Ako krízami prechádzať dôstojne? Etikoterapia cesta k celistvosti, zdraviu a spokojnosti.  Etikoterapia, kráľovná seba uzdravenia, auto gnostická, seba poznávacia metóda umožňujúca hlbšie porozumeniu sebe samému, svetu v ktorom žijeme a tvoríme si ho. V čase akejkoľvek krízy, osobnej či...