Záujemca o školu etikoterapie, alebo o kurz by sa mal najprv  zúčastniť verejnej prednášky,  Úvod do etikoterapie, jej  miesto a  termín konania nájdete v časti PODUJATIA 

Prípadne si  pozrieť  záznam jednej z takýchto prednášok.  Dôležitá je však osobná prítomnosť, zážitok  a otázky počas prednášky, ktoré je možné na mieste zodpovedať. Prednášky sa konajú spravidla ON LINE prostredníctvom aplikácie ZOOM.