Sidebar

Kráľovná sebauzdravenia

Prednáška 16. 05. 2018 v Centre Kvet života v Bratislave. Korenie etikoterapie, Ctibor Bezděk, ako etikoterapia nahliada na zdravie. Muž a žena z pohľadu energie a jej polarity.