Deň prvý - pondelok - sila Luny - vnútorná žena svieti

Začíname posilnením intuície a ukončovaním nenávisti a sebanenávisti voči intuícii. Treba vedieť, že intuícia reprezentuje všetko, čo máme vytesnené a nevedomé. Je to aj nenávisť (nechcieť vidieť - teda ignorácia a arogancia). Intuícia nám ukazuje cestu k rozpoznaniu vlastného odporu a lipnutia, k rozpoznaniu vlastnej nevedomosti - ignorácie a ignorácie ignorácie, neochoty rozpoznať, ktorá vyplýva zo strachu a bludného presvedčenia, že poznanie môže priniesť bolesť. Áno, spomienky na bolestivé situácie nie sú príjemné a bolia. Bez uvoľnenia tejto bolesti, jej pre-pustenia, teda odpustenia, zostane uviaznutá v nás. Odpustiť znamená vzdať sa možnosti trestať. Človek je bytosť, ktorá má nekonečné možnosti a tiež schopnosť rozpoznať, ktoré z tých možností vedú k blaženosti a ktoré k utrpeniu a bolesti. Ty si tá/ten, kto si vyberá. Ktorú z možností si vyberieš?

Proces nachádzania pokory je procesom rozpúšťania pýchy, odpojenia od Zdroja. Pokora je ochota vzdať sa výhod, ktoré vyplývajú z bludnej ilúzie bezmocnosti a pocitu obete. Obeť sa drží benefitov, výhod, ktoré jej zo statusu obete vyplývajú. To je hlboký dôvod, prečo je také náročné z pekla pocitu obete sa vymaniť. Ochota prijať, že človek sám je zodpovedný za všetko, čo sa mu deje, ako myslí, hovorí a koná, je cestou k vyslobodeniu. Pokora znamená dôveru a prirodzený pocit bezpečia. Posilňovaním intuície dochádza prirodzene k posilňovaniu dôvery a pocitu bezpečia. To má dopad na naše vzťahy i na naše zdravie fyzické, mentálne, emočné, energetické i spirituálne. Tabuľky ti pomôžu a povedú ťa procesom  ukončovania nenávisti v sebe voči zdroju tvojej intuície a  afirmácie posilnenia tvoju intuíciu. 

Buďme zdraví na všetkých úrovniach.

Tech sa tak stane.

Rastieme spolu.

 

Deň druhý - utorok - sila Marsu - vnútorný muž vytvára bezpečie

Včera si si napísal zoznam narušených vzťahov, dnes ti Mars dodá silu posadiť sa a jeden po druhom liečiť. 

Ľahni si a vedome  dýchaj. Na štyri doby nádych, na štyri zadrž dychu, na štyri výdych a na štyri bez dýchania, pokračuj.

Dnes sa zameriavam na svoju silu a moc.

Ukončujem sebanenávisť voči svojej životnej sile a vôly konať. Preberám zodpovednosť za svoj strach zo zlyhania.

Ukončujem všetky svoje bludné presvedčenia o tom, že nedokážem doťahovať konanie do konca.

Som mocnou bytosťou, ktorá svoju moc používa v súlade s najvyšším dobrom všetkých bytostí.

Cítim silu ospravedlniť sa a odpustiť.

Zameraj sa na pocit bezpečia technikou "Opri sa o mňa" o silu spirituálneho otca, precíť pocit bezpečia.

Napíš si zoznam vecí, ktoré si v živote nedokončil/a.  Pozri sa, ktoré ešte dokončiť môžeš  a ako? Daj si zámer, kedy  to urobíš?

 

 

Deň tretí - streda - sila Merkúra - vnútorný mudrc, vedma

Ľahni si a vedome  dýchaj. Na štyri doby nádych, na štyri zadrž dychu, na štyri výdych a na štyri bez dýchania, pokračuj. 

Pokračuj 10 minút.

Dnes posilňujem svoju schopnosť správneho úsudku. Moja intuícia a sila vole mi umožňuje rozlišovať správne od nesprávneho. 

Môj intelekt v spojení s intuíciou ma napĺňa pocitom bezpečia a dôvery.

Ukončujem akúkoľvek nedôveru, nenávisť voči svojmu intelektu, schopnosti usudzovať správne.

Moja schopnosť rozlišovať priestor lipnutia a odporu od priestoru spojenia rastie a prehlbuje sa.

Dýcham a moja schopnosť rozpoznávať pravdu rastie.

Som tvorivá inteligencia vesmíru, požehnaná silou tvorivosti, láskavosti, súcitu.

Naplnený pocitom vďačnosti príjímam život taký, aký je,  ospravedlňujem sa za všetky vedomé i nevedomé skutky, ktoré priniesli, alebo mohli priniesť bolesť a utrpenie,

odpúšťam všetkým i sebe.

Z priestoru celistvosti preberám zodpovednosť za svoje myšlienky, slová i činy.

Moje fyzické telo, mentálna úroveň, emočná úroveň, energetická úroveň i spirituálna úroveň sú v integrite, prepojené so Zdrojom, sme Jedno.

Tak sa stalo.

 

Deň štvrtý - štvrtok - sila Jupitera - vnútorný učiteľ, guru, ten, čo ukazuje cestu z temnoty (gu) do svetla(ru)

Dnes posilňujem,  rozvíjam svoju vnútornú autoritu a schopnosť učiť sa.

Múdro rozlišujem medzi autoritou a autoritárstvom tak, ako rozlišujem priestor odporu a priestor spojenia.

Vo svojom vnútornom priestore sa cítim celistvo a celý môj vnútorný priestor je prežiarený autoritou.

Som s ňou v integrite, vedie moje myšlienky, slová a činy, a tak tvorím svoju realitu. 

Ukončujem akúkoľvek nenávisť k svojej vnútornej autorite. Nechávam sa ňou viesť do celistvosti, úplnosti, naplnenia, Advaity.

Moja schopnosť učiť sa z priestoru spojenia rastie a prehlbuje sa.

Dýcham a moja schopnosť učiť sa rozpoznávať pravdu rastie.

Som tvorivá inteligencia vesmíru, požehnaná silou tvorivosti, láskavosti, súcitu.

Naplnený pocitom vďačnosti prijímam život taký, aký je,  ospravedlňujem sa za všetky vedomé i nevedomé skutky, ktoré priniesli, alebo mohli priniesť bolesť a utrpenie,

odpúšťam všetkým i sebe.

Z priestoru celistvosti preberám zodpovednosť za svoje myšlienky, slová i činy.

Moje fyzické telo, mentálna úroveň, emočná úroveň, energetická úroveň i spirituálna úroveň sú v integrite, prepojené so Zdrojom, sme Jedno.

Tak sa stalo.

 

Deň piaty - piatok - sila Venuše Ja som Vy a Vy ste Ja

Sme JEDNO

Sme sociálne a symbiotické bytosti. Skutočné šťastní môžeme byť  len vtedy,  ak sme v súlade  s celkom, ktorého sme súčasťou.

Ten ak podporujeme svojimi talentami, intelektom, zručnosťami, tak sme celku užitoční, a potom celok podporuje nás.

Sociálne prepojenia z nás robia jeden živý celok.

V dnešnej príprave na pozdvihnutie ducha si položme otázky, ako prispievam k tomu, aby svet bol stále o niečo lepším miestom na život?

Akú synergiu vytváram v sociálnych komunitách, ktorých som súčasťou?

Som radostnou podporou života, alebo smutnou ekologickou  ťarchou?

Aké sú moje vzťahy v rodine, v komunite, v obci, v krajine, vo svete?

Čo môžem urobiť dnes a každý deň, aby boli všetky dni krajšie, láskavejšie, priateľskejšie, ekologickejšie?

Mám nekonečné možnosti, ako obohacovať tento svet. Vidím ich?

Čo mi bráni vidieť viac možností?

Ukončujem svoje bludné presvedčenie, že mám obmedzené možnosti vytvárať harmonické vzťahy s inými i so sebou.

Toto bludné presvedčenie nemá na mňa viac vplyv v prítomnosti ani v budúcnosti.

Z priestoru celistvosti preberám zodpovednosť za svoje myšlienky, slová i činy.

Moje fyzické telo, mentálna úroveň, emočná úroveň, energetická úroveň i spirituálna úroveň sú v integrite, prepojené so Zdrojom, sme Jedno.

Nech sa tak stane. Tak to je.

Sme JEDNO.

 

Deň šiesty - sobota -  Saturn sila trpezlivosti.

Si trpezlivý, trpezlivá? Čakaj, to stačí, nič viac netreba, čakaj.

 

 

Deň siedmi - nedeľa - Slnko, štedrý, obohacujúci patrón

Slnko je nekonečne štedrý, obohacujúci Zdroj energie.

Slnko dáva bez podmienok.

Človeka ovláda strach z jej nedostatku. Je príčinou jej nedostatku. Ovplyvnený skúsenosťou nedostatku vytvorili sme si bludné presvedčenie, že kedykoľvek v budúcnosti jej nedostatok môžeme znova zažiť.

V pocite dostatku a bezpečia sa dokážeme udržať iba vtedy, ak máme dostatok vďačnosti a dôvery, teda pokory.

Ustráchaný, nedôverujúci človek sa chráni, uzatvára, blokuje si prísun energie zo zdroja.

Uvoľni sa, odpusti sebe aj iným a ukonči si predstavu, že trestaním kohokoľvek sa niečo zlepší.

Lepšie bude, ak budeš viac dôverovať Zdroju, že má pre teba dostatok energie, pokiaľ sa jej prísunu otvoríš.

Slnko nás inšpiruje k tomu, aby sme boli štedrí, prijímaj v pocitom vďačnosti, odovzdávaj  energiu ďalej, staň sa kanálom, cez ktorý energia prúdi.

Kam ju nasmeruješ dnes?

Ako prejavíš, že si tvorivou silou, ktorá je zdrojom nekonečného prúdu energie?

Koho dnes  bezpodmienečne obohatíš a čím?

Aké sú tvoje talenty?

Ako sa o ne delíš?

Ako vieš, že tvoje talenty a dary sú užitočné? Akú spätnú väzbu na svoje obohacovanie dostávaš?

Ako rozdávaš múdrosť, radosť, úsmev, porozumenie, priateľstvo, lásku?

Ako dnes obohatíš každého človeka, ktorého stretneš alebo si naňho spomenieš?

Urob to teraz.

Môj  dych je zosúladený s dychom vesmíru, moje dýchanie je hlboké a plynulé. Dýcham v rytme, ako dýcha celý vesmír,

Sme JEDNO

Trpezlivosť ruže prináša. 

Z priestoru, čo dostanem, čo z toho budem mať, sa presuň do priestoru - čo môžem dať, čím môžem obohatiť svoj život?

 

 

Deň ôsmy - korene

TU A TERAZ ŽIŤ, lebo žiadna túžba, žiadna zlatá rybka, žiaden dedo Mráz, žiadne - čo by bolo keby - Ti nedajú to, čo dnešný deň. Ani v čase koronavírusu...

Uvoľni sa v dôvere v život...

jdi dnes krásu v tom, čím momentálne žiješ, spoľahni sa na svoju intuíciu. Je pondelok, deň zasvätený Lune/Mesiacu, intuícii, Tvojej a rodovej múdrosti, ktoré nájdeš v sebe. Napoj sa na ne, teš sa z prítomnosti, nájdi v nej čo len zrniečko radosti, krásy, múdrosti a nechaj ho vyrásť. Ži tu a teraz.

Napoj sa cez intuíciu na svoje korene, spoj sa so svojimi starešinami, so svojim rodom, precíť v sebe ich silu a opri sa o ňu.

Precíť svoju kostru, ako pevne drží tvoje telo, ako sebaisto sa cítiš.

Precíť ako silný pocit bezpečia cítiš v dôvere v hlboké svoje korene.

Prejdi dnes mostom dôvery od strachu k prijatiu a zmiereniu.

Udrž si ten pocit bezpečia po celý deň.

Sme JEDNO. 

Fotka Sarity Poliakovej.

 

Deň deviaty -  radosť - šťastie alebo hnev - vina - krivda?

Dnes je deň zavŕšenia, deň ukončenia.  Deň úplnosti. Mars nám k tomu dáva silu.

Je deň, keď môžeš ukončiť všetko čo ti spôsobovalo bolesť, je deň, keď sa môžeš presunúť z priestoru utrpenia do priestoru spojenia.

Posledný deň marca je deň, keď môžeš rozhodnúť o tom v akom priestore sa ocitneš zajtra.

Ktorú možnosť si vyberáš?

Radosť, či agresivita prichádza dnes k Tebe?

Odvaha, odhodlanie prijať  svoje strachy, bezmocnosť, hovoriť láskavo o svojich pocitoch alebo ventiluješ strach hnevom, sťažovaním sa, agresivitou?

Máš voľbu, ty si vyberáš ako reaguješ na to čo prichádza z vonka.

Utorok má frekvencie planéty Mars, ktorý Ťa  podporuje vo výbere svojou silou.

Ty sa rozhoduješ či ti ňou vytvorí pocit bezpečia,  či jeho silu precitiš ako silu spirituálneho otca, ktorá ti dáva pocit bezpečia. Posilňuje tvoju dôveru  v tento bezpečný priestor  a  prináša ti RA-DOSŤ, tiché šťastie z možností dnešného dňa, alebo ju použiješ na sebadeštrukciu hnevom, pocitom viny či krivdy, sebatrestanie sebaspochyňovaním,  sebaodmietnutím, sebaopustením, sebanenávisťou. 

Všetci sme na jednej vlne, Tvoja RAdosť podporí moju, moja tvoju, naša celej Zeme a  Vesmírnu. 

Môj  dych je zosúladený s dychom vesmíru, moje dýchanie je hlboké a plynulé. Dýcham v rytme, ako dýcha celý vesmír.

Sme JEDNO

Pokiaľ v sebe cítiš hnev, pocit viny, či krivdy, je čas na trojkrokovú techniku:

Prijatie - od-pustenie, ukončenie a prebratie zodpovednosti.

 

Fotka Sarity Poliakovej.

 

Deň desiaty -  sila,vôľa, moc  alebo slabosť, hanba, lenivosť a nemoc?

Dnes rozpoznajme svoju silu, moc a svoju slabosť ne-moc.

Planéta Merkúr, ktorá vládne strede,  posilňuje schopnosť správneho úsudku.

Intuícia a sila vôle mi umožňuje rozlišovať správne od nesprávneho, skutočné od neskutočného, pravdivé od klamlivého.

Dôvera v Zdroj ma inšpiruje cez radosť k vôly k životu.

Žijem, kým žiť chcem, kým hovorím životu áno. Cez áno životu cítiť silu vytrvať v správnom.

V spojení v priestore života som mágom, vedmou cez  myšlienku, slovo, komunikáciu, cez spojenie v blízkosti s inými bytosťami.

Cez intuíciu cítim silu slova a učím sa s ňou láskavo narábať.

Moja zručnosť správne naladiť energiu vyslovených myšlienok sa stáva mojou silou.

V priestore odporu strácam silu a moc, zlyhania ma činia obeťou, hnev tyranom, strach paralyzuje a oslabuje vôľu.

Sladkosti života sa stávajú drogou.

Lenivosť k rastu prináša ignoráciu a aroganciu.

Tu je hranica  na ktorej  sa rozhoduješ, kam budú smerovať tvoje kroky ďalšie dni, či do prijatia, zmierenia, k dôvere,  radosti a sile, alebo cez prijatie a zmierenie sa s rolou obete k depresii, utrpeniu a bolesti.

Ktorú možnosť si vyberáš ty?

Múdro zváž, aby si  v chaose dnešných dní  dokázal/a zostať vo svojom strede a rozvážnym slovom podporovať  seba a svet, aby bol každou sekundou krajším, zdravším, bezpečnejším miestom pre život.

Nech sa tak stane.

Môj  dych je zosúladený s dychom vesmíru, moje dýchanie je hlboké a plynulé. Dýcham v rytme, ako dýcha celý vesmír.

Sme JEDNO

Fotka Sarity Poliakovej.

 

 

Deň jedenásty -  pokoj, láska, súcit  alebo smútok, ľútosť, žiaľ?

Štvrtok sa prejavuje sila Jupitera - vnútorného učiteľa, guru, toho, čo ukazuje cestu z temnoty (gu) do svetla(ru)

Učí Ťa cítiť sa celistvo a šťastne bez vonkajšej príčiny. Pocity celistvosti a šťastia vychádzajú z Tvojho vnútra, Ty si šťastná bytosť.

Ak pochybuješ, ukonči si pochybnosti a spočítaj si svoje požehnania, pozri sa na svoje dary, talenty.

Čím dokážeš obohatiť svet?

Úsmevom či podanou rukou v núdzi? Teplým slovom či podaným chlebom?

Ušiješ rúško či zaspievaš pieseň, zo srdca sa zasmeješ?

Vnímaj, že si v každej situácii tvorivá inteligencia vesmíru, požehnaná silou tvorivosti, láskavosti, súcitu a múdrosti.

Nechávaj ich rozkvitnúť práve v dnešný deň a s radosťou si ich nes do ďalších dní.

Podpor súcit a múdrosť nielen v sebe, ale vo všetkých bytostiach planéty Zem, v celom Vesmíre. Sme totiž na jednej vlne. Čo cítiš Ty, cítim i ja, čím pohnem ja, tým pohneš i Ty, čím obohatíš svet Ty, o to krajším bude pre všetkých.

Opri sa o svoju vnútornú autoritu, cez tvoj dych ťa vedie múdro do priestoru  bezpečia a celistvosti.

Môj  dych je zosúladený s dychom vesmíru, moje dýchanie je hlboké a plynulé. Dýcham v rytme, ako dýcha celý vesmír.

Sme JEDNO

 

Fotka Sarity Poliakovej.

 

Deň dvanásty -  lži, bludy, sebaklamy   alebo  tvorivosť, autentickosť, integrita?

Stojím pred bránou, ktorou prejsť môže iba jeden/Jedno.

Si v priestore Celistvosti, úplnosti, naplnenia, v Advaite, nie dvojnosti.

Pokiaľ tu nie je ten kto sa pýta ani ten čo odpovedá, je tu ten čo si Uvedomuje, vstúp. Čaká ťa,  ako dediča  Večného kráľvstva,  trón s korunou.

Pokiaľ ste tu dvaja, ten čo sa pýta a ten čo odpovedá, pre tento čas tu tvoja cesta končí.

Prešiel si dlhú cestu, vyliečil veľa zranení a rán.

Stal si sa múdrym, máš dôveru, máš vytrvalosť, máš odhodlanie.

Si v poli nekonečných možností. ktorú si vyberáš?

Je piatok,  má venušanskú, ženskú energiu, ktorá Ťa podporuje vo vzťahoch.

Venuša je láska, spojenie, úplnosť - kvality, ktoré hľadáš v najčistejšej podobe od odchodu Adama a Evy z raja.

Hlboko vo svojom vnútri máš kompas, poznáš smer, no dovolil si si zahádzať ho nepodstatnými záležitosťami.

Venušanský piatok a 12. deň tvojej cesty za pokorou k celistvosti Ti  ponúka ľahkosť vytvárania spojení s inými bytosťami. 

Vieš, ako udržať spojenie vo vzťahoch. 

Vieš počúvať srdcom, vieš udržať spojenie cez overovanie porozumenia.

Cez porozumenie vieš vytvoriť trvalé spojenie vo vzťahu - priateľstvo. 

Vieš otvoriť srdce a vieš vytvoriť pocit bezpečia tak, aby zostalo otvorené.

Napoj sa dnes na svoje srdce, precíť v ňom teplo lásky a vyšli ho ku každej bytosti vo svojom svete.

Svieť ako maják tým čo stratili sa v temnote bludiska ilúzií, čo čakajú na záchranné koleso s Ariadninou niťou, ktorá ich z temnoty nevedomosti  vyvedie.

Zapaľuj svetlo v srdciach  bytostí  uviaznutých v utrpení. 

Máš schopnosť i zručnosť, tam kde si, osamote či so svojou rodinou, nadviazať láskavé spojenie, plné očistenia, uvoľnenia, ospravedlnenia, odpustenia a vďaky so všetkými, so všetkým. Urob tak, dnes, aby  všetci mohli tancovať uvoľnení v bielom šate čistoty na našej mystickej svadbe... lebo Ty si ja, ja som Ty, my sme Jedno v jednom vesmírnom tanci.

Tri dni zostaň v tichu a pohrúžení, ako Kristus, keď na tri dni zostúpil do záhrobia, odpusti živému i mŕtvym, oslobodený od omylov a nevedomosti na tretí deň vstúp do kráľovstva pokoja.

Môj  dych je zosúladený s dychom vesmíru, moje dýchanie je hlboké a plynulé. Dýcham v rytme, ako dýcha celý vesmír.

Sme JEDNO

Fotka Sarity Poliakovej.