Kráľovná sebauzdravenia

Etikoterapia hľadá príčiny ochorenia v narušených vzťahoch človeka. Takto to rozpoznal už začiatkom minulého stroročia MUDr. Ctibor  Bezděk, zakladateľ etikoterapie. Narušené vzťahy  prinášajú  vnútornú nespokojnosť, smútok,  žiaľ, a to je dôsledok nízkej frekvenčnej hladiny v dôsledku blokovanej  energie  v toroidálnom poli človeka. 

Tieto jeho závery sú dnes už vedecky potvrdené. Nedávno  bola prezentovaná štúdia  Harvardskej univerzity, ktorej vedúcim je psychiater Robert Waldinger. Štúdia sa realizuje už 75 rokov na vzorke 724 mužov, s cieľom zistiť:

Čo nás robí šťastnými a zdravými počas našej cesty životom?

Jej výsledkom je jednoznačný záver:

Šťastných a zdravých nás nečiní bohatstvo, ani  pracovná kariéra, ani sláva. Jednoznačným záverom tejto štúdie je, že šťastnejšími a zdravšími nás udržujú kvalitné vzťahy.

Narušené vzťahy môže mať človek najmä sám so sebou, teda ako sám seba prežíva. Nespokojnosť, sebakritickosť, hnev sám na seba, sebapohŕdanie, sebanenávisť, sebaodmietanie - všetky tieto vzorce sú symptómami odpojenia sa na základnej úrovni. 

V etikoterapii tomu hovoríme, že človek je odpojený od vlastného zdroja. Inak povedané - je v stave pýchy. Pýchu chápem širšie, než   za čo ju bežne považujeme. Teda pýchou nie je len stav, keď sa človek odpája tým, že sa vyvyšuje nad niekoho iného, ale aj stav, keď sám seba ponižuje, umenšuje, znižuje svoju hodnotu. Teda akákoľvek strata spojenia, prepojenia, súcitu, schopnosti byť v spojení, vcítiť sa a byť citlivý  na všetko v sebe aj mimo seba, je stavom pýchy.

Čítať ďalej...

 

Bezmocnosť znamená nemať vôľu a moc žiť. Preto nemať moc znamená mať ne-moc.

Etikoterapia je autognostická, sebapoznávacia metóda, ktorá umožňuje tomu, kto pozná jej techniky a má osvojené zručnosti s ňou pracovať, objaviť skryté, programy, vzorce, ktoré riadia jeho životné postoje, reakcie. Tieto sú prevažne automatické a majú za následok bolesť, utrpenie, narušené vzťahy. Etikoterapia vidí príčinu ochorení, nespokojnosti v živote práve v narušených vzťahoch.

Na pozadí príbehov uvediem niekoľko príkladov z praxe, ako možno odkrytím vrstvy po vrstve objaviť aj hlboké koreňové vzorce, programy, ktoré potom riadia postoje človeka. Na jednom stretnutí v etikoterapeutickom kruhu Sarita objavila svoj silný koreňový vzorec bezmocnosti. Potom ako si ho uvedomila s údivom niekoľko týždňov pozorovala, ako veľmi ovplyvňoval celý jej doterajší život.

Postupným odkrývaním vrstvy po vrstve sa jej podarilo vďaka presne miereným otázkam odkryť koreň programu, ktorý ju robil bezmocnou. Príčiny toho, prečo sa často cítila ako paralyzovaná obeť. Bola to bezmocnosť, ktorú porozumela ako naučený vzorec, program, a ktorému dovolila ovplyvňovať celý jej život. Je presvedčená, že aj životy minulé. Keď sa spätne pozrela na roky svojho života, videla veľmi zreteľne, ako sa v premnohých situáciách cítila bezmocná, ako bezmocnosť schovávala v sebe, ako v nej následne budila agresivitu, ktorú potom zas len potláčala v sebe. Uzavretý kruh deštrukčných programov, uviaznutá v pasci, konkrétnych malých či veľkých situácií, rozhodnutí, ktoré roky poškodzovali jej zdravie.

Spomenula si, ako si aj z regresnej terapii vybavila jasné obrazy, keď tiež cítila bezmocnosť. Napríklad jeden z nich: muž na koni jej vzal malé dieťa, ležala v prachu na zemi, šaty roztrhnuté, cítila, že dostala bitku a, navyše, ten muž ju dal uväzniť. Strašná bezmocnosť.

Strach bol silno schovaný za myšlienkami o nestrachu

Bezmocnosť ako koreňový vzorec ukončila až teraz, keď prekročila šestdesiatku. Našla svoju životnú silu, zdroj, čo jej zvýšilo sebadôveru a sebavedomie. Súčasne s ukončením tohto vzorca alebo programu (bludného presvedčenia) v sebe našla ďalšieho sebapoškodzujúceho záškodníka. Strach. Bol dôsledkom nízkej sebaúcty a sebadôvery. Uvedomila si, ako v sebe aj navonok roky prezentovala, že sa nebojí. Takmer ničoho. Presviedčala tak sama seba i druhých, že to, čo kdesi v hĺbke cítila, nie je pravda.

Čítať ďalej...