Sidebar

Termíny 6. stupňa

Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita

Skupina S06

 

6. stupeň: K pocitom.

2. čakra a jej téma: Cítim

 

13. - 15. máj 2022

 

Prezentácia od 15.00. Príď včas, cvičíme integritu s časom.

 

Miesto:  Střílky

 

Prijatie seba samého, samej, takého, takú, aký/á som. Sebaprijatie.
Postoj k sexualite a jej prežívanie. Vzťahy s našimi najbližšími. Vyčistenie pocitov viny a krivdy.

 

Milujem sa. Prijímam sa. Dokážem sa oceniť. Dovoľujem si prežívať radosti života. Otváram sa toku hojnosti v mojom živote.  Otváram sa toku peňazí ako forme energie. Viem dávať aj prijímať.

 

Prineste si časť oblečenia  oranžovej farby.  Prineste si tiež  pohodlné oblečenie,  deku, vankúšik na sedenie,  karimatku, zošit na poznámky, pero.  Naskenované fotografie predkov i tvoje. Oranžovú sviečku v skle, svoj ruženín. Farebné ceruzky. 

 

Tričko

Príjemnú celistvú atmosféru seminára   vytvoríme rovnakým oblečením, v oranžovej farbe -  s logom Advaita,

s potlačou miesta a dátumu konania 6. stupňa. Bude vám túto iniciáciu pripomínať.

Ak máte o tričko záujem, uveďte to v prihláške  vrátane veľkosti a počet kusov v poznámke.

Tričko je kvalitné, cena s potlačou priateľská - 11€. (Úhrada na mieste.) 

Dievčatá dlhé sukne alebo šaty.

 

To najdôležitejšie je láska, vďaka nej zjednocujeme všetky protiklady a rozpory. Vďaka nej cítime, že hlboko vnútri sme spojení. Prijímam svoj život.

 

Afirmácie k semináru:

Som láskyplná/ý. Vo svojom láskyplnom svete vytváram len radostné zážitky. Som dokonalým stelesnením života, ktoré prichádza od Boha. Teším sa zo svojej sexuality a z toho, čím som, mám sa rada/rád.

 

Sebapozorovanie, pohrúženie, meditácia, cesta k osobnej transformácii, trvalému zdraviu, šťastiu, hojnosti v živote.
 

Príprava na seminár:

 

Denne hygiena duše: Hoo ponopono
Denne: 10 - 30 minút stíšenie a pohrúženie ako prejav sebaúcty - meditácia s nácvikom techník 


Pondelok, posilnenie intuície, harmonizáciou s Mesiacom.

 

Domáce cvičenia podľa zadania, ktoré nájdete v Diskusnom fóre Advaita vašej skupiny  z 5. stupňa.

 

Účastníci si osvoja techniku autoetikoterapie, riešenie vnútorných konfliktov, automediaciáciu na úrovni osobnosti, naučia sa porozumieť signálom z ich nevedomia, interpretovať ich, teda lepšie si porozumejú. Otvára sa im paleta možností riešenia životných situácií, stávajú sa flexibilnejšími, adaptabilnejšími.

Otvárajú sa im možnosti, čím sa zvyšuje priestor osobnej slobody, následkom čoho rastie pocit vnútorného šťastia, ktorý podporuje na telesnej úrovni zdravie. Zlepšujú sa ich vzťahy. Dochádza k posilneniu sebaúcty, sebadôvery, sebavedomia, k harmonizácii vedomých a nevedomých zložiek osobnosti, ich súladu a synchronizácii.

Centering osobnosti, ktorý sa prejavuje predovšetkým prítomnosťou radosti zo života a vnútorného tichého šťastia a zdravia.
 

Štruktúra víkendového seminára: 30 hodín

Prezentácia od 15.00

Piatok od 17.00 do 22.00 h - naladenie, úvod do témy.

Sobota od 7.00 do 22.00 h - praktický výcvik, techniky, individuálna práca,

Nedeľa od 7.00 do 17.00 h - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce obdobie.

 

Cena za seminára je   300 €  (200 kurzovné  + 100 strava a ubytovanie, prenájom)

Cena seminára, kurzovného je fixovaná na jeden školský rok.   (september až júm). Meniť sa môže  v závyslosti na miere  inflácie a  cenových podmienok za ubytovanie a stravu.

 

Ako potvrdenie účasti pošli najneskor 3 týždne pred seminárom prihlášku, prosím.

Diétu  a požiadavky na stravu uveď v poznámke, prosím.

V prípade ak požaduješ faktúru na firmu, fakturačné údaje uveď v poznámke.

 

 

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.

 

 

Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita

Skupina P06

 

6. stupeň: K pocitom.

2. čakra a jej téma: Cítim

 

3. - 5. december 2021

 

Prezentácia od 15.00. Príď včas, cvičíme integritu s časom.

 

Miesto:  Střílky

 

alebo ak to nedovolia okolnosti

Rekreačné stredisko
Miesto: TESÁRE - Nové Mlyny
pri Topoľčanoch
GPS: 48° 37´10,2" N
18° 04´15,9"   E 

 

alebo v prípade epidemických opatrení LIVE ZOOM u teba v bezpečí domova.

 

Prijatie seba samého, samej, takého, takú, aký/á som. Sebaprijatie.
Postoj k sexualite a jej prežívanie. Vzťahy s našimi najbližšími. Vyčistenie pocitov viny a krivdy.

 

Milujem sa. Prijímam sa. Dokážem sa oceniť. Dovoľujem si prežívať radosti života. Otváram sa toku hojnosti v mojom živote.  Otváram sa toku peňazí ako forme energie. Viem dávať aj prijímať.

 

Prineste si časť oblečenia  oranžovej farby.  Prineste si tiež  pohodlné oblečenie,  deku, vankúšik na sedenie,  karimatku, zošit na poznámky, pero,  uprataný USB kľúč (aspoň 4 GB).  Naskenované fotografie predkov i tvoje. Oranžovú sviečku v skle, svoj ruženín. Farebné ceruzky. 

 

Tričko

Príjemnú celistvú atmosféru seminára   vytvoríme rovnakým oblečením, v oranžovej farbe -  s logom Advaita,

s potlačou miesta a dátumu konania 6. stupňa. Bude vám túto iniciáciu pripomínať.

Ak máte o tričko záujem, uveďte to v prihláške  vrátane veľkosti a počet kusov v poznámke.

Tričko je kvalitné, cena s potlačou priateľská - 10€. (Úhrada na mieste.) 

Dievčatá dlhé sukne alebo šaty.

 

To najdôležitejšie je láska, vďaka nej zjednocujeme všetky protiklady a rozpory. Vďaka nej cítime, že hlboko vnútri sme spojení. Prijímam svoj život.

 

Afirmácie k semináru:

Som láskyplná/ý. Vo svojom láskyplnom svete vytváram len radostné zážitky. Som dokonalým stelesnením života, ktoré prichádza od Boha. Teším sa zo svojej sexuality a z toho, čím som, mám sa rada/rád.

 

Sebapozorovanie, pohrúženie, meditácia, cesta k osobnej transformácii, trvalému zdraviu, šťastiu, hojnosti v živote.
 

Príprava na seminár:

 

Denne hygiena duše: Hoo ponopono
Denne: 10 - 30 minút stíšenie a pohrúženie ako prejav sebaúcty - meditácia s nácvikom techník 


Pondelok, posilnenie intuície, harmonizáciou s Mesiacom.

 

Domáce cvičenia podľa zadania, ktoré nájdete v Diskusnom fóre Advaita vašej skupiny  z 5. stupňa.

 

Účastníci si osvoja techniku autoetikoterapie, riešenie vnútorných konfliktov, automediaciáciu na úrovni osobnosti, naučia sa porozumieť signálom z ich nevedomia, interpretovať ich, teda lepšie si porozumejú. Otvára sa im paleta možností riešenia životných situácií, stávajú sa flexibilnejšími, adaptabilnejšími.

Otvárajú sa im možnosti, čím sa zvyšuje priestor osobnej slobody, následkom čoho rastie pocit vnútorného šťastia, ktorý podporuje na telesnej úrovni zdravie. Zlepšujú sa ich vzťahy. Dochádza k posilneniu sebaúcty, sebadôvery, sebavedomia, k harmonizácii vedomých a nevedomých zložiek osobnosti, ich súladu a synchronizácii.

Centering osobnosti, ktorý sa prejavuje predovšetkým prítomnosťou radosti zo života a vnútorného tichého šťastia a zdravia.
 

Štruktúra víkendového seminára: 30 hodín

Prezentácia od 15.00, LIVE od 16.30 

Piatok od 17.00 do 22.00 h - naladenie, úvod do témy.

Sobota od 7.00 do 22.00 h - praktický výcvik, techniky, individuálna práca,

Nedeľa od 7.00 do 17.00 h - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce obdobie.

 

Cena za seminár je   290 €  (190 kurzovné  + strava a ubytovanie, prenájom) LIVE ON LINE 190€

Úhrada na mieste. Zálohu si uhradil/a na predošlom seminári.

 

Ako potvrdenie účasti pošli najneskor 3 týždne pred seminárom prihlášku, prosím.

Diétu  a požiadavky na stravu uveď v poznámke, prosím.

V prípade ak požaduješ faktúru na firmu, fakturačné údaje uveď v poznámke.

 

 

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.

 

 

Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita

Skupina R06

 

6. stupeň: K pocitom.

2. čakra a jej téma: Cítim

 

4. - 6. februára 2022

 

Prezentácia od 15.00. Príď včas, cvičíme integritu s časom.

 

Miesto:  Střílky

 

Prijatie seba samého, samej, takého, takú, aký/á som. Sebaprijatie.
Postoj k sexualite a jej prežívanie. Vzťahy s našimi najbližšími. Vyčistenie pocitov viny a krivdy.

 

Milujem sa. Prijímam sa. Dokážem sa oceniť. Dovoľujem si prežívať radosti života. Otváram sa toku hojnosti v mojom živote.  Otváram sa toku peňazí ako forme energie. Viem dávať aj prijímať.

 

Prineste si časť oblečenia  oranžovej farby.  Prineste si tiež  pohodlné oblečenie,  deku, vankúšik na sedenie,  karimatku, zošit na poznámky, pero.  Naskenované fotografie predkov i tvoje. Oranžovú sviečku v skle, svoj ruženín. Farebné ceruzky. 

 

Tričko

Príjemnú celistvú atmosféru seminára   vytvoríme rovnakým oblečením, v oranžovej farbe -  s logom Advaita,

s potlačou miesta a dátumu konania 6. stupňa. Bude vám túto iniciáciu pripomínať.

Ak máte o tričko záujem, uveďte to v prihláške  vrátane veľkosti a počet kusov v poznámke.

Tričko je kvalitné, cena s potlačou priateľská - 11€. (Úhrada na mieste.) 

Dievčatá dlhé sukne alebo šaty.

 

To najdôležitejšie je láska, vďaka nej zjednocujeme všetky protiklady a rozpory. Vďaka nej cítime, že hlboko vnútri sme spojení. Prijímam svoj život.

 

Afirmácie k semináru:

Som láskyplná/ý. Vo svojom láskyplnom svete vytváram len radostné zážitky. Som dokonalým stelesnením života, ktoré prichádza od Boha. Teším sa zo svojej sexuality a z toho, čím som, mám sa rada/rád.

 

Sebapozorovanie, pohrúženie, meditácia, cesta k osobnej transformácii, trvalému zdraviu, šťastiu, hojnosti v živote.
 

Príprava na seminár:

 

Denne hygiena duše: Hoo ponopono
Denne: 10 - 30 minút stíšenie a pohrúženie ako prejav sebaúcty - meditácia s nácvikom techník 


Pondelok, posilnenie intuície, harmonizáciou s Mesiacom.

 

Domáce cvičenia podľa zadania, ktoré nájdete v Diskusnom fóre Advaita vašej skupiny  z 5. stupňa.

 

Účastníci si osvoja techniku autoetikoterapie, riešenie vnútorných konfliktov, automediaciáciu na úrovni osobnosti, naučia sa porozumieť signálom z ich nevedomia, interpretovať ich, teda lepšie si porozumejú. Otvára sa im paleta možností riešenia životných situácií, stávajú sa flexibilnejšími, adaptabilnejšími.

Otvárajú sa im možnosti, čím sa zvyšuje priestor osobnej slobody, následkom čoho rastie pocit vnútorného šťastia, ktorý podporuje na telesnej úrovni zdravie. Zlepšujú sa ich vzťahy. Dochádza k posilneniu sebaúcty, sebadôvery, sebavedomia, k harmonizácii vedomých a nevedomých zložiek osobnosti, ich súladu a synchronizácii.

Centering osobnosti, ktorý sa prejavuje predovšetkým prítomnosťou radosti zo života a vnútorného tichého šťastia a zdravia.
 

Štruktúra víkendového seminára: 30 hodín

Prezentácia od 15.00

Piatok od 17.00 do 22.00 h - naladenie, úvod do témy.

Sobota od 7.00 do 22.00 h - praktický výcvik, techniky, individuálna práca,

Nedeľa od 7.00 do 17.00 h - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce obdobie.

 

Cena za seminára je   310 €  (210 kurzovné  + 100 strava a ubytovanie, prenájom)

Úhrada na mieste. Zálohu si uhradil/a na predošlom seminári.

 

Ako potvrdenie účasti pošli najneskor 3 týždne pred seminárom prihlášku, prosím.

Diétu  a požiadavky na stravu uveď v poznámke, prosím.

V prípade ak požaduješ faktúru na firmu, fakturačné údaje uveď v poznámke.

 

 

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.