Sidebar

2. modul školy etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita

Skupina B07, 

 Cieľom bude zvládnuť manažment pocitov a emócií. Vedome  tvoriť také citové prežívanie, ktoré umožňuje  život v priestore spojenia.

Pokračujeme v ceste etikoterapie v 2. moduly. Etikoterapii už rozumieme, poznáme základné nástroje a praktizujeme ich. V  skupine budeme riešiť hlboké neukončenia. S podporou skupiny to pôjde oveľa ľahšie, ako keď je na to človek sám. Je to príležitosť zhodnotiť nadobudnuté vedomosti i prax počas 4 rokov štúdia v základnom moduly. 

Seminárom nadväzujeme na seminár  6. stupňa 2. modulu.

 7. - 9. október 2022 

Miesto: Střílky 

Je určený absolventom školy etikoterapie ako pokračujúci seminár, je súčasť systému celoživotného vzdelávania.

Časový harmonogram:

piatok prezentácia od 15.00, začiatok seminára 17.00

Príď včas, cvičíme integritu s časom.

Ukončenie v nedeľu o 17.00

Čo budeme robiť?

Muž a žena v 3. čakre.  Bezmocnosť alebo  sila?

Tanec vnútornej ženy - jej svetlo a tanec BOJOVNíKa

Živel Ohňa podporuje imunitu.

Vôľa k životu

Rodové tiene našej sily.

 • Nadviažeme na všetko to, čo sme sa naučili v škole ETT.
 • Budeme zdieľať, čo sme sa od absolventského seminára naučili, obohatíme tým kruh i seba.
 • Precvičíme si techniky a budeme sa učiť rozpoznávať mnohé podoby odporu v nás.
 • Odovzdám vám poznatky i techniky, ktoré som zahrnul do školy po vašom absolutóriu.
 • Zopakujeme si to, čo mohlo zapadnúť do tieňa zabudnutia.
 • Posunieme sa v zručnostiach, ktorých cieľom je cítiť naplnenie a celistvosť.
 • Budeme spolu zdieľať sangu, jeden z klenotov cesty k celistvosti.
 • Prehlbime spirituálnu inteligenciu a spojenie vnútornej sangy v sebe.
 • Otočíme koleso života od "čo mi to dá" k "čo tomu dám", od nedostatku k hojnosti.
 •   Cieľom je naučiť sa rozpoznávať čoraz lepšie odpor a naučiť sa uvoľniť na  5 úrovniach - na fyzickej, mentálnej, emočnej, energetickej a spirituálnej. 
 

Cena seminára

300,- €, vrátane ubytovania, stravy a prenájmu.(200/100)

 

Pošli prihlášku, oznčenie seminára 2 B07. Doplatok na mieste.

 

Na seminár si prines ako vždy karimatku, vankúš, deku, farebné ceruzky,  ak máš bubon, hrkálky, osobný oltárik, svoj ruženín a sviečku v skle, tričko  a oblečenie v žltom.   Dievčatá tradične v sukniach.

Žiaden alkohol ani potraviny obsahujúce mäso a vajcia.

 

 
Teším sa na stretnutie, zdieľania v kruhu a vzájomné obohacovanie.
 

Ako potvrdenie účasti pošli čo najskôr prihlášku, prosím.

Diétu  a požiadavky na stravu uveď v poznámke, prosím.

Pokiaľ si náklady na seminár účtujete vo firme uveďte v poznámke fakturačné údaje.

 
 
Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.
 

2. modul školy etikoterapie a etikoterapeutických zručností Advaita

Skupina A07, 

 Cieľom bude zvládnuť manažment pocitov a emócií. Vedome  tvoriť také citové prežívanie, ktoré umožňuje  život v priestore spojenia.

Pokračujeme v ceste etikoterapie v 2. moduly. Etikoterapii už rozumieme, poznáme základné nástroje a praktizujeme ich. V  skupine budeme riešiť hlboké neukončenia. S podporou skupiny to pôjde oveľa ľahšie, ako keď je na to človek sám. Je to príležitosť zhodnotiť nadobudnuté vedomosti i prax počas 4 rokov štúdia v základnom moduly. 

Seminárom nadväzujeme na seminár  6. stupňa 2. modulu.

 1. - 3. apríl 2022 

Miesto: Střílky 

Je určený absolventom školy etikoterapie ako pokračujúci seminár, je súčasť systému celoživotného vzdelávania.

Časový harmonogram:

piatok prezentácia od 15.00, začiatok seminára 17.00

Príď včas, cvičíme integritu s časom.

Ukončenie v nedeľu o 17.00

Čo budeme robiť?

Muž a žena v 3. čakre.  Bezmocnosť alebo  sila?

Tanec vnútornej ženy - jej svetlo a tanec BOJOVNíKa

Živel Ohňa podporuje imunitu.

Vôľa k životu

Rodové tiene našej sily.

 • Nadviažeme na všetko to, čo sme sa naučili v škole ETT.
 • Budeme zdieľať, čo sme sa od absolventského seminára naučili, obohatíme tým kruh i seba.
 • Precvičíme si techniky a budeme sa učiť rozpoznávať mnohé podoby odporu v nás.
 • Odovzdám vám poznatky i techniky, ktoré som zahrnul do školy po vašom absolutóriu.
 • Zopakujeme si to, čo mohlo zapadnúť do tieňa zabudnutia.
 • Posunieme sa v zručnostiach, ktorých cieľom je cítiť naplnenie a celistvosť.
 • Budeme spolu zdieľať sangu, jeden z klenotov cesty k celistvosti.
 • Prehlbime spirituálnu inteligenciu a spojenie vnútornej sangy v sebe.
 • Otočíme koleso života od "čo mi to dá" k "čo tomu dám", od nedostatku k hojnosti.
 •   Cieľom je naučiť sa rozpoznávať čoraz lepšie odpor a naučiť sa uvoľniť na  5 úrovniach - na fyzickej, mentálnej, emočnej, energetickej a spirituálnej. 
 

Cena seminára

300,- €, vrátane ubytovania, stravy a prenájmu.(200/100)

 

Pošli prihlášku, oznčenie seminára 2 A07. Doplatok na mieste.

 

Na seminár si prines ako vždy karimatku, vankúš, deku, farebné ceruzky,  ak máš bubon, hrkálky, osobný oltárik, svoj ruženín a sviečku v skle, tričko  a oblečenie v žltom.   Dievčatá tradične v sukniach.

Žiaden alkohol ani potraviny obsahujúce mäso a vajcia.

 

 
Teším sa na stretnutie, zdieľania v kruhu a vzájomné obohacovanie.
 

Ako potvrdenie účasti pošli čo najskôr prihlášku, prosím.

Diétu  a požiadavky na stravu uveď v poznámke, prosím.

Pokiaľ si náklady na seminár účtujete vo firme uveďte v poznámke fakturačné údaje.

 
 
Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.