Človek ktorý keď prišiel na vrchol hory, kráčal ďalej...

Bol raz jeden človek. Bol celkom nahý, chodil za svojím nosom a pískal si stále tú istú pieseň.

Ale keď ho voľakto stretol, hneď sa ho opýtal: „A prečo sa neoblečieš?“
„Nikdy mi to nenapadlo," odvetil človek.
„A kam ideš?" pýtali sa ho.
„Neviem," povedal človek.
„A prečo si pískaš stále tú istú pieseň?" vypytovali sa znova a znova.
„Nikdy som o tom nepremýšľal,"

povedal a pískal si ďalej.
 

Jedného dňa prišiel na jedno miesto a na tom mieste bola lúka a uprostred lúky sedeli anjeli.
Mali velikánske snehobiele krídla.
Človek si sadol do trávy a pozeral sa na anjelov.
„Mne preto narástli krídla, lebo som bol veľmi dobrý," povedal jeden anjel.
V tej chvíli mu krídla trochu zožltli.
„A mne preto narástli krídla, lebo som bol veľmi skromný," povedal 
druhý anjel. No len čo to povedal, aj jeho krídla stmavli a zožltli.

 

Čítať ďalej: Človek ktorý keď prišiel na vrchol hory, kráčal ďalej...

Vaše 2 % pomožu vydať knihu Etikoterapia, archeológia duše

 Milí priatelia etikoterapie, 

 

v týchto dňoch s tímom intenzívne pracujem na príprave vydania knihy Etikoterapia, archeológia duše.

 

Kniha bude nadväzovať na dielo Ctibora Bezděka, autora pojmu etikoterapia. Chcem posunúť túto metódu smerom k poznaniu hlbokýchpríčin sebaodmietania. Zároveň otvoriť cestu k porozumeniu myšlienkových vzorcov a emócií, ktoré zdravie, celistvosť, spokojnosť a šťastie podporujú. A tiež inšpirovať ako svoj život žiť múdro s integritou, autenticky, s plnouzodpovednosťou a tak, aby ten, kto ju aplikuje obohacoval nielen svoj, ale aj svet iných.

S vďačnosťou naplnením srdcom ju chcem predložiť čitateľom so zámerom, aby priniesla im hlboké porozumenie vlastného života. Aby sa tak mohlo stať, potrebujem Vašu pomoc prostredníctvom darovania 2% z Vašich už zaplatených daní.

Vaše 2% môžete poukázať prostredníctvom týchto predvyplnených tlačív na stiahnutie v editovateľnom pdf formáte, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 Zamestnanec,používa vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane.

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, používa:

Právnická osoba, používa daňové priznanie právnickýchosôb.

Čítať ďalej: Vaše 2 % pomožu vydať knihu Etikoterapia, archeológia duše

Radiť alebo podporovať?

Ako huby po daždi sa všade okolo nás stále vo väčšom počte objavujú poradcovia takmer pre všetko. Pre zdravý životný štýl, finančné poradenstvo, životosprávu a výživu, fitnes a šport...

Dnes sa zamyslime nad tým, aký dôvod, príčinu a dôsledky má tento jav na naše vzťahy.

Zo základov etikoterapie vieme, že takmer za všetkým, čo robíme, treba hľadať potrebu žiť zmysluplný život a byť užitočný. Zmysel nám dáva to, čo dvíha našu sebaúctu, sebadôveru, sebavedomie a sebalásku. Veľmi veľa z nás to však z neznalosti dôsledkov robia toxicky a ubližujeme si tým. Sebaúctu, sebadôveru sa pokúšame zvýšiť porovnávaním sa s inými. Rovnako nám ubližuje, keď takto uvažujeme buď v myšlienkach, alebo keď o tom hovoríme. Porovnávaním hodnotíme, vytvárame súdy a tým toxické prostredie v sebe. Najmä ak myšlienkami a slovami druhú stranu znevažujeme, bagatelizujeme, nahliadame na ňu bez úcty a rešpektu.

Čítať ďalej: Radiť alebo podporovať?

Lesná Záhrada, Skupina i, 1. stupeň, 4. - 6. 12. 2015

        

Prebieha zápis  do  nového cyklu  štúdia etikoterapie a výcviku etikoterapeutických zručností.

Vysoká škola života - Škola etikoterapeutických zručností - kompetencií.

1. stupeň, skupina I.

Nový cyklus  školy etikoterapie pre nových záujemcov o  etikoterapeutický pohľad na život otvárame

Viac informácií o systéme výuky v škole etikoterapie nájdete tu.

4. - 6.  december 2015 

Lesná Záhrada,   kataster obce Tureň  pri Senci


Škola etikoterapie, výcvik etikoterapeutických zručností.  Celkom sa v rámci školy uskutoční 12 víkendových seminárov počas 4 rokov. ( Teda 3 víkendové semináre do roka.) Celkom 300 výcvikoých hodín.

Školu etikoterapie - vysokú školu života, praktický sebapoznávací  seminár, zameraný na  osvojovanie princípov a metód etikoterapie, do roku 2013  navštevovalo už viac ako 400 účastníkov. Škola je zameraná na získavanie zručností v oblasti  životného štýlu zameraného na vytváranie a udržiavanie zdravých vzťahov so sebou samým  s inými ľuďmi, prírodou, životom ako takým.  Učí ako si udržať a zlepšovať fyzické, mentálne i spirituálne zdravie.

Semináre sú nadväzujúce, do ďalšieho stupňa môže postúpiť iba absolvent, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň. V prípade, že niekto neabsolvuje príslušný stupeň, môže si ho doplniť pri najbližšom termíne, keď sa príslušný stupeň koná.

Prezentácia a ubytovanie :

4. december  2015 od 15.00 do 16.30
 

Začiatok seminára 17.00

 

Téma 1. stupňa:

Učíme sa rozpoznávať toxické emócie 1. časť. Víkendový seminár

 

Základný rámec etikoterapie, analýza negatívnych emócií, ktoré poškodzujú zdravie, ich transformácia na pozitívne emócie podporujúce zdravie a vnútorné šťastie, rovnováhu, láskyplné vzťahy na všetkých úrovniach.

Čítať ďalej: Lesná Záhrada, Skupina i, 1. stupeň, 4. - 6. 12. 2015

Svetlo a tieň

Osobný a múdry tieň, ktorý je súčasťou nás samých, ponúka možnosti na rast

More má pre mňa aj v zime svoje čaro. Pláže sú prázdne, na vyvýšených hrádzach sa len sem-tam objaví nejaký bežec či cyklista. Slnko vstáva neskôr ako v strede Európy, a tak si v pološere vykračujem ráno bosá k majáku. Nohy si nechám omývať nepravidelnými čipkami morských vĺn. Mám meditatívnu náladu a len občas zazriem, ako domáci zababušení v mikinách na mňa nechápavo pozerajú. Tuším, že aj slnko už vstalo, no mračná ho clonia. Nie celkom. Wau, vykuklo, ale tak zvláštne. Svojím svetlom preťalo oblohu akoby na polovice. Jedna ostala v tmavom šere, druhá sa leskne ranným svetlom. Okamžite nastavujem v mobile fotoaparát a zachytávam prítomný okamžik. Raz, dvakrát, desaťkrát.

Obloha mení intenzitu jasu, ale v podstate ostáva v polarite svetla a tieňa. Pokračujem k majáku, občas sledujem oblohu. Nemení sa. Nebeský obraz ide so mnou. Pri majáku od úžasu nechám otvorené ústa: svetlo a tieň dokráčali so mnou k môjmu cieľu. Sú výrazne čierno-svetlo oddelené a hoci do svetla už svieti maják, tieň ostáva tieňom. Posadím sa na skaly a uvedomujem si – obloha mi hrá divadlo života.

Možno mi vraví: „Pozri sa, dievča, na svetlo a tieň vo svojom živote. Uvažuj, medituje, odpoveď máš vo svojom vnútri.“ A tak sedím, počúvam more, počúvam seba a svietim si na svetlo i tieň v živote. Vo svojom aj v príbehoch ľudí, s ktorými sme šli chvíľu týmto svetom. Hoci impulz na vnímanie svetla a tieňa prišiel zvonku, svetlo aj tieň máme v sebe.

Čítať ďalej: Svetlo a tieň

Na nový rok o slepačí krok smerom k spokojnosti

Dostal som od čitateľky otázku, ktorú dostávam často.

Ako utiecť pred kritikou a nespokojnosťou?


 

Čítam vaše články a pozrela som si zopár vašich prednášok na videu, veľmi ma zaujali. Mnoho z toho, čo hovoríte, poznám z prednášok – mám predsa len jednu otázku. Týka se kritiky.
Rozumiem tomu, že keď ma niekto kritizuje a hovorí, čo mám, čo nemám, čo som urobila, neurobila - dáva najavo nejakú nespokojnosť so sebou. Rozumiem i tomu, že to, že sa s takým človekom stretnem, je tým, že to odráža, zrkadlí nejakú moju vlastnú nespokojnosť. A zároveň vnútorný konflikt, pretože dôsledkom dlhodobo trvajúcej kritiky sú nevyhnutne konflikty.
No, som aspoň tak ďaleko, že toto všetkom už viem, a preto sa snažím robiť veci tak, aby som bola so sebou spokojná. S tou druhou nespokojnou osobou som však zviazaná viac než s niekým, koho stretnem na priechode cestou do práce a on vynadá mi, že som mu stúpila na palec. Sme spolu každý deň. Jeho nespokojnosť s ním samým vyriešiť nemôžem. V praxi to teda vyzerá tak, že sa 10-krát cez kritiku prenesiem ľahko, ale potom stačí málo, únava, oslabenie, podráždenie.. a vráti ma to späť. Zase mi to prekáža a ešte mi k tomu napadá, kto už by chcel stále počúvať výčitky, rady, kázne a podobne? Vznikne začarovaný kruh, ťažko se vnútorne z neho uniká. Moja otázka preto znie: Ako konkrétne sa dá vnútorne z tohoto kruhu vystúpiť? Byť so sebou spokojná - to predsa nie je taká jednoduchá záležitosť. Ľahko sa to môže zvrtnúť v sebectvo. Klásť si iba otázku, komu to pomôže, prospeje... tiež nič nerieši, pretože často je to tak vyhrotené, že možnosť A prospieva mne a možnosť B by prospela niekomu inému alebo dokonca mnohým iným. Musím si vybrať len jednu možnosť - obe zrealizovať nejde. Ako sú všade okolo tie jemné línie, je nesmierne ťažké udržať si vnútornú spokojnosť - a teda vystríhať sa kritiky.
Ďakujem za odpoveď a pozdravujem, vaša čitateľka Katarína.

 

Povedzme si na úvod, čo je kritika?

Kritika je hodnotenie a odhaľovanie nedostatkov, negatívny úsudok. Je jedným z plodov pýchy. Ľudia, ktorí stále kritizujú, sú nespokojní sami so sebou a svetom, v ktorom žijú. Chcú ho zmeniť tak, že sa zmení svet okolo nich, teda chcú, aby ostatní zodpovedali ich predstavám o svete, morálke, živote. Myslia si, že ich mienka je najsprávnejšia. Takí ľudia jednoducho zabúdajú alebo nevedia, že žijú iba vo svojom vlastnom svete. A svojimi kritickými myšlienkami vyjadrujú síce nesúhlas so svetom iného človeka, v skutočnosti je to nesúhlas so svojím vlastným životom. Neexituje náš život a život niekoho iného. Život je v integrite, prepojený a celistvý. Jeho prejavom je pohyb a inteligencia. Kritika je mimoriadne agresívne zmýšľanie, ktoré má negatívne dôsledky na zdravie.

Ako premýšľa nespokojný človek?
Kde sú korene jeho nespokojnosti?

Nespokojný človek je s máločím skutočne spokojný. Na všetkom mimo seba vidí chyby, nedostatky. Kritikou sa usiluje zvrátiť tento stav a upozorňovať na to, ako by veci mali vyzerať, ako by mali ľudia premýšľať, konať. Človek sa usiluje zmeniť svet na svoj obraz tak, ako ho on považuje za správny. Má vytvorený obraz sveta, akoby mal vyzerať a robí všetko preto, aby dosiahol taký obraz svojho sveta, ako si praje. Používa na to silu, manipuláciu, svoju inteligenciu. Takáto životná stratégia môže pretrvať celý život. Takto zmýšľajúci a konajúci človek odchádza z tohoto sveta nespokojný, nenaplnený, ukrivdený. Odchádza v bolesti, svoje peklo života si berie so sebou do večnosti.

 

Čítať ďalej: Na nový rok o slepačí krok smerom k spokojnosti

Požehnané Vianoce a Nový rok 2015

Všetkým čitateľom a priatznivcom Advaity aj etikoterapie prajem požehnané, láskyplné, šťastné a pokojom naplnené  Vianočné  a Novoročné sviatky.

Žehnám Vám.

Od 15.12.2014 do 15. 01. 2015 som na študijnom pobyte v Indii. V tomto čase Vám nebudem môcť odpovedať na maily ani telefonáty.

Teším sa na stretnutie  v novom roku.

S úctou VladiMír Červenák

Nachádzaš sa tu: Vitajte doma