Ak vidíš postavu točiť sa proti smeru hodinových ručičiek, tvojou dominantnou hemisférou je ľavá, ktorej sa pripisujú tieto atribúty :

 • logika
 • racionalita
 • analitický prístup k veciam
 • pozeráš sa na veci po častiach
 • si dobrý v matematike a iných vedách
 • si praktický
 • vieš, uvedomuješ si veci
 • chápeš realitu, žiješ v reálnom svete

 

Ak sa točí v smere hodinových ručičiek, dominantná je pravá hemisféra, ktorej atribútmi sú:

 • viac cítiš
 • pozeráš sa na veci ako na celky
 • chápeš podstatu systémov
 • vyjadruješ sa v symboloch
 • si zameraný na filozofiu a náboženstvo
 • cítiš,že robíš správne veci
 • tvoje konanie je často nepredvídateľné
 • abstraktné myslenie, rád fantazíruješ
 • si zameraný na prítomnosť a budúcnosť

 

Vyskúšaj si prepínať otáčanie zo strany na stranu,naučiš sa aktívne používať obe hemisféry.