Sidebar

Systém vzdelávania v etikoterapii

Záujemca o školu etikoterapie, alebo o kurz by sa mal najprv  zúčastniť verejnej prednášky,  Úvod do etikoterapie, jej  miesto a  termín konania nájdete v časti Etikoterapia/Termíny  podujatí. 

Prípadne si  pozrieť  záznam jednej z takýchto prednášok.  Dôležitá je však osobná prítomnosť, zážitok  a otázky počas prednášky, ktoré je možné na mieste zodpovedať.

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.