Sidebar

Kráľovná sebauzdravenia

Pre manžela, ktorý sa posmieva ezoterike, bude zrkadlom manželka, ktorá našla vášeň v duchovnom raste. A naopak, pre túto manželku bude zrkadlom jej manžel, ktorý stále pozerá televízne noviny, väčšinu času je negatívne naladený a nadáva, aký je svet zlý a nespravodlivý. Je pre ňu zrkadlom nie preto, že by ona sama bola taká. Je pre ňu zrkadlom preto, že toto je stále oblasť, ktorú ona v sebe nemá spracovanú. Má v nej extrém, ktorý má možnosť vďaka manželovi vyriešiť.

Keď  si nabudúce pritiahnete zákonom rezonancie situáciu, v ktorej máte extrém – pozitívny alebo negatívny, uvedomte si, že je to vaša situácia. Ak vám prekáža negatívny manžel alebo žena s cigaretou v ruke na ulici, je to váš pocit. A vy ho možete správnym postojom zmeniť. V momente, keď začnete hádzať vinu na druhého človeka a tvrdiť, že vy to máte vyriešené, prestávate rásť. Akonáhle poviete na akúkoľvek oblasť života: “ Toto mám vyriešené, tomuto už rozumiem na 100%, už sa nemám viac čo učiť,” prestávate rásť, lebo sme viac, ako si myslíme, že v danej chvíli sme.

Máte možnosť prijať tú situáciu takú, aká je – na bode nula, alebo si udržíte svoj extrém a v tom prípade si môžete byť istí, že príde ďalšia situácia, ktorá vám ponúkne príležitosť vyriešiť si ho.

Podobné priťahuje podpobné.