Sidebar

Termíny 9. stupňa

Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností.

Skupina RS09 

 

9. stupeň - Vyjadrujem/dávam, komunikácia, zdieľanie

5. čakra a jej téma: Hovorím, manifestujem

 

12. -  14. máj 2023 

 

Miesto:  Střílky, 

 

Prezentácia od 15.00. LIVE od 16.30. Príď včas, cvičíme integritu s časom.

 

Sebavyjadrenie, komunikácia, kreativita. 

Stav a vyladenie 5. čakry vyjadruje spôsob nášho myslenia a jeho flexibilitu.

 

Komunikujem sám/a so sebou a preto všetky časti mojej bytosti spolupracujú. myslím pozitívne. Žijem s  ľahkosťou a radosťou som humor a smiech sám.

 

Rozhodujem sa ako sa budem cítiť. Riadim sa srdcom. Dokážem iným ukázať svoje vnútro. Je krásné byť otvorený/á.

 

Slobodne vyjadrujem svoj potenciál. Otvorená komunikácia a počúvanie rozvíja môj tvorivý život. Otváram svoju myseľ novému poznaniu.
 

Hovorím životu Áno!

Som scenáristom, režisérom i hlavnou postavou vo svojom príbehu.

 

Sebapozorovanie, pohrúženie, meditácia, cesta k osobnej transformácii, trvalému zdraviu, šťastiu, Vôľa a jej uplatňovanie v živote, životná sila, svet vnútorného muža. 


Sme navzájom prepojení, ako ovplvňujú moje myšlienky svet v ktorom žijem? Aké mám možnosti? 

 

Vymeníme nefunkčné, prežité stratégie za fungujúce, podporujúce cieľ života, byť šťastný, zdravý, žiť v radosti a hojnosti. Zmena stratégie, nový začiatok.

 

Prineste si  aspoň časť oblečenia   v modrej  farbe.  Ak máš bubon, hrkalky, akýkoľvek rytmický nástroj,  tvoj ruženín, fotografie predkov, modrú sviečku v skle.

Farebné ceruzky. 

 

Tričko

Príjemnú celistvú atmosféru seminára   vytvoríme rovnakým oblečením, v modrej farbe -   Bude vám túto iniciáciu pripomínať.

Ak máte o tričko záujem, uveďte to v prihláške  vrátane veľkosti a počet kusov v poznámke.

 

Odporúčam:

 

Pozoruj ako sa rozhoduješ, na základe čoho a ako konáš?


Denne hygiena duše : Hoo ponopono

 

Denne: 20 minút stíšenie a pohrúženie

 

Cvičiť koncentráciu na
Mesiac - intuícia- pondelok
Mars - Vôľa - utorok
Merkur - intelekt - úsudok - streda
Jupiter - autorita - štvrtok

Cvičiť techniku Prijatia
Vytvárať aktívne priestor Celistvosti - Advaity
Priestor Počúvania

 

Každý deň sa smiať!


Pokračujúci - aplikovanie osvojených teoretických poznatkov v praxi, riešenie konkrétnych životných situácií, zmena prevládajúcich stratégií, ktoré nepodporovali zdravie a šťastie na také, ktoré ich podporujú. Liečenie toxických vzťahov na všetkých úrovniach, teda k sebe samému, k okoliu, (príbuzní, priatelia, kolegovia, atd.) a k celku, ktorého sme súčasťou a ktorý nás presahuje.


Štruktúra víkendového seminára: 30 hodín

 

piatok od 17.00 do 22.00 - naladenie úvod do témy
sobota od  7:00 do 22:00 - praktický výcvik, techniky, individuálna práca

nedeľa od  7:00 do 17:00 - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce obdobie
 

Cena za seminára je   340,- €  

Cena seminára sa môže zmeniť  v závislosti na miere  inflácie a  cenových podmienok za ubytovanie a stravu.

 

Ako potvrdenie účasti pošli najneskor 3 týždne pred seminárom prihlášku, prosím.

Diétu  a požiadavky na stravu uveď v poznámke, prosím.

V prípade ak požaduješ faktúru na firmu, fakturačné údaje uveď v poznámke.

 

 

 

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.

 

 

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.