Sidebar

Mer Ka Ba

 

Ka (staroveký Egypt)

Ka  je označenie starovekých Egypťanov pre životnú silu,  dušu, ktorá odlišovala živú osobu od mŕtvej. Smrť nastala, keď Ka opustilo telo

 

 

Ba (egyptská mytológia)

 

Ba je označením tela a tým s čím sa bytosť ako individualita stotožňuje.

Je tým, čo robí človeka jedinečným a čo by označoval pojem osobnosť. Podľa Egypťanov mohli mať Ba, svoj jedinečný charakter, aj neživé predmety a skutočne, v Starej ríši boli často pyramídy nazývané Ba ich majiteľov. Podobne ako duša, aj Ba žilo ďalej po smrti tela. Zvyčajne bolo zobrazované ako vták s ľudskou hlavou, ktorý vylieta z hrobky, aby sa spojilo s Ka na druhom svete.

 

MER 

Svetlo

 

Najznámejším zobrazením MERKABA je  Dávidova hviezda, zobrazujúca dva trojuholniky oproti sebe.

Vo východnej filozofii sa zobrazuje ako  Monada - jin-jang.

 

 

 

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.