Sidebar

Termíny 10. stupňa

Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností

 

Skupina O10

 

10. stupeň - Vidím / vhľad, porozumenie, prijatie.

 

6. čakra a jej téma: Vidím, indigová

 

18. - 20. marec 2022

 

Miesto: Střílky

 

Prezentácia od 15.00. Príď včas, cvičíme integritu s časom.

 

6. čakra koordinuje aktivity človeka do harmónie s celkom. Riadi a vyvažuje centrá pod ňou. Jej činnosť ovplyvňujeme postojmi k iným ľuďom.

 

Moja osobnosť je pripravená komunikovať s Vyšším Ja. Osobnosť sa riadi  dušou a manifestuje tak jej zámery vo fyzickej rovine.

 

Hlbokým vhľadom do hlbímn duše prinášam do života Svetlo!

 

Som scenáristom, režisérom i hlavnou postavou vo svojom príbehu.

 

Sebapozorovanie, pohrúženie, meditácia, cesta k osobnej transformácii, trvalému zdraviu, šťastiu, Vôľa a jej uplatňovanie v živote, životná sila, svet vnútorného muža. 


Sme navzájom prepojení, ako ovplvňujú moje myšlienky svet v ktorom žijem? Aké mám možnosti? 

 

Vymeníme nefunkčné, prežité stratégie za fungujúce, podporujúce cieľ života, byť šťastný, zdravý, žiť v radosti a hojnosti. Zmena stratégie, nový začiatok.

 

Prineste si,  aspoň časť oblečenia   v indigovej  farbe.  Dievčatá sukne. Svoj ruženín, fotografie predkov, sviečku v skle v indigovej farbe. Farebné ceruzky.

Žiaden alkohol, ani potraviny s obsahom mäsa a vajec.

 

Tričko

Príjemnú celistvú atmosféru seminára   vytvoríme rovnakým oblečením, v indigovej farbe -  s logom Advaita,

s potlačou miesta a dátumu konania 10. stupňa. Bude vám túto iniciáciu pripomínať.

Ak máte o tričko záujem, uveďte to v prihláške  vrátane veľkosti a počet kusov v poznámke.

 

Tričko je kvalitné, cena s potlačou priateľská - 11€. (Úhrada na mieste.) 

 

Odporúčam:

Posiluj silu intuície, koncentráciou na Mesiac v pondelok.

Denne hygiena duše : Hoo ponopono

Denne: 20 minút stíšenie a pohrúženie

 

Cvičiť koncentráciu na

Mesiac - intuícia- pondelok
Mars - VôľA - utorok
Merkur - intelekt - úsudok - streda
Jupiter - autorita - štvrtok 

Venuša - empatia, sociabilita -piatok

Cvičiť techniku Prijatia
Vytvárať aktívne priestor Celistvosti - Advaity
Priestor Počúvania

 

Každý deň sa smiať!

Štruktúra víkendového seminára: 30 hodín

 

piatok od 17.00 do 22.00 - naladenie úvod do témy
sobota od  7.000 do 22:00 - praktický výcvik, techniky, individuálna práca

nedeľa od 7:00 do 17:00 - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce obdobie
 

Cena seminára je 300 €, vrátane ubytovania, stravy a prenájmu.(200/100)

Úhrada na mieste pred začiatkom seminára. Zálohu si uradil/a na predošlom seminári.

 

Ako potvrdenie účasti pošli najneskor 3 týždne pred seminárom prihlášku, prosím.

Diétu  a požiadavky na stravu uveď v poznámke, prosím.

V prípade ak požaduješ faktúru na firmu, fakturačné údaje uveď v poznámke.

 

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.

 

Škola etikoterapie a etikoterapeutických zručností

 

Skupina N10

 

10. stupeň - Vidím / vhľad, porozumenie, prijatie.

 

6. čakra a jej téma: Vidím, indigová

 

11. -13. 03. 2022

 

Miesto: Střílky

 

Prezentácia od 15.00. Príď včas, cvičíme integritu s časom.

 

6. čakra koordinuje aktivity človeka do harmónie s celkom. Riadi a vyvažuje centrá pod ňou. Jej činnosť ovplyvňujeme postojmi k iným ľuďom.

 

Moja osobnosť je pripravená komunikovať s Vyšším Ja. Osobnosť sa riadi  dušou a manifestuje tak jej zámery vo fyzickej rovine.

 

Hlbokým vhľadom do hlbímn duše prinášam do života Svetlo!

 

Som scenáristom, režisérom i hlavnou postavou vo svojom príbehu.

 

Sebapozorovanie, pohrúženie, meditácia, cesta k osobnej transformácii, trvalému zdraviu, šťastiu, Vôľa a jej uplatňovanie v živote, životná sila, svet vnútorného muža. 


Sme navzájom prepojení, ako ovplvňujú moje myšlienky svet v ktorom žijem? Aké mám možnosti? 

 

Vymeníme nefunkčné, prežité stratégie za fungujúce, podporujúce cieľ života, byť šťastný, zdravý, žiť v radosti a hojnosti. Zmena stratégie, nový začiatok.

 

Prineste si,  aspoň časť oblečenia   v indigovej  farbe.  Dievčatá sukne. Svoj ruženín, fotografie predkov, sviečku v skle v indigovej farbe. Farebné ceruzky.

Žiaden alkohol, ani potraviny s obsahom mäsa a vajec.

 

Tričko

Príjemnú celistvú atmosféru seminára   vytvoríme rovnakým oblečením, v indigovej farbe -  s logom Advaita,

s potlačou miesta a dátumu konania 10. stupňa. Bude vám túto iniciáciu pripomínať.

Ak máte o tričko záujem, uveďte to v prihláške  vrátane veľkosti a počet kusov v poznámke.

 

Tričko je kvalitné, cena s potlačou priateľská - 11€. (Úhrada na mieste.) 

 

Odporúčam:

Posiluj silu intuície, koncentráciou na Mesiac v pondelok.

Denne hygiena duše : Hoo ponopono

Denne: 20 minút stíšenie a pohrúženie

 

Cvičiť koncentráciu na

Mesiac - intuícia- pondelok
Mars - VôľA - utorok
Merkur - intelekt - úsudok - streda
Jupiter - autorita - štvrtok 

Venuša - empatia, sociabilita -piatok

Cvičiť techniku Prijatia
Vytvárať aktívne priestor Celistvosti - Advaity
Priestor Počúvania

 

Každý deň sa smiať!

Štruktúra víkendového seminára: 30 hodín

 

piatok od 17.00 do 22.00 - naladenie úvod do témy
sobota od  7.000 do 22:00 - praktický výcvik, techniky, individuálna práca

nedeľa od 7:00 do 17:00 - zhrnutie osvojených techník, zámer a ciele na nastávajúce obdobie
 

Cena seminára je 300 €, vrátane ubytovania, stravy a prenájmu.(200/100)

Úhrada na mieste pred začiatkom seminára. Zálohu si uradil/a na predošlom seminári.

 

Ako potvrdenie účasti pošli najneskor 3 týždne pred seminárom prihlášku, prosím.

Diétu  a požiadavky na stravu uveď v poznámke, prosím.

V prípade ak požaduješ faktúru na firmu, fakturačné údaje uveď v poznámke.

 

Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne informácie o seminári, preto je sledujte, prosím.