Úvod do etikoterapie - prednáška v Bratislave 17. a 21. 09. 2015

Etikoterapia cesta k celistvosti, zdraviu a spokojnosti. 

Etikoterapia, kráľovna sebauzdravenia, autognostická, sebapoznávacia metóda umožňujúca hlbšie porozumeniu sebe samému, svetu v ktorom žijeme a tvoríme si ho.

prednáška:  Mgr. Vladimír Červenák,  etikoterapeut, životný kouč

Prednášky sa uskutočnia:

17. septembra 2015 v G19, Gaštanová 19, Bratislava o 18.00 do 20.30

21. septembra 2015 v SKC 10x10, Školská 14, Bratislava o 18.00 do 20.30

Ak máte záujem naučiť sa s etikoterapiou pracovať ako s metódou podporujúcou váš rast, pozývame vás na

úvodnú prednášku pred základným kurzom etikoterapie v Bratislave, ktorého 1. semester začína od 24. septembra 2015. v G19, Gaštanová 19, Bratislava. (Každý štvrtok.)


Podmienkou účasti na kurze je albsolvovanie   prednášky  Úvod  do etikoterapie.

 

Na úvodnú prednášku môže prísť ktokoľvek, nie je potrebné sa  na ňu vopred prihlasovať.

 

Vstupné 5€

 

Bratislava, Kurz základy etikoterapie, nový cyklus september 2015

 

Dostal som  otázku, ako sa majú zaradiť do skupín účastníci Kurzu etikoterapie v Bratislave?

Vysvetlenie:

1. semester - nový záujemcovia - preberámne predovšetkým zdravie poškodzujúce emocie a základy etikoterapie.

Môže sa prihlásit aj ten, kto si ich chce zopakovať, hlbšie pochopiť

2. semester Rozpoznávame toxické myšlienky a vzorce. Pokračujúci,
Je určený absolventom 1. stupňa. Tu rozoberáme životné situácie, tak aby sme rozpoznali toxické vzorce a stratégie. Učíme sa jednu zo základných zručností etikoterapie - aktívne počúvanie.
Liečenie toxických vztahov.

3. semester - pokračujúci - Prepólovanie zo zdravie poškodzujúcich stratégií a vzorcov na zdravie podporujúce stratégie a vzorce. Učíme sa zručnosť pozitívne myslieť.
Učíme sa tiež, ako meniť straré návyky a ako vytvárať nové.

4. semester, začíname s mediáciami, relaxácia, uvoľnenie.
Učíme sa uvolniť, relaxovať a meditovať.
Učíme sa, ako etikoterapeuticky pracovať s myšlienkami a obrazmi, ako harmonizovať náš vnútorný svet.

5. semester - pokročilí - Spoločná meditácia v skupine na princípoch etikoterapie, bubnovanie.

Niektoré strupne vzhľadom na množstvo účastníkov sú zdvojené, teda existujú skupiny A a B, aby boli menšie a ľahšie sa v nich pracovalo.

Vyberte si podľa toho na čom chctete pracovať a čomu sa prioritne chcete venovať. Potom aj podľa toho s kým v skupine chctete byť. K tomu je potrebné sa spoločne dohodnúť. Kontakty na seba máte...

Teším sa na stretnutie. 

 

Začíname  verejnou prednáškou: Úvod do etikoterapie

17. september 2015 v G19, Gaštanová 19, Bratislava o 18:00 do 20:30 

21. september 2015 v SKC 10x10, Školská 14, Bratislava o 18:00 do 20:30

vst. 5€

Základný kurz:

Etikoterapia cesta k celistvosti, zdraviu a spokojnosti. 

12 týždňov

Nový cyklus začína 1. semestrom 24. septembra 2015

 

Čítať ďalej: Bratislava, Kurz základy etikoterapie, nový cyklus september 2015

Do hlbín duše za Svetlom poznania na ostrove Hvar 2015

Vyliečte si dušu a telo vám vyzdravie samo...

Pobyt s etikoterapiou v Chorvátsku na ostrove Hvar

01. 09. – 13. 09. 2015 / 12 nocí

Zážitkovo - sebapoznávací a regeneračný seminár s pobytom pri mori.

Stretli ste sa už s etikoterapiou, máte už aspoň čiastočne vyliečené vzťahy? Chcete sa výraznejšie posunúť?

Po minuloročnom testovacom pobyte sme pripravili nový celostný zážitkovo - sebapoznávací pobyt s etikoterapiou na ostrove Hvar. 12 dní budete intenzívne ponorení v hlbinách svojej duše.

Zážitkový 12-dňový seminár bude kopírovať 12 stupňov školy etikoterapie. Je vhodným doplnkom pre tých, čo už etikoterapiu študujú alebo sa na jej štúdium pripravujú.

 

Čítať ďalej: Do hlbín duše za Svetlom poznania na ostrove Hvar 2015

India 2015/2016

Cesta do Indie 2015/16

Cesta za pozdvihnutím vedomia

Motto: „Myšlienka vedie k činu, čin k zvyku, zvyk k vlastnosti, vlastnosť k charakteru. A charakter vedie k osudu. Preto treba kontrolovať myšlienky, tvoria osud.“

Predbežný termín 14.12.2015-14.1.2016

Bangalore – Bylakuppe - Thiruvannamalai (Arunačála) – Sri Aurobindo (Auroville) – Mamalapuram - Chennai

Cieľom púte  je zvýšiť kvalitu nášho vedomia zážitkovou skúsenosťou. Treba realizovať dobré rozhodnutia. Nebude chýbať chutná zdravá indická kuchyňa, veľa duchovných a umeleckých zážitkov.

Bangalore – prílet

Bylakuppe – najväčšie tibetské centrum s budhistickými kláštormi a učením pod vedením 14. Dalajlámu  

Ramana Ashram – s meditačnými jaskyňami pre duchovne pokročilých

Auroville – medzinárodné centrum (Sri Aurobindo)

Čítať ďalej: India 2015/2016

Koreňové vzorce vyrastajú z detstva, dokážeme ich však ukončiť v dospelosti

„Nenávidím ju, nenávidím, nenávidím,“ tvrdila mladá dáma a keď na chvíľu stíchla, ústa sa jej zovreli do jednej pomlčky, tvár stiahla zlosťou. Koho tak veľmi nenávidí? „Ju,“ odpovedala zámenom a hodila hlavou smerom k svojej mamke.

Mladú devu nenávisť naplnila skrz naskrz, jej ventil otvorila k najbližšiemu človeku a púšťala ním naplno svoje vnútorné jedy. Okolie mame často priamo či nepriamo radilo, napríklad – také zaucho by si zaslúžila, že by sa dva dni nespamätala. Divím sa, že máš na ňu nervy, vyhodiť z domu ju treba, vymeniť zámky. Ani rodina mamu nepodržala – ako si si ju vychovala, takú ju máš. Dokonca matka cítila opovrhovanie od rodiny, od exmanžela.

 

Čítať ďalej: Koreňové vzorce vyrastajú z detstva, dokážeme ich však ukončiť v dospelosti

Ženská a mužská polarita

Naše telá sú vytvorené z vibrujúcej energie tak, ako je z energie všetko hmotné. Celý hmotný vesmír je rotujúca vzájomne prepojená energia. Energia rotujúca v špirále do nekonečna. Toto energetické pole zároveň je nositeľom informácie, je živým energoinformačným poľom.

Veľmi dobre rozumieme fyzikálnym zákonom a tým, ktoré sa týkajú z nášho pohľadu neživej prírody. Zákon zachovania energie, rezonančný zákon, zákon príťažlivosti... Zabúdame však, že sme súčasťou týchto zákonitostí, a teda na hmotnej úrovni sme z tej istej energie a platia na nás tie isté zákony.

V duálnom svete má energia dva póly, označujeme ich ako + kladný a – záporný pól. Ak si predstavíme špirálu, tak pravotočivá špirála sa bude zaťahovať a vytvorí lúč, v ktorom je energia vysoko koncentrovanou silou. Na tomto princípe funguje napríklad gamanôž alebo rezanie vodou. V prírode poznáme tornáda alebo vodné víry. Týmto spôsobom sa energia pohybuje v našej ľavej (mužskej) hemisfére. Preto ľavá hemisféra umožnuje lineárne myslenie, sledovať reťazec logických následností, umožňuje jednobodové sústredenie. Muži prevažne myslia touto hemisférou. Energia v mužskom tele podlieha pravotočivej rotácii, preto sú aj svalové tkanivá muža pevnejšie. Má väčšiu fyzickú silu. Muž sa dokáže sústrediť na jeden bod ľahšie. Oveľa ťažšie je preňho sledovať viacero paralelných, súbežných procesov. Energia muža je zameraná na dávanie. Pri pohlavnom akte, keď má dôjsť k splodeniu a pokračovaniu života, telo tuhne a dáva.

Opačná, ľavotočivá polarita sa stále otvára, rozširuje. Zodpovedá jej pravá, ženská hemisféra, ktorá umožňuje vnímať veci z nadhľadu, myslenie prebieha asociatívne, kreatívne. Umožňuje uvoľnenie. Vďaka nej sme schopní nadhľadu, empatie, vytvárať socialne vzťahy. Telo ženy je vytvorené ľavotočivou energiou, preto je hebké, jemné. Aby žena ľahko otehotnela, musí byť otvorená, uvoľnená. Pôrod prebieha ľahšie, ak je jej telo uvoľnené.

Strachom telo tuhne, dôverou sa uvoľňuje. Žena dokáže svojím perifernym videním i cítením obsiahnuť široký priestor. Dokáže robiť veľa vecí súčasne.

Muž a žena, ľudské bytosti, ktoré sa narodili do duálneho sveta polarít, predstavujú dve polarity jednej energie. Špirálu života, ktorej jedna strana sa zatáča do lúča a druhá sa otvára ako kotúč do nekonečna.

V šamanskej tradícii mužskú polaritu reprezentuje oštep a ženskú štít.

 

Čítať ďalej: Ženská a mužská polarita

Máte záujem o cyklus prednášok Základy etikoterapie vo vašom meste?

Ponuka na spoluprácu

Ponúkam možnosť usporiadať cyklus prednášok spojených s besedou na tému

Základy etikoterapie vo vašom meste.

Predovšetkým na Slovensku alebo  v Čechách, najmä v krajských mestách.

Pokiaľ ste schopný organizátor, máte skúsenosti s organizovaním besied, prednášok, seminárov, alebo  viete o niekom, kto takéto podujatia organizuje, ponúkam niekoľko voľných  termínov  v roku 2016 a 2017 na usporiadannie cyklu stretnutí, prednášok s diskusiou : Základy etikoterapie.

Cyklus pozostáva  z 3  až 6  samostatných diskusných večerov v priebehu  1 až 2 rokov, teda 3 x do roka, v rozsahu cca 3 hodín. 

Témy stretnutí:

1. Úvod dpo etikoterapie ako sebapoznávacej metódy

2. Zdravie poškodzujúce emocie - emócie hnevu

3. Zdravie poškodzujúce  emócie - emócie smútku

4. Zdravie poškodzujúce emócie - emócie strachu

5.  Psychosomaticke príčiny ochorení, ako ich objaviť pomocou etikoterapie

6. Etikoterapia - archeológia duše, ako si osvojiť základné zručnosti s ňou pracovať.

Čítať ďalej: Máte záujem o cyklus prednášok Základy etikoterapie vo vašom meste?

Diskusia: Manipulácia v spoločnosti a v rodinách

Diskusný večer z cyklu Kto som, odkiaľ  a kam idem, aké mám možnosti?

Téma: Manipulácia v spoločnosti a v rodinách.

Hosťom Vladimíra Červenáka bol  Mgr. Peter marman, PHD. 

11. máj 2015

Nachádzaš sa tu: Vitajte doma