Sidebar

Aktuálne prebiehajúci zápis.

Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita.

Viac informácií o systéme výuky v škole etikoterapie nájdete tu.

Zápis do skupiny V,  4. ročný modul otvoríme  

termín 10. - 12. jún 2022
Miesto: Střílky na Morave

V krásnom prostredí Stříleckeho zámku. GPS: 17.207064415313653  N 17.207064415313653 E (pokiaľ to epidemická situácia dovolí.)

alebo Rekreačné zariadenie Tesáre - Nové mlyny, SK
 
alebo ON LINE v prípade pandemických opatrení.
 

Škola etikoterapie Advaita, výcvik etikoterapeutických zručností.  Celkom sa v rámci 1. modulu školy uskutoční 12 víkendových seminárov počas 4 rokov. ( Teda 3 víkendové semináre do roka.) Celkom 350 výcvikových hodín.


Škola etikoterapie  Advaita - je  praktický sebapoznávací  seminár, zameraný na  osvojovanie základných princípov a metód etikoterapie, autognostickej, sebapoznávacej metódy.  Metódy na rozpoznávanie pravdy o sebe samom, o rozpoznávaní hlbokých príčin toho, že prežívame bolesť, nespokojnosť, utrpenie, trápenie sa.  Metóda, ktorá poskytuje praktické nástroje ako byť šťastným, cítiť sa celistvým a naplneným. Do roku 2020  navštevovalo školu už viac ako 1500 účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti  životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým  s inými ľuďmi, prírodou, životom ako takým.  Učí ako si udržať a zlepšovať fyzické, mentálne i spirituálne zdravie.

Semináre sú nadväzujúce, do ďalšieho stupňa môže postúpiť iba absolvent, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň. V prípade, že niekto neabsolvuje príslušný stupeň, môže si ho doplniť pri najbližšom termíne, keď sa príslušný stupeň koná. Preto svoju účasť dobre zvážte, prosím,  a podporte zámerom aj ukončiť.  Nie je vhodné nastúpiť skusmo. Dodatočne už skupinu nie je možné doplňať.  Preto, prosím,  svoju prihlášku dôkladne zvážte, na otvorenie nového ročníka sa pre veľký záujem čaká aj rok a viac. Novú triedu otárame raz ročne, preto vítame  záujemcov, ktorí majú jasnú predstavu o tom, že chcú systematicky  a dlhodobo pracovať na svojom rozvoji. 

Add a comment
Čítať ďalej...

Skupina je naplnená, zápis do skupiny U je ukončený.  

Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita.

Viac informácií o systéme výuky v škole etikoterapie nájdete tu.

Zápis do skupiny U,  4. ročný modul otvoríme  

termín 29. - 31. okóbra 2021
Miesto: Střílky na Morave

V krásnom prostredí Stříleckeho zámku. GPS: 17.207064415313653  N 17.207064415313653 E (pokiaľ to epidemická situácia dovolí.)

alebo Rekreačné zariadenie Tesáre - Nové mlyny, SK
 
alebo ON LINE v prípade pande,mických opatrení.

Škola etikoterapie Advaita, výcvik etikoterapeutických zručností.  Celkom sa v rámci 1. modulu školy uskutoční 12 víkendových seminárov počas 4 rokov. ( Teda 3 víkendové semináre do roka.) Celkom 350 výcvikových hodín.


Škola etikoterapie  Advaita - je  praktický sebapoznávací  seminár, zameraný na  osvojovanie základných princípov a metód etikoterapie, autognostickej, sebapoznávacej metódy.  Metódy na rozpoznávanie pravdy o sebe samom, o rozpoznávaní hlbokých príčin toho, že prežívame bolesť, nespokojnosť, utrpenie, trápenie sa.  Metóda, ktorá poskytuje praktické nástroje ako byť šťastným, cítiť sa celistvým a naplneným. Do roku 2020  navštevovalo školu už viac ako 1500 účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti  životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým  s inými ľuďmi, prírodou, životom ako takým.  Učí ako si udržať a zlepšovať fyzické, mentálne i spirituálne zdravie.

Semináre sú nadväzujúce, do ďalšieho stupňa môže postúpiť iba absolvent, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň. V prípade, že niekto neabsolvuje príslušný stupeň, môže si ho doplniť pri najbližšom termíne, keď sa príslušný stupeň koná. Preto svoju účasť dobre zvážte, prosím,  a podporte zámerom aj ukončiť.  Nie je vhodné nastúpiť skusmo. Dodatočne už skupinu nie je možné doplňať.  Preto, prosím,  svoju prihlášku dôkladne zvážte, na otvorenie nového ročníka sa pre veľký záujem čaká aj rok a viac. Novú triedu otárame raz ročne, preto vítame  záujemcov, ktorí majú jasnú predstavu o tom, že chcú systematicky  a dlhodobo pracovať na svojom rozvoji. 

Add a comment
Čítať ďalej...

Skupina je naplnená , zápis do skupiny T je ukončený.  

 

Dobrý deň,
registrujem vašu prihlášku, teším sa na stretnutie s Vami na prvom zo  série seminárov 1. modulu, na škole etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita. Vaša skupina má označenie T.
Prosím, pozorne si prečítajte  mail až do konca.
 
Rozhodli ste sa pre štúdium metódy, ktorá vám pomôže lepšie si porozumieť, zlepšiť si vzťahy s inými a so sebou samým..
Verím, že ste svoje rozhodnutie dôkladne zvážili, uprednostňujeme účasť rozhodnutých, ktorí majú zámer dlhodobo etikoterapiu študovať a uplatňovať v živote. Účasť neodporúčame len skusmo.  Ak vaše rozhodnutie platí, uhradili ste zápisné vo výške 50€. Ak ste tak doposiaľ neurobili, urobte tak, prosím,  čo najskôr podľa pokynov, ktoré ste  už obdržali.  V poznámke uveďte vaše meno a  "zápisne sk. T."  Keďže od zaslania prihlášky už uplynula istá doba a vaše rozhodnutie ste mohli zmeniť, v prípade, že ste sa rozhodli na štúdium nenastúpiť, prosím, o krátku informáciu, z rezervácie vašu žiadosť vyradíme. Na zaradenie do skupiny čakajú ďalší záujemcovia. Urobte tak, prosím hneď teraz. Pokiaľ máte zápisné uhradené, nie je potrebné nám to písať.
 
Keďže epidemické opatrenia doposiaľ neumožňujú, aby sa v plánovanom termíne 23.-25. 04. 2021 náš seminár T01  uskutočnil,  s osobným stretnutím na našom tradičnom mieste v areály zámku v Střílkách na Morave, alebo  v Tesároch na Slovensku, až do ich odvolania  škola etikoterapie pokračuje  ON LINE - LIVE dištančnou formou cez aplikáciu ZOOM.  Zvažoval som možnosť uskutočniť  aj váš prvý seminár touto formou.  
 
Po zvážení všetkých okolností, som sa rozhodol termín prvého stretnutia preložiť na  18. - 20. 06. 2021. Poznačte si prosím tento termín.  Rozhodol som sa tak najmä z dôvodu, že považujem prvé stretnutie s osobným kontaktom za  dôležité pre osobné spoznanie a vybudovanie vzájomnej dôvery v študijnej skupine.   V prípade, že sa okolnosti nezmenia a seminár ani v tomto termíne nebude možné uskutočniť s osobným stretnutím, uskutoční sa v tomto termine dištančne, rovnako ako prebiehajú v tomto období aj ostatné semináre školy Advaita.  Zvažoval som túto formu  už v pôvodnom vašom termíne, je tu však nádej, že v júny už by to bolo možne  osobne. Verím, že to prijmete s porozumením.
Skúsenosť s distančnou formou  je veľmi dobrá, všetko potrebné je možné poslucháčom doručiť, rovnako atmosféra v skupine, energia je autentická. Sú to však skupiny, ktoré sa už poznajú osobne. Dokonca atmosféra domáce prostredia prispieva k pocitu bezpečia.
Ešte prosím, prihláste sa do vašej študijnej podpornej skupiny na faceboku. je to uzatvorená skupina, kde budete len vy.  dávam tam priebežne material k podpore štúdia a aj počas štúdia tam budete mať podporný študijný materiál.
Stačí byt na fb registrovaný a kliknúť na tento lin a požiadať o prijatie. Ďakujem.
https://www.facebook.com/groups/904081110021088
S úctou

 

Vladimír Červenák

 

Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita.

Viac informácií o systéme výuky v škole etikoterapie nájdete tu.

termín 18. - 20. jún 2021

Miesto: Střílky na Morave

V krásnom prostredí Stříleckeho zámku. GPS:17.207064415313653 N 17.207064415313653 E

alebo ak to dovolia okolnosti

Rekreačné stredisko
Miesto: TESÁRE - Nové Mlyny
pri Topoľčanoch
GPS: 48° 37´10,2" N
18° 04´15,9"   E 
 
alebo ON LINE  u vás v bezpečí domova v prípade pandemických opatrení.

Škola etikoterapie Advaita, výcvik etikoterapeutických zručností.  Celkom sa v rámci 1. modulu školy uskutoční 12 víkendových seminárov počas 4 rokov. ( Teda 3 víkendové semináre do roka.) Celkom 350 výcvikových hodín.

Škola etikoterapie  Advaita - je  praktický sebapoznávací  seminár, zameraný na  osvojovanie základných princípov a metód etikoterapie, autognostickej, sebapoznávacej metódy.  Metódy na rozpoznávanie pravdy o sebe samom, o rozpoznávaní hlbokých príčin toho, že prežívame bolesť, nespokojnosť, utrpenie, trápenie sa.  Metóda, ktorá poskytuje praktické nástroje ako byť šťastným, cítiť sa celistvým a naplneným. Do roku 2020  navštevovalo školu už viac ako 1500 účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti  životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým  s inými ľuďmi, prírodou, životom ako takým.  Učí ako si udržať a zlepšovať fyzické, mentálne i spirituálne zdravie.

Semináre sú nadväzujúce, do ďalšieho stupňa môže postúpiť iba absolvent, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň. V prípade, že niekto neabsolvuje príslušný stupeň, môže si ho doplniť pri najbližšom termíne, keď sa príslušný stupeň koná. Preto svoju účasť dobre zvážte, prosím,  a podporte zámerom aj ukončiť.  Nie je vhodné nastúpiť skusmo. Dodatočne už skupinu nie je možné doplňať. Novú triedu otárame raz ročne a čakacia doba býva rok až dva.

Add a comment
Čítať ďalej...

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.