Sidebar

Kráľovná sebauzdravenia

Emócie smútku a ľútosti. Na čo nás tieto emócie upozorňujú? Smútok zatvára srdce, je prejavom nedôvery v život.