Sidebar

Zoznam článkov na Advaita.sk

Čo človek potrebuje , akú výbavu, inštrumentál, aby mohol ísť cestou rozpoznávania Pravdy o sebe samom, cestou etikoterapie? Na etikoterapeutickej, sebapoznávacej ceste potrebujeme poznanie a prax. K nim potrebujeme mentálnu výbavu Dôveru, vytrvalosť a odhodlanie.

Čo človek potrebuje , akú výbavu, inštrumentál, aby mohol ísť cestou rozpoznávania Pravdy o sebe samom, cestou etikoterapie?

Na etikoterapeutickej, sebapoznávacej ceste potrebujeme poznanie a prax. K nim potrebujeme mentálnu výbavu Dôveru, vytrvalosť a odhodlanie.
Za tieto vlastnosti sa je možné modliť, lebo modlitba uvoľňuje rezistenciu, odpor voči životu a cez pokoru prichádza to tmy Svetlo.

Exupéryho modlitba

 

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. 
Nauč ma umeniu malých krokov. Sprav ma vynaliezavým 
a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas. 
Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého. 
Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzol životom 
a svoje dni si rozumne rozdelil. 
Aby som neprespal záblesky svetla života, a aby som si aspoň tu a tam 
našiel čas na umelecký zážitok. 
Umožni mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti či budúcnosti mi neprospieva. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie, pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu. 
Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. 
Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú súčasťou života, že vďaka nim rastieme a dozrievame. 
Pripomínaj mi, že rozum sa často stavia proti srdcu. 
Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať 
mi pravdu s láskou. 
Chlieb náš každodenný daj mi pre telo i dušu. 
Prosím Ťa o prejav Tvojej lásky, priateľské echo a 
aspoň tu a tam náznak, že som užitočný. 
Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním; daj, 
aby som dokázal čakať. Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť. 
To najdôležitejšie si človek nehovorí sám; býva mu povedané. 
Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj, 
aby som dorástol na túto najkrajšiu, najťažšiu, najriskantnejšiu a 
najnežnejšiu vec života. 
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobra - slovami, či bez slov. 
Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť 
svoj život. 
Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem. 
Nauč ma umeniu malých krokov!

Antoine De Saint-Exupéry

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Vyhľadávanie

Vaša podpora stránok bez reklamy

Ďakujeme, 

pomáhate nám tvoriť lepší obsah.