Poďme späť k úvodu.

Napĺňa ma dôverou, ako si silný, vytrvalý, ako pevne stojíš na zemi, ako sa rozhoduješ, obdivujem ťa za to, že...

To všetko v nás vzbudzuje dôveru a dôveryhodnosť. Milovať nie je možné za niečo. Láska, ak je podmieňovaná, je láskou kupeckou. Nástrojom manipulácie. Oceňujeme ňou to, na čom máme záujem. Je nástrojom výmenného obchodu. Ak milujeme, sme v spojení so Zdrojom. Potom sme Naplnení Svetlom. Ak sme PLNÍ, nie je možné byť plnší.

Ak milujem za niečo, potom zdroj mojej lásky je vo fyzickej úrovni, vo vonkajšom svete. Odtiaľ láska prísť nemôže, je to iba jej zrkadlový odraz, ktorý tam vidíme. Preto je ilúziou, nie je skutočná. Preto je konečná a jej strata bolestivá.

Láska prichádza z vnútra do fyzického tela, cez mentálnu, emočnú, energetickú a spirituálnu úroveň, za ktorou je Zdroj. Keď sme vo svojom vnútri v hlbokom úžase, otváranie sa dôvere. Dôvera je cesta, po ktorej prichádza energia, mení sa na emóciu, ďalej na vnem, obraz a myšlienku v psychickej úrovni a nakoniec sa rozpúšťa v tele, odkiaľ vyžaruje von. Láska k nám neprichádza z vonka, jej Zdroj je v nás, cez nás vyžaruje von.

Ak teraz cítiš, čo cítim, necítiš moju lásku, cítiš tú svoju. I keď je to tá istá. To, že ju cítiš, ti umožňuje tvoja dôvera. A tak môžeš precítiť vďačnosť. Cítiť vďačnosť je úžasný pocit. Vďačnosť cítime, lebo milujeme, sme v spojení so Zdrojom vďačnosti. Milujeme lebo SME, nie za to, akí sme. To, akí sme, nám umožňuje lásku cítiť. Toto spojenie je Láska. Láska je manifestáciou spojenia so Zdrojom. Je manifestáciou plnosti, celistvosti. Celistvosť vyžaruje bez očakávania a podmienok.

Obdivujem ťa, že si to prečítal/a až sem. Nemilujem ťa za to, či preto, že si to prečítal/a celé. Milujem ťa, aj keby si to nedočítal/a.?️❤️

Skús dnes pozorovať z nadhľadu, čo sa stane, ak niekomu do očí povieš:  "Obdivujem ťa, obdivujem ťa ako... obdivujem ťa, že..."
Sleduj výraz jeho tváre, oči, pery, vyžarovanie, ako rýchlo sa jeho hlboké uvoľnenie manifestuje na fyzickej úrovni. Pozoruj to a sleduj, čo sa deje v tebe, ako Svetlo narastá a aký úžasný pocit zapĺňa tvoj vnútorný priestor.
Koľko oxitocínu sa v tom momente vyplavuje do tvojho tela. Máš svoj život vo svojich rukách. Povedz to dnes deviatim ľudom a večer sa  posaď a zvedomni si,  čo sa stalo. Je úžasné žiť aplikovanú etikoterapiu.??️