Sidebar

Etikoterapia nadväzujúca na odkaz C. Bezděka

Podľa toltéckej tradície nás k našej pravej povahe vedú tri základné druhy duchovného umenia: šťastie, sloboda a láska.

Prvé z nich je Vedomie. Cesta vedomia nás vedie k tomu, aby sme si uvedomovali, čím sme v skutočnosti. Nemôžeme byť slobodní, pokiaľ nevieme, čím sme a akú slobodu hľadáme. Toltékovia hovoria: „Buďme k sebe úprimní.“ (pravdivý)

 

Druhým je umenie Transformácie. Prostredníctvom nej sa učíme byť duchovnými bojovníkmi. Učíme sa sledovať svoje konanie, aby sme sa oslobodili od znalostí, ktoré nás zotročujú. Táto cesta nám ukazuje, ako zmeniť sen svojho života tým, že pozmeníme svoje názory a presvedčenia.

 

Umenie Lásky je výsledkom zvládnutia prvých dvoch druhov umenia. Z hľadiska Toltékov všetko na svete tvorí Láska. Láska je sám Život. Keď sa naučíme milovať, dostaneme sa do súladu s Duchom Života, ktorý nami preniká. Nie sme už telom, mysľou alebo dušou; sme Láskou.

Kto som? Som Láska!

 

Každý náš čin je prejavom Lásky a šťastie nám môže priniesť len aktívna Láska. Keď zvládneme umenie Vedomia, Transformácie a Lásky, získame späť svoju božskú podstatu a splynieme s Bohom. To je cieľom Toltékov.

 

 

 

Predstavte si, že máte nové oči. Z tohto nového hľadiska nevidíte ľudské bytosti ako kožu a vlasy a formu, ale ako energiu. Z fyzického hľadiska máme dve ruky. No z energetického hľadiska má každý z nás tisícky rúk, z ktorých každá drží v zovretí rozličné dohody a presvedčenia. Každá dohoda je energetickým potrasením si rukou. Ruka na druhom konci môže byť pripojená k energetickej ruke druhého človeka či dokonca k imaginárnej sile.

 

Čítať ďalej...

Solfeggiho liečivé frekvencie a ich účinky

 
 
Šesť  Solfeggio frekvencií, ktoré tvoria stredovekú Solfeggio stupnicu používanú v Gregoriánskych choráloch ale aj v starších Sanskritských kirtanoch a mantrách. Solmizačné slabiky použité na označenie tónov tejto stupnice sú Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La, a sú prevzaté zo stredovekej piesne Ut Queant Laxis, Gregoriánskeho chorálu napísaného pre sv. Jána Krstiteľa.
Čítať ďalej...

Príčina ochorenia je v narušených vzťahoch človeka, teda v jeho morálnych  a etických postojoch.

Pohľad etikoterapie a modernej celostnej medicíny na príčiny ochorenia, ktoré treba hľadať v postojoch, emóciách a myšlienkach človeka,  je totožný. V  tele pacienta sa následne prejavia symptómy, vonkajšie prejavy ochorenia. Etikoterapia hľadá v reťazci príčin až  dovtedy, pokým príčinu nájde  v samotnom človeku, nie mimo neho. V jeho vzťahoch k sebe samému,  ľuďom,   životu, ktorého je súčasťou.

MuDr. Jan Hnízdil : "Choroba  je informácia o tom, že človek urobil v živote nejakú chybu..."

Venuje sa psychosomatike a celostnej medicíne.

„Tělo nemá jinou možnost, než nás napomenout bolestí,“ hovorí MUDr. Jan Hnízdil. „Pokud si jen vezmete prášek a informaci nepochopíte, pouze vypnete varovný signál."