Etikoterapia

Autognostická - sebapoznávacia metóda, sebaliečenie duše i tela

Ako funguje  Vesmírny zákon rezonancie? Ako  zrkadlo, ale nie hocijaké:

Predstavte si pred sebou čiaru. Tá čiara bude predstavovať nulu, nadhľad, vyrovnaný stav, pokoj. Na čiaru teraz zakreslíme náš vzťah k rôznym oblastiam života ako graf. Je tam bod pre vzťahy so známymi, bod pre vzťah s partnerom/partnerkou, vzťah s deťmi, vzťah k peniazom, vzťah k zdraviu, vzťah k duchovnu, k vzdelaniu, k svokre… Čím máme so vzťahom k danej oblasti väčší problém, tým je bod nižšie pod nulou. Čím máme lepší vzťah k danej oblasti, tým je bod vyššie nad nulou.

V dôsledku zákona  rezonancie si do života pritiahneme presne tie veci, ktoré máme extrémne vysoko a extrémne nízko.  Tak hľadáme prirodzenú rovnováhu, a tak sa učíme, ako naše vzťahy harmonizovať, liečiť.

Ak naozaj neznášate, keď niekto fajčí,  svojím hnevom si pritiahnete fajčiarov, aby ste si svoj narušený vzťah vyriešili. Ak ani to nezaberie, osud vám pošle partnerku alebo partnera, do ktorej sa zamilujete a ona/on bude fajčiť.  Dostanete sa akoby do slepej uličky, kde sa budete musieť rozhodnúť, či sa svojho extrému vzdáte a prijmete situáciu takú, aká je – na bode nula, alebo ju odmietnete a bude vás to stáť narušený vzťah.

Cieľom osobného rozvoja teda nie je dostať všetky body vysoko nad nulovú čiaru. Úlohou osobného rozvoja je dostať čo najviac bodov čo najbližšie k bodu nula. Len vtedy budete vyrovnaní a naozaj šťastní – šťastní v nadhľade, šťastní v bode nula – pretože táto oblasť už nebude mať vplyv na vaše šťastie.

Vzťahy sú pre nás zrkadlom, ktoré nám odzrkadľuje naše extrémy, naše narušené vzťahy a upozorňuje na ne takým spôsobom, aby sme si ich mohli vyriešiť.

Čítať ďalej...

Etikoterapia ako cesta, k celistvoti, k  blaženosti, šťastiu, hojnosti a zdraviu.

Pozrite si záznam prednášky o Etikoterapii, ako ceste  k celistvosti, tak ako ju učím v Škole etikoterapie.

V škole v ktorej sa naučíte, ako spoznať seba samého, ako prebrať zodpovednosť  za svoj život, ako sa stať scenáristom, režisérom aj hlavnou postavou vo svojom životnom príbehu. Ako  liečiť seba samého na úrovni fyzického i mentálneho tela.

Hoc žijeme v duálnom hmotnom svete, naše vedomie sa nachádza v priestore nedvojnosti, pokiaľ sme vnútorne spojení, celiství. Opačným stavom je oddelenosť nášho individuálneho vedomia, pýcha. Sme súčasťou kvantového poľa, kde každý bod tohto poľa si uvedomuje seba samého ako celok, ktorým sme.

Na týchto stánkach píšem o tom, ako etikoterapia, kráľovná sebauzdravenia, nazerá na človeka a na svet. Som veľmi rád, že čoraz viac ľudí objavuje, akým užitočným nástrojom sebapoznávania je.

Napĺňa ma hlboká vďaka, že MUDr. Ctibor Bezděk, lekár, ktorý pôsobil aj na Slovensku, nám v etikoterapii zanechal posolstvo, ktoré sa dotýka duše.

Som vďačný za tento priestor, za to, že články si našli svojich čitateľov, robí mi radosť, keď dostávam na ne veľmi pozitívnu spätnú väzbu.

Etikoterapia patrí medzi kráľovské disciplíny sebapoznávania, dotýka sa nebies, nepoznaného tajomného v nás, ale zároveň je pevne ukotvená v zemi, racionálna a logická. Tak ako Tao, spája Nebo a Zem. Etikoterapeut alebo autoetikoterappeut prepája to, čo má na povrchu vo vedomí s tým, čo má hlboko v sebe. Prepája Nebesá i Zem.

Nie je to ľahká disciplína, vyžaduje vôľu a vytrvalosť. Vyžaduje hlboké odhodlanie spoznať pravdu o sebe, nech je akákoľvek, vyžaduje istú dávku odvahy dať dole masky, ktorými sme sa roky chránili. Odhaliť srdce. Vyžaduje stopercentnú ochotu zmeniť seba samého. Povedať životu, napriek všetkému, áno!

 

Čítať ďalej...