Sidebar

KABALA

Kabala (z hebr. - prijatie, schopnosť duše pochopiť nadprirodzené idey, tradícia) je mystický smer v židovskej filozofii, ktorý sa ňou vinie od počiatku a výrazné miesto nadobúda v 9. stor. až 13. storočí.

V kabale dominuje problematika kozmologická. Pojem kabaly je strešný pojem rôznych spôsobov priblíženia sa k bohu prostredníctvom koncentrácie na modlitbu, ponorením sa do seba alebo vykonávaním mystických praktík. Teoretická kabala sa usiluje o poznanie, praktickej kabale ide o mágiu, vytváranie amuletov, o praktické dôsledky gematrie.

Cieľom praktickej kabaly bolo často urýchlenie príchodu Mesiáša na zem. Kabalisti študovali rôzne možnosti označenia Boha, mnohosť božieho zjavenia a jednotu v jeho pozadí (kabala je v tomto zmysle monistická) (cf. boh (kabala)). Stvorenie má stupne a svet je rozdelený na duchovné sféry (sfira).

Sféry, ktoré sú nám najbližšie, majú vlastnosti prístupné nášmu chápaniu; čím sú sféry bližšie k bohu, tým sú pre nás nepochopiteľnejšie. Medzi sférami existuje komunikácia v oboch smeroch. Človeku sa v systéme sfér pripisuje nezastupiteľná funkcia ako udržiavateľovi existencie sveta. Prvý človek bol nebeský, čistý a vládol prírode. V jeho duši boli zastúpené duše všetkých neskorších ľudí. Kabala verí v prevteľovanie. Dejinný vývoj vedie k zhmotneniu sveta prostredníctvom hriechu.

Dnešný svet má narušenú prirodzenú rovnováhu komunikácie medzi jednotlivými sférami, tento stav sa napraví po príchode Mesiáša. Zlo vzniklo rozbitím sefirot, ktoré boli obalmi alebo nádobami udržiavajúcimi božské prvotné žiarenie. Rozbitie spôsobilo zhmotnenie sveta, ale na všetkých črepinách zostali zvyšky prvotného žiarenia. Boh sa odráža vo všetkom, dokonca aj v zle.

 

Kabala je mystická cesta, založená na schopnosti komunikácie s naším vnútorným Majstrom. (Ka) Inak povedané bez meditácie a modlidby ju nie je možné študovať a poznať.  Je nástrojom na rozvoj našej spirituálnej inteligecie.

Kniha kabali Sefer Jecira Kniha stvorenia  je kozmologickým pojednaním, ktoré predvádza stvorenie  všetkých vecí skrz permutáciu písmen.

 

Tri písmená matky,  alef, mem a šin, charakterizuje rovnováha. Na jednej rovine sa nachádza Pozitív  na druhej Negatív. Vyvážené sú Slovom.

 

Tri písmená matky, ktoré tvoria veľké a úžasné mystérium, sú stmelené šiestimi základnými kruhmi. Z táchto kruhov vychádza voda a oheň a práve z nich sa zrodili otcovia a matky pokolení.

Boh ustanovil a vytvoril tri písmená matky, kombinoval ich, vážil, premieňal a vytvoril podľa nich tri Matky: Alref, Mem, Šin vo svete, v roku a v mužovi a  v žene.

 

Sedem dvojitých pismen, bet, gimel, dalet, kaf, pe, reš, tav, môžu postupne slúžiť ako model jemnosti, tvrdosti, sily a slabosti.  Sú symbolom múdrosti, bohatstva, plodnosti, života, nadvlády, mieru a krásy.

 

Sedem dvojitých písmen slúži k označeniu protikladov, ktorým je ludský život vystavený.  

Protikladom

                       múdrosti je bláznovstvo,

                       bohatstva chudoba,

                       plodnosti nepolodnosť,

                       života smrť,

                       ovládania závislosť,  

                       mieru vojna,

                       krásy škaredosť. 

 

Sedem dvojitých písmen je práve sedem. Sedem a nie šesť, sedem a nie osem. Premýšľaj o tom, nech je ti to natoľko zrejmé, že Stvoriteľ  odsúhlasí návrat na Trón.

 

 

Dvanásť jednoduchách písmen he, vav, zajin, chet, tet, jod, lamed, nun, samek, ajin, cade, kof  symbolizujú dvanásť šikmých polôh:  východ - nahor,  juh -nahor, západ - nahor,  sever - nahor, severovýchod, juhovýchod, juhozápad, severozápad, východ-nadol,  juh -nadol, západ-nadol, sever-nadol.

 

Dvanásť jednoduchých písmen sa rozprestiera až po hranice Večnosti a sú hranicami sveta.

 

Dvanásť jednoduchých živých písmen boli  počaté, vytvorené, kombinované,  vážené a premieňané Bohom. Vytvoril nimi dvanásť súhvezdí vo svete, dvanásť mesiacov v roku a dvanásť orgánov v mužskom i ženskom tele.

 

Dvadsaťdva písmen sa skladá z troch matiek, siedmich dvojitých, a dvanástich jednoduchých. Tri matky sú Alef, Mem a Šin, tj. vzduch, vod a oheň. Voda je nemým M, syčiaci oheň S a vzduch A, prostredník medzi oboma, ako váha zákona CHOK, je stredom medzi zásluhami a vinou. Dal týmto dvadsiatim dvom písmenám tvar a podobu, a pretože ich rôznym spôsobom kombinoval, stvoril dušu toho všetkého, čo je stvorené a čo má byť stvorené.


Dvadsaťdva písmen je zahalených do hlasu, vyrytých do dychu a umiestnené pre výslovnosť na týchto päť miest: do hrdla, na podnebie, na jazyk, za zuby a na pery.


Dvadsaťdva písmen, základných elementov, je umiestnených do sféry, ktorej číslo je 231. Kruh, ktorý ich obsahuje, sa môže točiť buď dopredu, a potom znamená šťastie, alebo naspäť, a potom znamená opak. Preto dal písmenám význam a kombinoval ich, Alef zo všetkými a všetky z Alefom, Bejt zo všetkými a všetky z Bejt atď.


Tak vzniklo 231 brán, a tak vidíme, že všetky reči a všetky tvory vznikajú týmto spôsobom tvorenia a v dôsledku toho vychádza všetko tvorstvo z jedného mana. Tak stvoril Alef a Tav (alfu a omegu), ktoré sa nemenia a nestarnú. Znakom toho všetkého je dvadsaťdva písmen a jediné telo.


Dvadsaťdva písmen sú základnými elementmi: tri najvyššie, sedem dvojitých a dvanásť jednoduchých.


Tri sú najvyššie: Alef, Mem a Šin, tri živly: oheň, vzduch a voda. Pôvodom (substanciou) neba je oheň, pôvodom atmosféry vzduch, pôvodom zeme voda: oheň stúpa hore, voda zostupuje dole a vzduch je princípom, ktorý medzi nimi ujednáva rovnováhu. Mem je tíží, Šin je hrotité (hore smerujúce) a Alef je medzi nimi prostredníkom. Alef-Mem-Šin je zapečatené šiestimi pečaťami a zahalené do mužstva a ženstva, pretože podľa známeho matematického učenia môže existovať len šesť kombinácií troch písmen, tri "silné" a tri "slabé". To vedz a cvič svoju meditáciu a špekulatívne myslenie na nasledujúcom: oheň podporuje vodu.


Sedem dvojitých, b, g, d, k, p, r, t, sa používa v dvojí výslovnosti: bejt, gimel, kaf, pe, reš, tav. Jedna výslovnosť je mäkká, druhá tvrdá ako obraz sily a slabosti. Dvojité písmená predstavujú protiklady. Opakom života je smrť, opakom bohatstva chudoba, opakom kultúry (výstavby) je pustošenie, opakom krásy škaredosť, opakom moci poroba.


Dvanásť jednoduchých písmen: he, vav, zajin, chet, ted, jod, lamed, nun, samech, ajin, cade, kuf. On ich navrhol, vytvoril, zmnožil, uvážil a kombinoval.

Ako ich zmnožil? - Dva kamene stavajú dva domy, tri stavajú šesť, štyri stavajú 24, päť stavia 120, šesť stavia 720, sedem 5040 domov. Od toho začni a počítaj, čo nemôžu tvoje ústa vysloviť a tvoje ucho pochopiť.
Pomocou týchto písmen vybudoval svet Jah, večný Sebaot, Boh izraelský, Boh živý, všemohúci, najvyšší a vznešený Pán, ktorý sídli vo Večnosti a ktorého meno je posvätené. J a H je zložené z dvoch, J H V H zo štyroch písmen. Sebaoth je ako poľné znamenie jeho zástupov. Boh Izraele: Izrael je ako knieža pred Bohom. Živý Boh: tri veci sa nazývajú živými: živý Boh, živá voda (voda života) a strom života. El: silný. Šadaj: doteraz postačujúci (pomáhajúci). Najvyšší: lebo sídli na výšinách a stojí nad všetkými bytosťami. Vznešený: lebo nesie a drží výšku a hĺbku, zatiaľ čo nositelia dole sú bremenom hore, nachádza sa On hore a nesie zhora (dole sa nachádzajúci náklad). On nesie a drží večnosť. Ten, ktorý sídli vo večnosti, lebo jeho vláda je prísna a trvá bez ustania. Jeho meno je pochválené: lebo ON a jeho služobníci sú svätý a chváli ho stále: svätý, svätý, svätý.


Dôkazom toto sú vierohodný svedkovia: Universum, rok a duša. Dvanásť je ich najnižšie, nad nimi sedem a nad siedmimi tri: z týchto troch stvoril svoj svätostánok; všetky sú spojený s jednotkou (s Vše-Jediným). Znak jediného, okrem ktorého nie je druhého vo svete vládnuceho kráľa, ktorý je jeden a ktorého meno je jeden.

 

Odkrývanie minulosti Tajomstvo kabaly

 

 

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.