hĺbky duše tak ako jednajú malí chlapci. Sledujú často len svoj záujem, potrebujú stále len od sveta dostávať. A aj tu musíme si naliať čistého vína, je to prirodzené, pretože k psychickému zrodeniu muža často v rodine neprišlo. Mnoho mužov v živote tápe, sú nesamostatní, nezodpovední, nerozhodní, nečestní, nevedia nájsť smer a nedokážu poskytnúť oporu ani bezpečie svojej žene ani deťom.

Týmto zároveň chcem vzdať hold mužom, ktorí našli cestu a zručnosti ako psychicky dospieť a sú dospelí nielen fyzicky ale aj psychicky. Je radosť pre ženu pri takom mužovi byť, môcť sa o neho oprieť a vedieť, že je silný nielen fyzicky ale hlavne vo vnútri. Poznám stále viac a viac takýchto mužov aj v rodinách aj vo vedúcich pozíciach firiem.

Ako vidieť, z každej situácie je cesta von a ja odporúčam začať meniť naše návyky už v rodinách, kde chlapci vyrastajú.

Uvediem pár príkladov ako jednajú dospelí muži s vnútrom chlapca alebo pubertiaka a možno aj vy samy prídete na rôzne ukazovateľe detského jednania v tele muža.

Keď sa ukáže, že nejaký politik pochybil, podvádzal alebo sa dopustil nejakého priestupku, tak je dnes v našej krajine veľmi raritné, aby predstúpil dotyčný politik pred novinárov, pred verejnosť, uznal svoje pochybenie a ospravedlnil sa. A aby z vážnych dôvodov odstúpil nejaký politik zo svojej funkcie, je na Slovensku možné vidieť asi tak často ako ťavu v lese. Mnoho mužov nesie v sebe vzorec, že uznať chybu a ospravedlniť sa je znakom slabosti a preto radšej sa držia pravidla „obviňovať iných a zatĺkať.“

Alebo ak vo firme šéf v prvej rade myslí na svoje dobro a na dobro firmy a neberie na zreteľ aj dobro a potreby ľudí, zamestnancov, vďaka ktorým firma môže existovať a rásť jedná sa často o jednanie vychádzajúce z pohnútok chlapčenskej nedospelej psychiky.

Každý muž vo vedúcej pozícii, či už vedie štát, firmu, športový klub, seminár alebo rodinu si to možno ani neuvedomuje, ale reprezentuje archetypálne otcovskú rolu. A to znamená, že myslí, hovorí a hlavne koná v integrite, zodpovednosti, láske a múdrosti pre dobro nielen svoje, ale aj pre dobro ľudí, ktorých vedie a tiež pre dobro okolitého sveta.

Každý sme na svete s inými darmi a talentami a je dobré tieto dary v našich synov uvidieť, uznať ich a podporiť ich.

Každý z nás pravdepodobne pozná dospelých mužov, ktorí sa často správajú a konajú ako deti. Cieľom nieje ho za to posudzovať, ale práve naopak, chcime porozumieť príčinám takého nedospelého jednania muža. Často takým mužom ešte v chlapčenskom veku obrazne v rodine pristrihli krídla alebo doslova mu nebolo umožnené aby mu nejaké „krídla“ narástli a v dospelosti nie každý muž si to uvedomuje. Príliš úzkostlivá, starostlivá alebo len prikazujúca výchova strihá chlapcom krídla. Našťastie je stále viac a viac mužov, ktorí si začínajú v dospelosti cez rôzne ťažké životné situácie uvedomovať, že niečo nieje v poriadku, prestávajú obviňovať iných a začínajú sa vydávať na cestu hľadania svojich mužských krídel. A mnoho ich aj nachádza. Áno, je to každého muža vlastná zodpovednosť uvidieť tento svoj potenciál na rast a psychické zrodenie, ktorý sa neudial pred 20tym rokom jeho života. Mnoho žien azda prikyvuje, že to pozná, že má presne doma takého muža, ale faktom je aj to, že výčitky, pohŕdanie a obviňovanie zo strany ženy psychickému zrodeniu muža veľmi nepomáha.

Chlapec v dospelom tele:

Som stredom pozornosti a všetko sa musí točiť okolo mňa

Muž-chlapec jedná z podvedomej motivácie byť videný, ocenený, chce byť často stredobodom pozornosti a pokiaľ sa chlapcovi nedostáva pozornosti, začína robiť vylomeniny, mlží, vymýšľa klamstvá, hnevá, zapiera, maskuje a manipuluje s motiváciou získať to, čo chce.

Muž s touto chlapčenskou črtou neberie ohľad na nikoho okolo neho, na prvé miesto kladie len svoje záujmy a vôbec si neuvedomuje a ani tomu nerozumie, že pre muža je veľmi zrelé aj niečo obetovať zo svojho pohodlia v prospech iných, rodiny alebo firmy.

Muž v dospelom tele:

Som súčasťou vesmíru, robím to, čomu verím, že je správne, dobré a užitočné nielen pre mňa ale aj pre ostatných

Dospelý muž si uvedomuje, kto je, uvedomuje si, že je súčasťou niečoho dôležitejšieho a väčšieho ako je on sám. A uvedomuje si, že to vyžaduje jeho zanietenie, jeho akciu, znalosti, zručnosti, lásku, múdrosť, vedenie. Je súčasťou rodiny, spoločnosti, štátu, sveta, vesmíru. Cíti, že ho niečo alebo niekto presahuje. To čo robí, nerobí preto, aby bol videný a oceňovaný, nepotrebuje byť stredom pozornosti ale pretože verí v to, čo tvorí, že to má zmysel, má víziu, zámer, zmysel, ktorý slúži tomu väčšiemu, rodine, ľuďom a to dáva mužovi silu to uskutočňovať. A môže sa pokojne jednať o muža, ktorý celý život riadi autobus alebo pečie chlieb. A vôbec nepotrebuje to byť štátnik alebo majiteľ firmy.

Chlapec v dospelom tele:

Nenesiem zodpovednosť za svoje činy

Chlapec nieje schopný a bojí sa prevziať zodpovednosť za následky svojho konania a správania. Keď sa mu niečo nepodarí alebo sa príde na to, že podvádzal, kradol alebo klamal, bude zapierať, vyhovárať sa, zvaľovať vinu na niečo alebo na niekoho iného. Na kolegu, na manželku, šéfa, politikov, okolnosti, počasie. Ako chlapci zažívali často aj to, že rodič bol zodpovedný až do vysokého veku chlapca, že za nich riešil vzniknuté situácie, či už v škole s neurobenou úlohou, doma s neporiadkom v jeho izbe alebo vonku s rozbitým oknom u susedov.

MUŽ v dospelom tele:

Preberám plnú zodpovednosť za následky svojich činov

Ako muži s dospelým vnútrom potrebujeme a budeme rozpoznávať, keď urobíme chybu, zlyháme alebo niečo neide dobre. Dokážeme sa postaviť k vzniknutej situácii priamo, uznať svoje zlyhanie, ospravedniť sa a tiež napraviť následky nášho konania a niečo s tým urobiť, už len preto, že dokonalý a bezchybný muž z neba nespadol a každý robí chyby.

CHLAPEC v dospelom tele:

Podvedome túžim po partnerke-mame

Mnoho mužov-chlapcov si nájde ženu a nielen podvedome ale celkom vedome očakávajú od nej servis ako boli zvyknutí doma od mamy. Taký muž môže mať v garáži veľké auto, môže to byť majiteľ firmy alebo zdatný právnik a doma často sa mení na malého chlapca, o ktorého je potrebné sa mamičkovsky starať. Taký muž často verí, že to, že priniesol domov peniaze je jeho jediná mužská úloha a tým to pre neho končí. On si to často ani neuvedomuje, tá túžba po mamičkovaní je podvedomá. Taký muž si často vystačí s partnerkou-matkou a pornom. Je to možné rozpoznať aj vtedy, keď prídu manželia na návštevu k jeho mame ako rýchle sa zmení pred očami svojej manželky na malého chlapca, on sám to nevidí aa ešte si to aj užíva.

Muž v dospelom tele:

Mám rovnoprávny partnerský vzťah so ženou

Dospelý muž si uvedomuje, že ho vlastná mama svojou prehnanou opaterou sťahuje na úroveň malého chlapca a vie jej to láskavo povedať, vie si nastaviť zdravým spôsobom hranicu. Dokonca ak jeho vlastná žena s ním jedná ako s malým chlapcom a on má to vedomie to rozpoznať, je zrelé to so ženou láskavo komunikovať. Nie jednému mužovi ženy vravia ako malým chlapcom, čo a ako majú urobiť, čo si majú obliecť apod. Psychicky dospelý muž hľadá rovný partnerský vzťah, nie ďalšiu matku. Nepotrebuje, aby ho vlastná žena napomínala, obliekala, dávala príkazy ako to robila jeho mama a vie to s láskou žene povedať, ak sa to deje.

Chlapec v dospelom tele:

To čo si myslím sa líši od toho, čo hovorím a robím

Takýto muž často nedodrží slovo, jeho slová sú postavené na vode a držať slovo mu nič nehovorí. Hovorí niečo iné ako si myslí a často je to aj úplne iné od toho, čomu vo svojom vnútri verí. Žene sľúbi, že s ňou bude rozprávať alebo urobí niečo vtedy a vtedy a nedodrží to. Žena mu prestáva dôverovať. Cíti jeho slabosť a začína časom takým mužom pohŕdať. Začína sa podvedome pri ňom cítiť nie v bezpečí. A ani ľudia si takého politika alebo šéfa nevážia. Často takého šéfa zamestnanci nasledujú len preto, že je to šéf, nie preto, že je pre nich vzorom, ktorého s radosťou chcú nasledovať. U politikov je to tiež možné pozorovať, ako sa ich sľuby, vďaka ktorým vyhrali voľby, často stratili do neznáma. Alebo v inom prípade na jednej strane politik verejne odmieta vojnu napr. V Sýrii, ale o pár dní podpíše zmluvu na výrobu a predaj zbraní do tej vojnovej oblasti. Ak to pritiahnem za vlasy, tak ako príklad uvediem tiež, že ak verím a hovorím, že mám rád zvieratá tak je mimo moju integritu, ak zvieratá požívam na obed a na tanieri zviera vnímam len ako mäso. Alebo ak verím v Boha a niekto sa ma na to opýta, tak to zapriem, lebo sa chcem vyhnúť posmeškom alebo nepríjemným otázkam.

Muž v dospelom tele:

Myslím, hovorím a konám v integrite so sebou samým

Hovorím, sľubujem a tiež konám v súlade so svojim vnútrom, a tým, čomu verím alebo čo si v hĺbke duše a mysle myslím. A môžem sa zmýliť a môžem na základe tejto skúsenosti zmeniť názor ale znova to čo si myslím aj hovorím a aj urobím. Ak verím v Boha, viem to uznať aj pred inými. Ak muž niečo nechce práve teraz robiť alebo má niečo iné na práci, a žena ho o niečo žiada, tak vie tú potrebu a dôležitosť vyhodnotiť pre dobro svoje i celej rodiny a odpovie presne v súlade so sebou samým, čiže pokojne môže povedať „áno, idem na to drahá“ ale tiež môže povedať „nie, miláčik, teraz sa tomu nebudem venovať, urobím to vtedy a vtedy“ Žena sa možno bude hnevať, ale niekde vo vnútri muža miluje a váži si ho o niečo viac, že vie sa postaviť za seba a rodinu a neplní len slebo potreby ženy. Dôležité je, aby to, čo sľúbi, sa tak aj stalo a nemusela to žena o pol roka znova pripomínať.