PRIJATIE, tretia etikoterapeutická zručnosť

Začnem z druhej strany - od neprijatia, odporu a pýchy. Pýcha je smrteľný hriech, z etikoterapeutického hľadiska zdravie poškodzujúca vlastnosť. Naučili sme sa však žiť v pýche, odpore. Z výšky pozeráme na iného, ktorý nespĺňa naše požiadavky, pohŕdame, hodnotíme, ohovárame, hovoríme fuj malým veciam, ktoré sa nabaľujú do väčších až obrovských. Sme v odpore. Neprijímame situácie, bytosti, príbehy také, aké sú. Vyberiem len jednu situáciu, keď môžeme byť v odpore, tento odpor však determinuje celý náš život. Rodičia. Je životne dôležité, aby sme svojich rodičov, a cez nich celý svoj rod, prijali takých, akí sú.

Ak sme mali krásne detstvo, pohodový vzťah so svojimi rodičmi, starými rodičmi, kým sme boli s nimi, prijatie je jednoduchšie. Ak vyčítame svojim rodičom, či len jednému z nich niečo, čo nás v detstve zraňovalo, ubližovalo, bolelo, z etikoterapuetického pohľadu sme si otvorili svoje koreňové vzorce. Ak ich vyriešime, posilníme sa, ak ostanú neriešené, oslabujú, znižujú kvalitu života. Odišiel z nášho života jeden z rodičov? Vzala si ho smrť či si zariadil život v inej rodine? Bol alkoholikom jeden z rodičov? Bol jeden z nich chladný a tvrdý k druhému rodičovi, prípadne k nám? Vieme aj týchto rodičov prijať bez podmienok a bez pohŕdania? Život má ešte ďalšie príbehy, keď hovoríme, že máme rodičov radi, ale... Že sme im odpustili, ale... Že sme ich pochopili, ale... Za každým ale sa schováva informácia, že sme v odpore voči svojim rodičom, že sme ich neprijali, že sme sami proti sebe.  Výsledok neprijatia je totiž vždy rovnaký – oslabená súčasnosť. Niekto má potom problémy vo vlastnom partnerskom vzťahu, iný nerozumie svojim deťom, ďalší nevie ustáť autority, x-tý nezvláda zamestnanie a z každého odchádza nespokojný alebo dostáva výpovede, niekto si nevie vytvárať priateľské vzťahy... Dôsledkov neprijatia vlastných rodičov je veľa, každý má svoje príbehy. Výsledok neprijatia je vždy rovnaký – problémy v živote.

Technika na prijatie rôznych situácií

Opíšem ju tak, ako ju učí Vladimír Červenák, zakladateľ etikterapeutickej školy Advaita: „Naučím vás techniku, pomocou ktorej prijmete s pokojom a nadhľadom akúkoľvek zložitú situáciu. Pomocou tejto techniky sa ocitnete v stave naplnenia, v stave úplnosti, v advaite. Odporúčam učiť sa ju 21 dní ako rannú rozcvičku. Neskôr bude stačiť, keď si ju zopakujete mentálne v sebe. Cvičte ju dovtedy, pokým si ju osvoja vaše vedomé i nevedomé zložky osobnosti. Potom stačí jednoduchá kotva a stav prijatia sa dostaví automaticky. Ak budete vytrvalí a dostatočne trpezliví, stav prijatia sa stane vaším prirodzeným stavom existencie. Teda stav bez napätia, stresu, strachu, hnevu...

Postavte sa a uvoľnite sa. Vnímajte, ako vaše telo samé dýcha. Vytvorte si mentálny obraz situácie, ktorú neviete spracovať, prijať alebo tú situáciu precíťte a pomenujte. Ujasnite si čo najpodrobnejšie, čo je obsahom tejto situácie. Umožnite životu, aby sa cez vás naplno prejavil.

Natiahnite obe ruky pred seba, jemne napnite svaly, s výdychom ich uvoľnite a vyslovte:„Prijímam túto situáciu pred sebou. Minulosť ma mnohému naučila, ďakujem." Otočte ruky smerom k sebe, ľavú na hrudník nad srdce a pravú položte cez ľavú:„Prijímam túto situáciu v sebe." Takto to je.

Urobte oblúk pravou rukou a vymedzte priestor napravo od seba: „Prijímam túto situáciu napravo, prijímam súčasnosť, všetko, čo dávam, dávam s radosťou a láskou." Urobte oblúk ľavou rukou a vymedzte priestor naľavo od seba: „Prijímam túto situáciu naľavo, prijímam súčasnosť, všetko, čo dostávam prijímam s vďačnosťou a láskou." Otočte ruky smerom k sebe, ľavú na hrudník nad srdce a pravú položte cez ľavú: „Prijímam túto situáciu v sebe." Takto to je.

Zapažte a obsiahnite priestor za sebou: „Prijímam túto situáciu za sebou, svoju budúcnosť. Otváram sa budúcnosti."Otočte ruky smerom k sebe, ľavú na hrudník nad srdce a pravú položte cez ľavú: „Prijímam túto situáciu v sebe." Takto to je.

Spustite ruky a obsiahnite priestor pod sebou: „Prijímam túto situáciu pod sebou, všetky omyly, chyby, ťažkosti a bolesti. Mnohému ma naučili, ďakujem." Otočte ruky smerom k sebe, ľavú na hrudník nad srdce a pravú položte cez ľavú: „Prijímam túto situáciu v sebe." Takto to je.

Zdvihnite ruky nad hlavu a obsiahnite priestor nad sebou:„Prijímam túto situáciu nad sebou, všetku podporu, radosť a hojnosť v živote. S láskou, úctou ďakujem."Otočte ruky smerom k sebe, ľavú na hrudník nad srdce a pravú položte cez ľavú:„Prijímam túto situáciu v sebe."Takto to je.

Pohrúžte sa, stíšte a s vďačnosťou prijmite vnútorný Mier. V momente spojenia rúk sa symbolicky spájate na všetkých úrovniach so všetkými časťami svojej bytosti. Ste v úplnosti, celistvosti.

Po pravidelnom nácviku prijatia si telo zapamätá stav uvoľnenia a prijatia a kedykoľvek skrížite ruky na hrudi alebo si predstavíte, že ich tak máte, nadobudnete stav prijatia, stav tichého pokoja v duši, stav spojenia. Tento pokojný stav vedomia vám umožní nájsť zmysel situácie, ktorú prežívate, jej význam pre váš rast a vývoj. S hlbokým porozumením danej situácii potom s prúdom energie nájdete vhodné riešenia, ktoré situáciu zmenia v prospech všetkých zúčastnených. Je to technika na naladenie sa, na zvýšenie synchronicity. Jej korene siahajú hlboko do minulosti.“